Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vốn đầu tư kế hoạch

Xem 1-20 trên 1118 kết quả Vốn đầu tư kế hoạch
 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn từ Ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình" phân tích đánh giá thực trạng thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2013-2017. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

  pdf126p bigdargon03 17-11-2022 1 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Quỳ" trình bày những lý luận cơ bản về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại; thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Phủ Quỳ; giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Quỳ.

  pdf99p bigdargon01 02-11-2022 5 1   Download

 • Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Đầu tư tài chính năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p dongcoxanh2510 29-10-2022 6 2   Download

 • Bài giảng "Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp chương 3: Kế hoạch tạo lập nguồn vốn" trình bày về một số vấn đề khi bắt đầu khởi nghiệp như: kế hoạch tạo lập nguồn vốn, kế hoạch doanh thu và chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, Một số loại thuế, phí đối với doanh nghiệp. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf20p phuongnhan205 25-10-2022 8 3   Download

 • Bài viết Thực trạng và đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam, đánh giá những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam để thấy được thực trạng, từ đó tác giả tổng hợp, dựa vào ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra những khuyến nghị chính sách, giải pháp góp phần đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cũng như việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.

  pdf8p vimclaren 12-10-2022 6 2   Download

 • Cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Kế toán quản trị 2 năm 2019-2020 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf4p troinangxanh10 12-10-2022 3 2   Download

 • Tiếp phần Tài chính doanh nghiệp 1, nội dung giáo trình tài chính doanh nghiệp 2 gồm 3 chương, cụ thể như sau: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Hoạch định- thẩm định – chi phí sử dụng vốn ngân sách vốn đầu tư; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p viastonmartin 15-08-2022 11 3   Download

 • Giáo trình Quản lý sản xuất (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) nhằm trang bị cho người học những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng sản xuất, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng. Giáo trình gồm 7 chương sẽ giới thiệu các vấn đề cơ bản về nền xây dựng cơ bản và các công tác quản lý các hoạt động trong các doanh nghiệp xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p hayatogokudera 18-07-2022 15 3   Download

 • (NB) Phần 1 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán vồn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế hoạch đâu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf293p bakerboys07 05-07-2022 15 2   Download

 • Bài viết Thu hút và phát triển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển bền vững tại Việt Nam trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; Việt Nam cần nâng cao chất lượng của FDI trong thời gian tới; Những thách thức phát triển trong tương lai của Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 24 4   Download

 • Quyết định số 983/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 2012/2021/QĐ-BGDĐT ban hành về việc giao các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của chính phủ Ai-Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 20 1   Download

 • Quyết định số 1535/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 12 0   Download

 • Quyết định số 2048/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 18 0   Download

 • Quyết định số 2049/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Văn phòng Quốc hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 2115/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Bài viết cung cấp bức tranh chung về khởi nghiệp tại Việt nam và thực trạng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tại Việt nam. Khởi nghiệp tại Việt nam được đánh giá là khá phát triển trong thời gian qua, tuy nhiên lại thiếu khả năng biến ý tưởng thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, mặc dù đã có gần 40 quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và đã có những hỗ trợ đắc lực cho các startups song thị trường vốn đầu tư mạo hiểm được dánh giá là chưa phát triển đúng tiềm năng.

  pdf11p vihassoplattner 07-01-2022 11 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn thuộc NSNN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai qua đó đề ra các nhóm giải pháp trong quản lý và sử dụng vốn NSNN đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

  pdf85p canhvatxanhbaola 08-12-2021 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vốn đầu tư kế hoạch
p_strCode=vondautukehoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2