intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư duy phân tích

Xem 1-20 trên 1581 kết quả Tư duy phân tích
 • Tư duy phân tích không có nghía là cải lý hay chỉ trích tư tưởng khác. Mặc dù những kĩ năng tư duy phân tích có thể được sử dụng trong việc vạhc trần những sai lầm và các lí lẽ không đúng, chúng ta cũng có thể sử dụng chúng để ủng hộ những quan điểm khác, và góp phần với những quan điểm khác trong việc giải quyết các vấn đề và tiếp thu kiến thức có được

  pdf24p pt1506 17-03-2009 431 209   Download

 • Bài viết đề cập đến việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực tư duy phân tích cho học sinh khối trung học khi tiếp nhận kiến thức về môn Toán thông qua dạy học chuyên đề bất đẳng thức AM-GM. Qua mỗi ví dụ, tác giả đã phân tích và làm rõ những thành tố cơ bản góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy phân tích của học sinh.

  pdf7p vicoachella2711 20-10-2020 3 1   Download

 • Tư duy phân tích là khả năng tiến hàng những tư tưởng độc lập, có suy nghĩ và có thể suy nghĩ một cách rõ ràng và hợp lý.

  pdf24p angel_ko_co_canh 09-08-2010 381 189   Download

 • Tư duy phân tích là khả năng tiến hành những tư tưởng khác. Mặc dù những kỷ năng tư duy phân tích có thể được sử dụng trong việc vạch trần những sai lầm và các lý lẽ không đúng, chúng cũng có thể được sử dụng để ủng hộ nhũng quan điểm khác, và góp phần với những quan điểm khác trong việc giải quyết các vấn đề và tiếp thu kiến thức có được.

  pdf24p thuthuy 20-07-2009 663 280   Download

 • Vấn đề phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên là một nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Bài viết trình bày và phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển này, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tính hiệu quả trong phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên.

  pdf9p viapollo11 11-04-2019 225 28   Download

 • Bài viết phân tích một số chiến lược nhằm giúp cả giảng viên và sinh viên phát triển tư duy phản biện một cách hiệu quả trong môi trường giáo dục đại học. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p danhvi10 23-11-2018 92 15   Download

 • Chính sách công là hành động (hay không hành động) của nhà nước đối với các vấn đề của quốc gia hay vùng lãnh thổ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Bài 1: Chính sách công và tư duy phản biện (2014)" của Nguyễn Xuân Thành.

  pdf10p hera_01 06-04-2016 65 11   Download

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng kỹ năng tư duy phản biện trong hoạt động học tập của sinh viên khóa 8, khoa Giáo dục, học viện Quản lý Giáo dục và những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng này. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên.

  pdf6p trieuroger 11-09-2018 133 7   Download

 • Nghiên cứu này được dựa vào phương pháp tổng hợp (mixed method) trong việc thu thập và phân tích thông tin. Thông qua việc thu thập thông tin từ hoạt động nghiên cứu tư liệu, khảo sát, phỏng vấn và dự giờ, kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên (SV) có hiểu biết nhất định về tư duy phản biện (TDPB) và họ nhận thức khá tích cực về việc vận dụng TDPB trong dạy học chuyên ngành của mình.

  pdf8p hanh_tv34 11-05-2019 35 7   Download

 • Bài viết này trình bày quan niệm về tư duy phản biện, các biểu hiện của năng lực tư duy phản biện của học sinh trong toán học từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 12 THPT trong học tập đạo hàm, nguyên hàm và tích phân, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán trường phổ thông hiện nay.

  pdf8p viaphrodite2711 15-10-2019 26 5   Download

 • Tư duy phản biện là kỹ năng quan trọng giúp họ phân tích, so sánh, đánh giá, lựa chọn nhằm tìm ra chủ trương, chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, năng lực tư duy phản biện của một bộ phận không nhỏ cán bộ còn hạn chế.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 40 4   Download

 • Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. Dựa vào những nghiên cứu gần đây, các nhà giáo dục đã hoàn toàn tin tưởng rằng trường học nên tập trung hơn vào việc dạy học sinh tư duy phản biện. Tư duy phản...

  pdf6p hongnhung_8 27-03-2011 863 316   Download

 • “Critical thinking” được chúng tôi tạm dịch là “tư duy phản biện”. Đây là một nội dung có trong tiêu chuẩn đầu ra của nhiều trường đại học, đặc biệt là các học viện kỹ thuật có thực hiện xây dựng và quản lý chương trình đào tạo theo phương thức tiếp cận CDIO. Bài viết này tổng hợp và dịch thuật một số tài liệu để giới thiệu về khái niệm này. Thuật ngữ “critical thinking” thường được dịch là “tư duy phê phán”. “Phê phán” là từ chỉ hành động chỉ ra cái chưa tốt, cái sai lầm,...

  pdf16p hongnhung_8 27-03-2011 489 183   Download

 • Ngày hôm nay thế nào cả nhà? Chỗ mình ở hôm nay mưa tầm tã ở trong nhà chán chết. Nhưng, bù vào đó, vì hôm nay ngồi suốttrong nhà nên mình nảy ra một ý tưởng nho nhỏ về ký năng tư duy phản biện. Cho nên trong bài viết này mình mong có thể chia sẻ với cả nhà một cách khái quát về định nghĩa và vai trò của tư duy phản biện.

  pdf5p hongnhung_1 08-12-2010 417 163   Download

 • “Critical thinking” được chúng tôi tạm dịch là “tư duy phản biện”. Đây là một nội dung có trong tiêu chuẩn đầu ra của nhiều trường đại học, đặc biệt là các học viện kỹ thuật có thực hiện xây dựng và quản lý chương trình đào tạo theo phương thức tiếp cận CDIO. Bài viết này tổng hợp và dịch thuật một số t

  pdf18p abcdef_2 30-04-2011 281 119   Download

 • Học tập giúp sinh viên phát triển đời sống trí tuệ; hoạt động trí tuệ lại là cơ sở của khả năng tư duy độc lập và tư duy phản biện. Như thế, chất lượng tư duy phụ thuộc vào quá trình phát triển trí tuệ. Có nhiều mô hình về quá trình phát triển trí tuệ; tuy nhiên tất cả mô hình đều có những điểm cơ bản giống nhau, được chia ra một số giai đoạn. Giai đoạn đối ngẫu (dualism): trong giai đoạn phát triển sơ khởi này, sinh viên thường nhìn cuộc đời dưới dạng tốt-xấu,...

  pdf8p hongnhung_8 27-03-2011 274 115   Download

 • Rèn luyện các thao tác tư duy trong dạy học môn hoá học ở trường phổ thông Chúng ta đã biết việc phát triển tư duy là một khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học. Có ba phương pháp hình thành phán đoán mới: qui nạp, suy diễn và loại suy. Ba phương pháp tư duy này có quan hệ chặt chẽ với các thao tác tư duy: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá … Chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác tư duy cụ thể: 1. Phân tích “Là quá trình tách các bộ...

  pdf5p halinh 15-03-2011 505 100   Download

 • Kỹ năng tư duy phản biện rất cần thiết trong phương pháp đào tạo ngày nay. Học các kỹ năng đọc, viết, hay số học là chưa đủ. Điều quan trọng là họ phải biết cách tự đặt vấn đề, đánh giá, nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Chỉ khi đó học viên mới có thể đạt được những thành quả thực sự cao trong học tập. Để dạy học viên cách tư duy phản biện, giáo viên cần phải kết hợp các phương pháp sau:...

  pdf4p hongnhung_8 27-03-2011 290 90   Download

 • Tư duy hệ thống trong lãnh đạo do PGS.TS. Lưu Văn Quảng biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống, tư duy hệ thống trong nghiên cứu lãnh đạo, ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn lãnh đạo,...Mời các em cùng tham khảo!

  ppt39p binhdonkihote 14-07-2017 201 40   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy nhằm đạt đƣợc những mục đích: phân tích so sánh về thực trạng trong quá trình dạy và học chưa áp dụng sơ đồ tư duy với việc dạy và học áp dụng sơ đồ tư duy; phân tích và chứng minh những điểm mới, điểm sáng của giải pháp mới nhằm mục đích thay thế những phương pháp cũ đã áp dụng; nêu cụ thể khả năng áp dụng của giải pháp mới nhằm đem lại hiệu quả trong quá trình dạy và học Tiếng Anh ở đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p longnguyentran000 27-12-2016 90 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư duy phân tích
p_strCode=tuduyphantich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2