Ưu đãi xã hội

Xem 1-20 trên 448 kết quả Ưu đãi xã hội
 • ƯĐXH là một hệ thông chính sách quan trọng đặc biệt trong hệ thống chính sách ASXH, là sự đãi ngộ đặc biệt cả về vật chất và tinh thần của nhà nước và xã hội nhằm ghi nhớ đền đáp công lao của cá nhân, tổ chức có cống hiến hy sinh đặc biệt cho tổ quốc. Cơ chế ưu đãi xã hội là nét riêng có trong hệ thống ASXH Việt Nam.

  doc19p thucoi93 05-03-2013 84 20   Download

 • Pháp luật ưu đãi xã hội trong thời kì đổi mới và một số kiến nghị

  pdf4p noel_noel 12-01-2013 23 5   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật ưu đãi xã hội, đồng thời đánh giá thực trạng triển khai pháp luật ưu đãi xã hội tại thành phố Đà Nẵng để từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về ưu đãi xã hội, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo công bằng cho đối tượng người có công.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 5 4   Download

 • Bài viết "Quản lý nhà nước về ưu đãi xã hội trong tình hình hiện nay và một số ưu đãi lớn" trình bày tổng quan về lĩnh vực ưu đãi xã hội trong tình hình hiện nay, một số giải pháp lớn của quản lý nhà nước về ưu đãi xã hội,...

  pdf5p anh0510 22-02-2016 15 2   Download

 • Tài liệu "Pháp luật an sinh xã hội" trình bày các nội dung về: Chương 1 - Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội; Chương 2 - Pháp luật bảo hiểm xã hội; Chương 3 - Pháp luật ưu đãi xã hội; Chương 4 - Pháp luật cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ về pháp luật an sinh xã hội hơn.

  doc71p pt1506 17-03-2009 381 134   Download

 • Giáo trình An sinh xã hội do PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên) biên soạn có tất cả 8 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm các chương: Chương 1 - Tổng quan về an sinh xã hội, Chương 2 - Bảo hiểm xã hội, Chương 3 - Cứu trợ xã hội, Chương 4 - Ưu đãi xã hội.

  pdf103p talata_8 02-02-2015 159 90   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Luật an sinh xã hội", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật ưu đãi xã hội (Một số vấn đề lý luận về pháp luật ưu đãi xã hội, các chế độ ưu đãi xã hội), pháp luật cứu trợ xã hội (một số vấn đề lý luận về pháp luật cứu trợ xã hội, các quy định của pháp luật về cứu trợ xã hội). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p doinhugiobay_00 05-11-2015 71 25   Download

 • ASXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con. Và để hiểu rõ hơn vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt28p tuanctbg 12-05-2011 554 183   Download

 • Phần 2 Giáo trình An sinh xã hội do PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên) biên soạn gồm nội dung các chương sau đây: Chương 5 - Quỹ dự phòng và chương trình, Chương 6 - Bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, Chương 7 - Nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, Chương 8 - Quản lý nhà nước về an sinh xã hội.

  pdf46p talata_8 02-02-2015 90 56   Download

 • Đối tượng hưởng ưu đãi xã hội và một số kiến nghị Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với NLĐ, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến HĐXN, trong đó phải thông báo đầy đủ mọi lí do. Nếu không đồng ý với việc chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ, trong vòng 1 tuần (đối với loại đơn phương chấm dứt hợp đồng có báo trước) hoặc 3 ngày (nếu NSDLĐ chấm dứt hợp đồng không báo trước),

  pdf8p banhcauvong 25-05-2013 33 7   Download

 • Tài liệu này gồm có 12 chương với những nội dung cụ thể sau: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành lao động – thương binh và xã hội; công tác dạy nghề; việc làm; công tác xuất khẩu lao động; lao động – tiền lương; an toàn lao động; bảo hiểm xã hội; ưu đãi xã hội đối với người có công; bảo trợ xã hội và giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

  pdf929p nomoney3 10-02-2017 10 4   Download

 • Một số vấn đề về pháp luật ưu đãi xã hội Theo kết quả thanh tra thực hiện Bộ luật lao động từ năm 1995 đến năm 2008 thì “chưa có doanh nghiệp nào thực hiện đầy đủ các nội dung cơ bản của Bộ luật lao động. Bình quân chung là 7 sai phạm/doanh nghiệp”.(1) Trong đó, các sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động....

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 35 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thực trạng đời sống kinh tế của thương binh, bệnh binh và vai trò của công tác xã hội ở huyện Nghĩa Hưng để đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện.

  pdf32p truongtien_05 28-03-2018 1 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự phát triển của hợp tác xã và vai trò của hợp tác xã đối với an sinh xã hội (rs-04)', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf104p capdoihoancanh 11-05-2013 89 23   Download

 • Cho đến cuối những năm 80 của thế kỷ 20, về cơ bản trong nền kinh tế nước ta sản xuất nhỏ vẫn còn là phổ biến, trạng thái kinh tế tự nhiên hiện vật, tự cung, tự cấp còn chiến ưu thế. Xã hội Việt Nam về cơ bản vẫn dựa trên nền tảng của văn minh nông nghiệp lúa nước, nông dân chiếm đại đa số. Vì vậy Việt Nam vẫn là nước nghèo nàn, lạc hậu và kém phát triển, Do đó phát triển trở thành nhiệm vụ, mục tiêu số 1 đối với toàn Đảng,...

  pdf25p window1234 12-12-2012 36 8   Download

 • Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. Mặt khác, nước ta là nước đang phát triển vì vậy quá trình ấy gắn liền với quá trình công nghiệp hoá để từ đó hiện đại hoá đất nước.

  pdf33p thainhatquynh 10-07-2009 3138 674   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản" được nghiên cứu để tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả của các hộ nông dân nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ nông dân trong huyện.

  pdf80p conthancon 04-07-2011 518 235   Download

 • GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Chế độ pháp lí về ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Trước đây, điều này đã được ghi nhận trong các văn bản pháp luật khác nhau , nhưng để phù hợp và toàn diện hơn

  doc23p crystalheart115 23-01-2010 408 166   Download

 • Hiểu thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.Ưu điểm 2. Nhược điểm II. Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Nền kinh tế hiện đại gắn với tính chất xã hội chủ nghĩa 2. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với vai trò chủđạo của kinh tế nhà nước 3.

  pdf25p bandoctl 01-07-2013 223 80   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, xong Việt Nam vẫn là một nước được xếp vào diện nghèo trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc tế còn cao, phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng, các khu vực ngày càng có sự chênh lệnh. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định qua các kỳ Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (VIII - IX) trong đó coi xoá đói giảm nghèo là vấn đề cấp bách cần...

  pdf113p matbuon_266 17-07-2012 134 74   Download

Đồng bộ tài khoản