intTypePromotion=1
ADSENSE

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

Xem 1-20 trên 123 kết quả Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
 • Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, dẫn đến lòng trung thành của công chức tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu được từ 194 công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội.

  pdf15p vimante2711 05-03-2020 16 1   Download

 • Hơn 70 năm qua, dưới sự lónh đạo của Đảng cộng sản việt nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đó giành được nhiều thắng lợi to lớn: Đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xó hội (CNXH) Hai mươi năm qua, công cuộc đổi mới đất nước đó thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xó hội, an ninh, quốc phũng…., tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH...

  pdf41p dellvietnam 23-08-2012 98 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf9p naubanh_chung 23-01-2013 36 2   Download

 • - Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng nếu được ủy quyền. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại...

  doc3p phihung 21-08-2009 290 51   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận đề nghị xem xét điều chỉnh phương án trả nợ Chủ dự án/ cơ quan chủ quản dự án có văn bản đề nghị xem xét điều chỉnh phương án trả nợ gửi Bộ Tài chính. + Bước 2: Xem xét tình hình dự án và xây dựng cơ chế tài chính Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan uỷ quyền cho vay lại đánh...

  doc2p batrinh 19-08-2009 317 46   Download

 • Mục têu nghiên cứu của đề tài "Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay" là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác giám sát trong Đảng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường công tác giám sát trong Đảng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf240p tsmttc_009 26-07-2015 59 25   Download

 • Là cơ quan chuyên môn, ngang sở, là bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (bao gồm cả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.   ...

  ppt0p sony_12 25-06-2013 39 4   Download

 • Kiểm định sức chịu đựng rủi ro- Stress test (ST) ngày càng được quan tâm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007- 2009 nhưng thực tế ST đã được các ngân hàng quốc tế sử dụng từ những năm 1990. Nội dung chi tiết của ST trong ngân hàng rất đa dạng phụ thuộc vào từng nền kinh tế và các nhà điều hành chính sách, nhưng về cơ bản, chúng thường dùng để kiểm tra tình hình hoạt động các ngân hàng khi môi trường kinh tế có những diễn biến bất lợi bao gồm cả yếu tố vĩ mô, tài sản- nợ và các hoạt động ngoại bảng.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 34 3   Download

 • Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawgd3 04-11-2009 70 2   Download

 • Lịch sử và truyền thống ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về công tác kiểm tra Đảng tại Bình Dương trước năm 1945, sự ra đời của Chi bộ dự bị đặc biệt, sự thành lập Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một và việc đẩy mạnh công tác kiểm tra Đảng tại địa phương, công tác kiểm tra Đảng tại Đảng bộ Thủ Dầu Một từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1954. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p visasuke2711 02-05-2019 16 0   Download

 • Thuật ngữ kiểm toán đã ra đời và tồn tại cách đây hơn 100 năm, cùng với sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chính trong thời điểm đó đã xuất hiện sự phân chia quyền lợi giữa các ông chủ xí nghiệp và những người quản lý làm thuê. Và kiểm toán độc lập ra đời như là một hình thức "trọng tài" chuyên kiểm tra tính chính xác và trung thực của các báo cáo tài chính trước các ông chủ xí nghiệp. Như vậy, trọng trách của kiểm toán chính là bảo...

  pdf5p co_gai_mu87 05-03-2010 206 59   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Ban chỉ đạo cổ phần hoá thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. + Bước 2: Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cơ quan quyết định doanh nghiệp (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) và Bộ Tài chính. + Bước 3: Cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) phải xử lý dứt điểm các vấn đề về tài chính phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp...

  doc5p batrinh 19-08-2009 175 17   Download

 • Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền giang

  pdf0p thuyha 24-06-2009 136 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2145/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf2p caytudang 20-04-2013 40 1   Download

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tại Văn bản số 54/KL-KTrVB ngày 26/12/2018.

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến 2030 ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

  pdf13p naubanh_chung 23-01-2013 412 153   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf11p hoamai_do 01-02-2013 441 102   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HOÁ QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf3p caytudang 20-04-2013 278 101   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
p_strCode=uybankiemtratinhuy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2