intTypePromotion=1
ADSENSE

Visual C# Projects

Xem 1-20 trên 53 kết quả Visual C# Projects
 • Tài liệu Phần 1 tài liệu Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu bằng C# giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cách vào cửa sổ MS development environment, dùng Visual C# Projects và Console Application. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf227p tramnamcodon_09 19-05-2016 193 56   Download

 • Mastering .NET development is as much about understanding the functionality of the .NET Framework as it is about the syntax and grammar of your chosen language. Visual C# 2005 Recipes: A Problem-Solution Approach recognizes this fine balance. This book meets your need for fast, effective solutions to the difficulties you encounter in your coding projects. The recipes included in this book have been chosen and written with emerging pros in mind. The book features an equal balance of code and text.

  pdf593p trasua_123 02-01-2013 46 8   Download

 • Là môi trường lập trình C++ cho phép thiết kế trực quan giao diện. Các ứng dụng được tổ chức theo dạng project, một project chứa các file khác nhau về mã chương trình, giao diện, các file header… Có nhiều loại ứng dụng trong VC++. Chương này giới thiệu về ứng dụng MFC

  pdf48p thaonhi 18-06-2009 1771 511   Download

 • 3.Tại thẻ Projects, chọn Win32 Console Application, đánh tên bài làm vào project name (ở đây là “BaiLamQuenVC6”), chọn nơi lưu trữ bài ở Location (ở đây chọn lưu ở D:\BaiLamQuenVC6) = ok

  pdf6p ntgioi120403 03-11-2009 491 134   Download

 • Before looking at the steps necessary to build the preceding application, I should cover what the term .NET means and what it offers to a software developer. .NET is an infrastructure that provides two major benefits: productivity and security. Using .NET, a developer can write code for many modern problem domains faster, and during coding, the developer faces fewer pitfalls that could end up in security vulnerabilities. Furthermore, .NET code can be implemented so that it can be executed with restricted access to APIs.

  pdf303p tailieuvip13 24-07-2012 99 21   Download

 • This work develops a program for automatic computation and visualization of linear construction projects consisting of repetitive individual activities. The software program, named LPCV, has been constructed with Visual C# .NET framework 4.6.2. The program application is demonstrated via an exemplary construction project with 9 activities.

  pdf5p viputrajaya2711 22-06-2020 18 0   Download

 • LẬP TRÌNH WINSOCK HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WINSOCK VỚI VISUAL C++ 1 Tạo Project mới 2 Chọn Win32 Console Application 3 Chọn A simple application 4 Khai báo sử dụng thư viện winsock 5

  pdf7p hangkute_1 27-08-2010 303 100   Download

 • Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D, các bạn muốn biết thêm thì xem tại trang chủ opengl. Org.Bài viết này dành cho những bạn đã biết opengl là gì, và nó cũng là bài đầu tiên cho việc học đồ hoạ với opengl sau này. II-Opengl trong Windows: Lập trình opengl trong Windows bằng Visual C, bạn phải sử dụng ba thư viện sau glaux.lib glu32.lib và opengl32.lib.Trong Visual C muốn link tới các thư viện này các bạn làm như sau: trên menu(trình đơn) chọn Project sau đó chọn setting rồi cuối cùng trong tab link...

  pdf42p ngay27 20-09-2012 164 47   Download

 • This book provides readers with the knowledge of Visual C# concepts. In addition to the concepts explained in the chapters, the book provides readers with several projects that enable them to create Windows applications,Web services,Web applications, and mobile Web applications.The book aims for providing the readers with extensive knowledge of C# so that they are able to develop live projects using C#. The book is aimed at readers with a basic knowledge of programming.

  pdf957p nguyenvanhi 04-12-2010 129 31   Download

 • Visual Studio projects: A project contains source code files, settings and resources for an application May contain references to class libraries May contain data used by application Building a project: Compiles source files Copies non-source files to output folder Creates an assembly in output folder Building a solution builds all its projects

  ppt50p quihaha 14-05-2012 62 7   Download

 • Capitalize on the faster GPU processors in today's computers with the C++ AMP code library--and bring massive parallelism to your project. With this practical book, experienced C++ developers will learn parallel programming fundamentals with C++ AMP through detailed examples, code snippets, and case studies. Learn the advantages of parallelism and get best practices for harnessing this technology in your applications.

  pdf356p caucaphung 04-02-2013 36 4   Download

 • Bài thực hành này giúp bạn làm quen với môi trường VIsual sudio 2005 và các thao tác nhập xuất cơ bản thông qua giao diện bàn phím. Cụ thể, chương trình yêu cầu người sử dụng nhập hai số, sau đó in ra màn hình tổng, tích và thương của hai số này. Kỹ thuật được trình bày: làm quen với môi trường visual studio 2005. Cấu trúc một solution, project và các tài nguyên có liên quan.

  doc164p kavinpasi 06-09-2010 1791 686   Download

 • Chapter 18a: Question about COMMUNICATIONS MANAGEMENT 1. Which of the following media can a communicator use to present information? a. b. c. d. Visual Audio and visual Tactile Visual, audio, and tactile 2. The three principal interests in maintaining good document control are: a. Timely communication, collection of performance appraisal data, and assuring proper disposal of sensitive documents. b. Timely communication, maintaining proper approvals, and communication cost control. c. Effective communication, ability to reconstruct why decisions were made, and historical value. d.

  pdf8p hoason23 17-08-2010 134 53   Download

 • Cấu trúc chương trình VB Tạo và lưu 1 project VB Viết chương trình in ra chữ Hello Viết chương trình nhập họ tên của 1 người. In ra họ tên của người đó. Thiết kế Form nhập vào 2 số. Tính tổng 2 số vừa nhập (Dùng Textbox và Command Button) Thiết kế giao diện máy tính đơn giản Ngôn ngữ lập trình Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 Viết chương trình giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0 Viết chương trình nhập vào 1 số từ 1...

  pdf27p lqvang02 02-02-2013 117 35   Download

 • Tớ thấy việc học lập trình nhanh và hiệu quả nhất là thông qua các sample projects, cái VS2003 có 1 số sample rất hay ở C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Enterprise Samples Ngoài ra cũng có 1 số địa chỉ hay khác như: http://csharp-source.net/ http://www.publicjoe.f9.co.uk/

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 92 19   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS 1. Phần 1: Làm quen với một chương trình Win API 1.1. Bài 01 – Chương trình minh họa đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “Win32 Application” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “Win32 Application” o Chọn chức năng “A typical Hello World !” application o Hoàn tất tạo...

  pdf4p ruavanguom 19-09-2012 144 17   Download

 • Tạo ứng dụng “Win32 Application” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “Win32 Application” o Chọn chức năng “A typical Hello World !” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.2. Bài 02 – Chương trình minh họa đầu tiên (tt) - Yêu cầu:

  pdf4p muaythai6 26-10-2011 110 9   Download

 • Viết chương trình bằng Visual C++ cho phép người dùng vẽ các đối tượng hình học như : đường tròn, ellipse, hình chữ nhật, đường thẳng. Chương trình cho phép người dùng thực hiện các thao tác như sau: Chọn loại đối tượng cần vẽ từ Toolbox (Draw Object) Cho phép chọn đối tượng sau khi vẽ (Select Object), di chuyển (Move) đối tượng từ vi trí này sao vị trí khác trên màn hình, thay đổi kích thước (Resize) của đối tượng. Xác lập thuộc tính của từng loại đối tượng thông qua Diaglog. Lưu (Save) “bản vẽ” vào...

  pdf11p muaythai6 26-10-2011 69 5   Download

 • Chương 1 Quick tham khảo để tạo một ứng dụng giao diện điều khiển mới Làm điều này Trên menu File, chọn New, và sau đó nhấp vào dự án để mở hộp thoại New Project. Đối với loại dự án, chọn Visual C #. Đối với các mẫu, chọn Console Application.

  pdf1p golly_tit 11-08-2010 57 4   Download

 • This chapter presents the following content: Understand how projects are initiated and selected; define a business problem and determine the feasibility of a proposed project; plan a project by identifying activities and scheduling them.

  ppt16p nanhankhuoctai10 23-07-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Visual C# Projects
p_strCode=visualcprojects

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2