intTypePromotion=1
ADSENSE

Vận động chính sách

Xem 1-20 trên 7615 kết quả Vận động chính sách
 • Mời các bạn tham khảo Cẩm nang vận động chính sách thương mại Quốc tế - TS. Nguyễn Thị Thu Trang có kết cấu nội dung gồm 3 phần như sau: Những vấn đề chung về vận động chính sách thương mại Quốc tế, hoạt động và kỹ năng vận động chính sách thương mại Quốc tế, khung khổ pháp lý về vận động cơ sở thương mại Quốc tế ở Việt Nam liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

  pdf156p esc_12 30-07-2013 122 26   Download

 • Nội dung của luận án "Vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và những gợi mở đối với Việt Nam" trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, lý luận chung về vận động chính sách công, vận động chính sách công ở Anh, Pháp, Mỹ và một số vấn đề gợi mở với Việt Nam.

  pdf166p kloi123 20-09-2017 69 20   Download

 • Tài liệu Vận động chính sách cho công cuộc phòng chống HIV xuất phát từ cộng đồng với mục đích giúp cho các bạn hiểu thêm về vận động, những nội dung cơ bản của công tác vận động, mục đích của vận động và các hình thức vận động, cũng như các yếu tố mà công tác vận động cần phải có.

   

  pdf51p cobetocxul9 26-08-2015 48 8   Download

 • Vận động chính sách vì sức khỏe - Một chương trình tập huấn về phát triển chiến lược (Tài liệu hướng dẫn cho trợ giảng) giúp cho các bạn có thể phân biệt vận động chính sách với các hình thức vận động khác, xác định các thành phần của một chiến lược vận động chính sách, xác định những giải pháp thay đổi chính sách để giải quyết những thử thách sức khỏe toàn cầu, thiết kế các chiến thuật để gây ảnh hưởng đến những người quyết định, lập một chiến lược vận động dùng một khuôn khổ có mười phần.

  pdf211p cobetocxul9 26-08-2015 60 6   Download

 • Vận động chính sách ví sức khỏe với mục tiêu nhằm tăng cường sự hiểu biết và các kỹ năng ở học viên trong việc lập kế hoạch, điều phối, và thực hiện các chiến lược vận động để thực hiện thay đổi chính sách. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf211p hera_01 09-04-2016 40 4   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách kinh tế - Bài 6: Mạng xã hội & Vận động chính sách. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Chuyển hóa chính sách thành VBQPPL Trung ương, chuyển hóa chính sách thành VBQPPL địa phương, áp dụng chiến lược 10 bước vận động hành lang,...

  pdf10p nanhankhuoctai1 06-05-2020 22 4   Download

 • Bài viết xuất phát từ yêu cầu của việc nâng cao chất lượng lập pháp của Quốc hội, huy động sự tham gia của nhân dân vào quy trình chính sách để trả lời câu hỏi có vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam không? Cơ sở pháp lý của hoạt động vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam đã đầy đủ và cụ thể chưa? Trên cơ sở đó, đưa ra những nhận định về những thuận lợi và thách thức đối với vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam hiện nay.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 18 2   Download

 • Bài viết phân tích một số vấn đề về vận động chính sách công. Các vấn đề được đề cập và phân tích bao gồm: khái niệm, cơ sở, bản chất, chủ thể, lịch sử phát triển, các khía cạnh tích cực, tiêu cực, các hình thức, phương pháp và nguyên tắc vận động chính sách công.

  pdf10p viv2711 14-10-2020 20 2   Download

 • Vận động chính sách nghị viện là vận động hành lang nhằm gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định chính sách. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến vận động chính sách nghị viện, nghiên cứu này tập trung phân tích một số nhân tố là quy mô nhóm vận động chính sách, mạng lưới xã hội của nhóm vận động chính sách, quyền lực doanh nghiệp vận động chính sách trong phạm vi vận động chính sách nghị viện.

  pdf6p viv2711 14-10-2020 16 0   Download

 • Bài giảng "Vận động công chúng tham gia xây dựng chính sách" trình bày một số nội dung như: Công chúng, sự tham gia của cộng đồng, chính sách công, vận động chính sách, quy trình xây dựng chính sách, sự tham gia của các tổ chức XH ở các giai đoạn xây dựng chính sách, vị trí trong vận động chính sách.

  ppt40p nganga_09 27-10-2015 54 7   Download

 • Dự án trình bày nội dung gồm: giới thiệu; tổng quan về địa bàn nghiên cứu; mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, các tiến trình; các phát hiện: chính sách của nhà nước về phân cấp quản lý, thực trạng thực hiện chính sách phân cấp quản lý, khả năng áp dung QLCĐ trong các chương tình phát triển kinh tế xã hội, các thuận lợi khi áp dụng quản lý cộng đồng, các khó khăn khi áp dụng quản lý cộng đồng; kết luận và khuyến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p vietphanvn 24-05-2018 38 2   Download

 • Bài 5 gồm có những nội dung chính sau: Chuyển hóa chính sách thành văn bản vi phạm pháp luật địa phương, xác định ưu tiên chính sách tại hội đồng nhân dân địa phương như thế nào? Trục trặc trong vấn đề đại diện,...

  pdf5p nanhankhuoctai1 06-05-2020 14 1   Download

 • Bài giảng trình bày khái niệm về vấn đề chính sách. Phân tích nguồn gốc vấn đề chính sách. Đồng thời tìm kiếm lựa chọn vấn đề chính sách. Phân tích tính chất của vấn đề chính sách. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf53p seven_12 10-03-2014 127 15   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề đánh giá tác động chính sách; đánh giá tác động; các phương pháp đánh giá tác động chính sách; nghiên cứu thực địa;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Đánh giá tác động chính sách và nghiên cứu thực địa trong lĩnh vực phát triển".

  pdf15p codon_10 05-04-2016 87 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn đánh giá tác động chính sách do giảng viên Lê Việt Phú biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về mục đích của đánh giá tác động chính sách; bản chất đánh giá tác động chính sách; khung lý thuyết phân tích;...

  pdf26p codon_10 05-04-2016 73 7   Download

 • Luận văn tìm hiểu và đánh giá thực trạng vận dụng chính sách kế toán tại Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường. Từ đó, luận văn đề ra các giải pháp hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán cho phù hợp với các yêu cầu quản lý và đặc thù hoạt động tại Công ty.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 66 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương: Cơ sở lý luận chung về hoạt động tạo động lực và các yếu tố tạo động lực cho người lao động, chính sách thù lao lao động hợp lý và hoạt động tạo động lực lao động, sự cần thiết phải xây dựng và phương pháp xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lý nhằm tạo động lực lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc38p hrm2014 28-03-2018 70 6   Download

 • Bài giảng Đánh giá tác động chính sách ở công đoạn Quốc hội của Nguyễn Văn Mễ giới thiệu tới các bạn về các cơ quan Quốc hội tham gia qui trình đánh giá tác động chính sách ở khâu nào; giai đoạn nào? Những công đoạn mà đại biểu Quốc hội cần thiết và có thể tham gia qui trình đánh giá tác động chính sách; một số vấn đề rút ra.

  ppt10p cocacola_02 25-09-2015 55 4   Download

 • Sự chuyển đổi của quá trình tạo ra và sử dụng tri thức ở các tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D) có liên hệ mật thiết với sự thay đổi trọng tâm của chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN). Sản phẩm chính sách là "kết quả của sự thoả hiệp giữa các nền văn hoá chính sách ở các cấp khác nhau trong hệ thống chính sách KH&CN". Chính sách KH&CN quốc gia sau khi hình thành sẽ ảnh hưởng đến những quy định thiết chế tại quốc gia đó về hình thức tổ chức hoạt động KH&CN nói chung và phương thức tạo ra tri thức KH&CN nói riêng.

  pdf5p camtucau99 14-11-2019 27 0   Download

 • Vận động chính sách, đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng và thực thi chính sách văn bản pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các hiệp hội doanh nghiệp. Hoạt động này của hiệp hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng chính sách và các văn bản pháp luật được ban hành cũng như tính hiệu quả và tính thực tiễn của quá trình thực thi. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng mà các hiệp hội doanh nghiệp cần cung cấp cho...

  pdf63p esc_12 30-07-2013 89 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1051 lượt tải
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vận động chính sách
p_strCode=vandongchinhsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2