intTypePromotion=1
ADSENSE

Vụ án dân sự

Xem 1-20 trên 2228 kết quả Vụ án dân sự
 • Bài giảng “Kỹ năng luật sư tham gia vụ án dân sự thương mại - Tài liệu, chứng cứ chứng minh nhằm trình bày về khái niện về chứng cứ, nguồn của chứng cứ, phân lọai chứng cứ, thu thập chứng cứ, xác định đánh giá chứng cứ, chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, những tình tiết không phải chứng minh, hậu quả của việc không giao nộp chứng cứ, và chứng minh không đầy đủ.

  pdf15p slow_12 25-06-2014 156 48   Download

 • Bài giảng Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự, thương mại nhằm trình bày các nội dung chính như: phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án, mục đích nghiên cứu hồ sơ và những đề xuất đối với toà án.

  pdf19p canon_12 28-03-2014 158 45   Download

 • Bài giảng Luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự thương mại nhằm trình bày về khái niệm nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự thương mại, mục đích nghiên cứu hồ sơ, câu hỏi nghiên cứu hồ sơ tình huống, đề xuất về việc giải quyết từng vấn đề trong vụ án và yêu cầu của thân chủ .

  pdf40p good_12 30-06-2014 140 43   Download

 • Bài giảng Kỹ năng của luật sư tham gia giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự trình bày về các văn bản pháp luật thi hành vụ án dân sư, kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm, kỹ năng tham gia thủ tục đặc biệt: giám đốc thẩm, tái thẩm.

  pdf29p good_12 30-06-2014 172 42   Download

 • Khởi kiện, khởi tố vụ án là giai đoạn đầu của tố tụng dân sự thông qua việc khởi kiện khởi tố phát sinh vụ án dân sự tại tòa án. - Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về cá nhân pháp nhan hoặc chủ thể khác có quyền lợi bị xâm phạm - Quyền khởi tố vụ án dân sự thuộc về viện kiểm sát - Lập hồ sơ vụ án: Lập hồ sơ thuộc trách nhiệm của thẩm phán được phân công giải quyết vụ án. Để lập hồ sơ vụ án thẩm phán có thể tiến hành các...

  doc2p anhgioi19999 11-01-2013 317 27   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích các quy định pháp luật dân sự về thời hiệu khởi kiện và tìm ra những điểm bất cập, hạn chế trong thực tiễn áp dụng để từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện và thực hiện pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 156 23   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam, tìm hiểu thực tế áp dụng chế định này trong hoạt động giải quyết các tranh chấp dân sự tại các Tòa án nhân dân (TAND),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p hannguyetti 09-04-2017 162 20   Download

 • Dưới đây là đề cương bài giảng Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự của ThS. Trần Minh Tiến. Mời các bạn tham khảo đề cương bài giảng để hiểu rõ hơn về vai trò của phiên tòa sơ thẩm; nguyên tắc quan trọng trong phiên tòa sơ thẩm; chuẩn bị mở phiên tòa; điều khiển phiên tòa sơ thẩm; công việc sau phiên tòa sơ thẩm.

  pdf0p cocacola_05 02-11-2015 90 17   Download

 • Đề cương bài giảng Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự do ThS. Trần Minh Tiến biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tính chất phúc thẩm; kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; xét xử phúc thẩm. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf0p cocacola_05 02-11-2015 131 14   Download

 • Đề cương bài giảng Hòa giải vụ án dân sự do ThS. Trần Minh Tiến thực hiện nêu lên mục đích, vai trò của việc hòa giải vụ án dân sự; nguyên tắc hòa giải; kỹ năng hòa giải vụ án dân sự. Với các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới vấn đề này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf0p cocacola_05 02-11-2015 102 13   Download

 • Đề cương bài giảng Thụ lý vụ án dấn sự của ThS. Trần Minh Tiến cung cấp cho các bạn những kiến thức về khởi kiện vụ án dân sự; thụ lý vụ án dân sự; kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng. Mời các bạn tham khảo đề cương bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf0p cocacola_05 02-11-2015 95 12   Download

 • Đề cương bài giảng Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự do ThS. Trần Minh Tiến thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về ý nghĩa hoạt động nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự; nội dung cần nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự. Đề cương bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  pdf0p cocacola_05 02-11-2015 85 12   Download

 • Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến đề tài luận án, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự. Chương 2 - Thực trạng các quy định pháp luật tố tụng dân sự về khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện. Chương 3 - Yêu cầu, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp thực hiện khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự ở Việt Nam.

  pdf27p hanh_tv27 16-04-2019 73 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự giữa các cấp Tòa án. Tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự giữa các cấp Tòa án, phát hiện những điểm còn hạn chế, bất cập của pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf25p hannguyetti 09-04-2017 64 5   Download

 • “Đơn khởi kiện vụ án dân sự” là mẫu đơn khởi kiện được cá nhân lập ra và gửi tới tòa án nhân dân để khởi kiện về một việc nào đó. Mẫu đơn khởi kiện nêu rõ thông tin của người khởi kiện, người bị kiện, nội dung khởi kiện.... Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

  doc0p 2468vuhanh 31-07-2018 104 5   Download

 • Thủ tục đo vẽ trong các vụ án dân sự tranh chấp liên quan đến đất đai là một trong những thủ tục quan trọng và bắt buộc để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử vẫn chưa được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thành phần tiến hành đo vẽ để Tòa án làm căn cứ thi hành trên thực tế

  pdf9p vimanama2711 28-07-2020 25 3   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống các khía cạnh lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm theo nghĩa rộng (gồm các vụ án kinh doanh, thương mại; hôn nhân gia đình; lao động và dân sự ; đề xuất hoàn thiện địa vị pháp lý của Thẩm phán phù hợp với yêu cầu mới của thực tiễn cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập.

  pdf162p kethamoi5 29-05-2020 30 2   Download

 • Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự là thời hiệu do pháp luật quy định mà khi kết thức thời hiệu đó chủ thể mất quyền khởi kiện trước Tòa án. Trong từng giai đoạn cách hiểu về thời hiệu khởi kiện khác nhau. Trước khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì thời hiệu khởi kiện được pháp luật quy định như là một thời hạn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự.

  pdf5p vimariecurie2711 01-08-2019 49 1   Download

 • Nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự là để kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng khác, kể từ khi thụ lý đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Bài viết tập trung vào nội dung việc nghiên cứu hồ sơ để tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.

  pdf12p vishani2711 16-04-2020 25 1   Download

 • Pháp luật hình thức và pháp luật nội dung luôn có mối liên hệ mật thiết. Việc đảm bảo sự phù hợp giữa các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) và Bộ luật dân sự (BLDS) là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Bài viết này tập trung làm rõ sự tương thích và không tương thích giữa pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

  pdf8p vimanama2711 28-07-2020 55 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vụ án dân sự
p_strCode=vuandansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2