intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của phụ nữ nông thôn

Xem 1-20 trên 25 kết quả Vai trò của phụ nữ nông thôn
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lƣơng tỉnh thái nguyên', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf105p bidao13 19-07-2012 323 106   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ thực trạng và đề xuất những quan điểm cơ bản, các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

  pdf36p truongtien_03 10-03-2018 53 11   Download

 • Bài viết bàn về phong trào làng mới ở Hàn Quốc và qua đó nêu lên một số hàm ý đối với vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

  pdf12p chauchaungayxua6 29-06-2020 9 2   Download

 • Đặc trưng phân công vai trò giới truyền thống trong gia đình là người chồng giữ vai trò quan trọng trụ cột về kinh tế về người vợ làm những công việc nội trợ. Đây là một trong những lĩnh vực chủ yếu còn tồn tại bất bình đẳng về giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Lao động nội trợ của phụ nữ trong gia đình nông thôn" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 79 7   Download

 • Bài viết Phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế cộng đồng tìm hiểu về vai trò huy động vốn đề sản xuất kinh doanh, vai trò hỗ trợ, liên kết trong sản xuất kinh doanh của phụ nữ nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 55 6   Download

 • Trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng lao động nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội của đất nước [2]. Lao động nữ là người đóng góp chính cho nền kinh tế và đấu tranh chống đói nghèo bằng cả những công việc được trả công và không được trả công ở gia đình, ngoài cộng đồng và nơi làm việc [3].

  pdf8p vision1234 30-06-2018 33 2   Download

 • Nghiên cứu vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình là tìm hiểu các hoạt động của họ trong đời sống gia đình. Bài viết "Người phụ nữ Việt Nam trong gia đình nông thôn" đề cập đến một số khía cạnh hoạt động sống của gia đình, qua đó góp phần nêu hiện trạng địa vị và vai trò của họ.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 114 10   Download

 • Bài viết Phụ nữ trong sản xuất và tham gia xã hội ở nông thôn: Thực trạng và khuyến nghị chính sách phân tích thực trạng phụ nữ trong sản xuất và tham gia xã hội ở nông thôn; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy hơn nưa vai trò của phụ nữ trong sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội ở nông thôn.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 37 2   Download

 • Bài viết này tóm tắt các kết quả đánh giá về vai trò của phụ nữ tới phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới (NTM) của tỉnh Nam Định, thông qua việc đánh giá thực trạng về mức độ tham gia sản xuất của nông thôn; vai trò của họ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những kết quả quan trọng góp phần đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh...

  pdf9p hanh_tv31 26-04-2019 23 2   Download

 • Từ xưa đến nay, dù ở vị trí nào người phụ nữ cũng luôn có những vai trò đặc biệt quan trọng. Trong gia đình, họ là người mẹ, người vợ đảm đang; ngoài xã hội họ là người giỏi dang, tháo vát. Thực tế cho thấy, có không ít những phụ nữ thành đạt trong cuộc sống, trong số đó có một bộ phận không nhỏ những phụ nữ nắm giữ những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… Tuy nhiên, với “thiên chức” làm mẹ, người phụ nữ...

  pdf51p paradise_12 07-01-2013 137 47   Download

 • Du lịch là một trong những lĩnh vực tạo công ăn việc làm đặc biệt quan trọng đối với người phụ nữ. Theo Chương trình Phát triển Nhân lực Du lịch đến năm 2015 của Tổng cục Du lịch, tỷ lệ nữ giới làm trong ngành này cao hơn so với lực lượng lao động nói chung ở mức 56%2 . Đặc biệt ở nông thôn, vào thời điểm nông nhàn, việc tham gia tổ chức, thực hiện du lịch, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người phụ nữ một cách đáng kể.

  pdf16p angicungduoc2 03-01-2020 23 3   Download

 • Hiện nay, kinh tế châu á l* sự pha trộn giữa những nền kinh tế phát triển với các nền kinh tế chậm phát triển v* thiếu hụt. Mặc dù có sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế nh- vậy nh-ng nhìn chung nông nghiệp vẫn l* một ng*nh kinh tế quan trọng trong châu lục, xoá đói giảm nghèo v* an ninh l-ơng thực vẫn l* vấn đề mang tính chất thời sự. Hầu hết các n-ớc trong khu vực đều đang tiến h*nh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tuy nhiên phần lớn ng-ời nghèo ở các n-ớc đang phát triển sinh sống ở khu vực...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 92 21   Download

 • Bài viết dựa trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khảo sát năng lực,vị trí của phụ nữ Thái trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao vị thế và năng lực tham gia của phụ nữ Thái vào xây dựng nông thôn mới tại điểm tái định cư ở bản Nhạp xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

  pdf11p viboruto2711 21-05-2019 29 1   Download

 • Phụ nữ nông thôn có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đất nước. Là một lực lượng chủ yếu trong nông nghiệp và chiếm đông đảo trong nguồn nhân lực của đất nước, nhưng phụ nữ nông thôn còn gặp nhiều khó khăn so với nam giới nông thôn và phụ nữ đô thị. Chính vì vậy, cần có những quan tâm hợp lý đến phụ nữ nông thôn....

  doc36p bechut91 25-01-2013 106 24   Download

 • Tiểu luận: Phụ nữ và nghèo đói nhằm trình bày về nghèo đói mang gương mặt phụ nữ, những nguyên nhân khiến cho phụ nữ chiếm đa số trong những người nghèo đói, vai trò của phụ nữ trong tấn công nghèo đói, phụ nữ nông thôn giữ vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp, đã áp dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao.

  pdf45p small_12 12-06-2014 106 22   Download

 • Qua điều tra 1000 hộ gia đình đại diện cho các vùng khác nhau của Tỉnh Ninh Bình cho thấy vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại nông thôn. Bởi vậy việc nhìn nhận và đánh giá đúng cũng như tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy hết khả năng của mình ... sẽ góp phần phát triển kinh tế hộ nói riêng và phát triển nông nghiệp - nông thôn nói chung.

  doc7p nguyendotung 15-10-2009 696 174   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Sinh kế và tiếp cận nguồn lực đất đai của phụ nữ tại hai xã nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ" dưới đây để nắm bắt được vấn đề sinh kế của các gia đình và vai trò phân công lao động theo giới, quyền lực của giới trong quá trình quyết định đối với đất đai,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 43 5   Download

 • Bài viết Khó khăn và thách thức của lao động nữ khu vực nông thôn trong tiếp cận việc làm trình bày dưới sự tác động mạnh mẽ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, phụ nữ nông thôn ở nước ta đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ không chỉ về vị trí, vai trò mà cả về quy mô, cơ cấu lẫn tính chất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p dangthitrangtrang 07-05-2018 50 1   Download

 • Hiện nay có tới 78% tổng số phụ nữ sống trong nông thôn, họ chiếm tới 70% lực lượng lao động trong nông thôn và được đánh giá là tạo ra 60% sản phẩm của xã hội nông thôn. Người phụ nữ không chỉ đóng vai trò là lực lượng sản xuất chính trong gia đình mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Nhiều nghiên cứu nói lên rằng mặc dù phụ nữ là lực lượng lao động chính trong gia đình tại nông thôn hiện nay nhưng quyền quyết định chính trong gia đình vẫn là nam giới. Vấn đề...

  doc19p tunglamsvtkc 07-11-2010 331 134   Download

 • Mùa hè là mùa vải thiều chín rộ và cũng là mùa nhiều trẻ em phải nhập viện vì bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB), nhiều trường hợp tử vong do bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn. Ở các vùng nông thôn (Bắc Giang, Hải Dương), nhiều người thấy có chim tu hú đến ăn quả vải thì cho rằng chim là nguyên nhân gây nên bệnh VNNB nên tìm mọi cách để tiêu diệt chim, có người không dám ăn vải vì sợ bị bệnh. Vậy chim tu hú có truyền bệnh VNNB không? Vai trò của...

  pdf6p tae_in 23-07-2010 99 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của phụ nữ nông thôn
p_strCode=vaitrocuaphununongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2