intTypePromotion=3
ADSENSE

Văn bản gốc

Xem 1-20 trên 3109 kết quả Văn bản gốc
 • Công cụ giuṕ tiêt́ kiêṃ thơì gian Chuń g ta ai cuñ g thić h khaḿ phá nhưñ g phiḿ tăt́ mơí , đó có thể là cać h trở vê ̀ văn ban̉ gôć nhanh hơn hay rut́ ngăń thơì gian nhâp̣ và hiêụ chin̉ h môṭ đoaṇ văn ban̉ . Và đây được goị là nhưñ g thu ̉ thuâṭ tiêt́ kiêṃ thơì gian.

  doc6p bdbp-dna 12-05-2011 329 93   Download

 • Watermark giúp bạn định dạng những dòng chữ mờ nằm dưới các ký tự trên trang văn bản (BẢN GỐC, KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP, BẢN THẢO, . . .) nhằm giúp bảo vệ văn bản gốc của bạn tránh bị trường hợp người khác Photocopy.

  pdf2p chutieuchuathieulam 23-07-2010 107 20   Download

 • Mật mã học là một ngành khoa học về mã hóa dữ liệu nhằm bảo mật thông tin. Mã hóa dữ liệu là một quá trình mà các dữ liệu dạng văn bản gốc được chuyển thành văn bản mật mã để làm nó không thể đọc được. Ngày nay, để đảm bảo sự an toàn và bí mật của các thông tin quan trọng, nhạy cảm, vấn đề mã hóa dữ liệu ngày càng trở nên cấp thiết và được nhiều người quan tâm. Có nhiều phương pháp mã hóa dữ liệu được đưa ra. ...

  pdf27p and_12 08-08-2013 68 10   Download

 • Kỹ thuật xây dựng văn bản có đối t−ợng nghiên cứu là những nội dung chủ yếu sau đây: - Tổ chức và hoạt động của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản của Nhà n−ớc; - Cách xác định những nội dung cần thiết của văn bản và cách trình bày các văn bản của Nhà n−ớc; - Kiểm tra, xử lý văn bản hiện hành của Nhà n−ớc. Kỹ thuật xây dựng văn bản sẽ đề cập tới những vấn đề trên với những góc độ khác nhau, để từ đó đ−a ra các quy tắc cần thiết điều tiết...

  doc142p quangvt20 12-04-2013 240 80   Download

 • Trong số các thông tin con người thu nhận từ thế bên ngoài, cố đến hơn 79% được ghi nhận bằng mắt tức là ở dạng ảnh. Vì vậy xử lý ảnh là một ngành khoa học đã và đang và sẽ phát triển mạnh cò ứng dụng rộng rãi trong khoa học và đới sống thực tiễn. Các hệ thống xử lý ảnh cho phép con người thu nhận lưu trữ, phân tích và nhận dạng ảnh. Một bộ phận quan trọng của xử lý ảnh là xử lý văn bản. Một trong những nhiện vụ và là đối tượng chính của xử lý ảnh...

  pdf61p chieuwindows23 01-06-2013 52 14   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến mục đích làm sáng tỏ một số đặc điểm của ngôn ngữ hành chính trên phương diện dụng học như: hành vi ngôn ngữ, ngữ cảnh chi phối tới cách thức sử dụng hành vi ngôn ngữ và mô hình, cách thức lập luận... để từ đó giúp cho việc định hướng trong việc sử dụng ngôn ngữ khi soạn thảo văn bản hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khanhnie 03-01-2017 70 19   Download

 • Ngày nay với sự phát triển nhƣ vũ bảo của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nƣớc...Không thể thiếu sự trợ giúp của máy tính.

  pdf57p chieuwindows23 01-06-2013 50 11   Download

 • Vận dụng lí thuyết ngữ vực, dựa vào tính tương tác ngữ cảnh, bài viết đã khái quát được một số đặc điểm trong ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ của văn bản nói. Về khía cạnh thứ nhất, đặc điểm ngôn ngữ được đúc kết từ cấp độ ngữ âm đến tổ chức văn bản, về khía cạnh thứ hai, một số nhân tố chi phối đến cách tích hợp kiến thức cũng như quản lí thông tin từ góc độ hội thoại đã được phân tích.

  pdf11p nganga_02 09-09-2015 64 9   Download

 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số :………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... V/v cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: .......................................................................................... - Địa chỉ:.....................................................

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 114 4   Download

 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số:……………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... V/v cấp phép tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: .......................................................................................... - Địa chỉ:.........................................

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 109 4   Download

 • Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay, để đáp ứng nhu cầu xã hội thì việc dạy học văn cũng cần có nhiều thay đổi. Đứng từ góc độ bản chất của hoạt động đọc văn, bài viết tìm hiểu các quan niệm về việc dạy đọc văn bản văn học trong nhà trường trên thế giới. Từ đó phân tích tình hình dạy văn ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị về những giải pháp giúp đưa việc dạy học văn về đúng với bản chất của hoạt động đọc văn.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 37 4   Download

 • Bài viết "Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn dân tộc học" giới thiệu sơ lược kho tàng di sản văn bản lá buông của người Chăm nhằm đóng góp thêm tài liệu cho những nhà dân tộc học nói riêng và những nhà liên ngành khác có hướng tiếp cận, khai thác tư liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thuyhuynh02 04-03-2016 32 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác trong dòng chảy tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986; liên văn bản trong Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác từ phương diện nội dung; liên văn bản trong Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác từ phương diện nghệ thuật.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 31 3   Download

 • Bài viết vận dụng cách thức phân tích văn bản văn học từ góc độ kí hiệu học văn bản để chỉ ra cái bi gắn với một thế hệ trong bước chuyển mình của lịch sử, được tái hiện trong bài thơ “Ông đồ” nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên.

  pdf4p quaymax3 05-09-2018 49 5   Download

 • Bài viết tập trung lý giải chức chức năng phản biện xã hội của văn học nhìn từ góc độ kí hiệu học văn bản trong chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p quaymax3 05-09-2018 30 7   Download

 • Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf8p thanhdieutran 14-04-2014 31 2   Download

 • Bài viết khái lược về nguồn gốc và quá trình phát triển của chú giải học, và thử vận dụng một số phương pháp, nguyên tắc của nó vào việc phát hiện và điều chỉnh một số nhầm lẫn, bất cập đã từng có trong cách hiểu và giải thích các văn bản triết học kinh điển.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 20 2   Download

 • Văn bản hợp nhất 8021/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf12p thanhdieutran 14-04-2014 28 0   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến việc so sánh mức độ giống nhau của hai văn bản. Việc so sánh này phục vụ mục đích xác định mức độ giống nhau của một văn bản này với một văn bản khác. Phương pháp nghiên cứu nhằm đề xuất là chuyển các văn bản thành các véc-tơ. Mỗi phần tử của véc-tơ là trọng số tương ứng với từ chỉ mục xuất hiện trong văn bản. Việc so sánh mức độ giống nhau của hai văn bản được chuyển về tính góc tạo bởi hai véc-tơ. Góc này đặc trưng cho mức độ giống/khác nhau giữa hai văn bản...

  pdf5p hanh_tv21 06-03-2019 11 0   Download

 • Tiếp nhận tác phẩm bằng góc nhìn đa chiều góp phần xác lập thêm cách nhìn đa diện cho tác phẩm. Đọc “Ngàn mặt trời rực rỡ” của Khaled Hosseini, một cuốn sách “best seller” gần đây, từ lí thuyết đa văn bản, chúng ta phần nào cắt nghĩa vì sao tiểu thuyết này được bạn đọc trên toàn thế giới hào hứng đón nhận, mở ra cái nhìn đầy đủ, sinh động về đất nước và con người Afghanistan hiện nay.

  pdf8p violympus 11-03-2019 31 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1104 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản gốc
p_strCode=vanbangoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản