Vùng đồng bào dân tộc khmer

Xem 1-16 trên 16 kết quả Vùng đồng bào dân tộc khmer
 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam với mục đích trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở ĐBSCL, Việt Nam; luận án đề xuất quan điểm, giải pháp bảo đảm GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL, Việt Nam hiện nay.

  pdf0p hera_02 23-04-2016 36 10   Download

 • Bài viết Phát triển xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh: Quan điểm và giải pháp khái quát bản chất phát triển bền vững, tính tất yếu phát triển bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; giải pháp phát triển bền vững.

  pdf7p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 11 3   Download

 • Bài viết Những vấn đề đặt ra trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc Khmer khu vực Tây Nam bộ nêu lên việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc Khmer khu vực Tây Nam bộ.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 10 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giảm nghèo trong quá trình phát triển; làm rõ mối quan hệ giữa giảm nghèo và PTBV; phân tích thực trạng và nguyên nhân của tình trạng nghèo trong ĐBDT Khmer ở ĐBSCL; đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để thực hiện giảm nghèo cho ĐBDT Khmer, hướng tới PTBV và đảm bảo sự ổn định chính trị ở khu vực Tây Nam bộ.

  pdf170p change08 25-06-2016 48 24   Download

 • Mục đích của luận án: Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL, Việt Nam; luận án đề xuất quan điểm, giải pháp bảo đảm GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL, Việt Nam hiện nay.

  pdf210p change01 05-05-2016 30 7   Download

 • Trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta chú trọng thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. Ngoài chính sách chung, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến chính sách cụ thể đối với vùng đông đồng bào dân tộc, tôn giáo như Chỉ thị 117-CT-TW (29-9-1981) của Trung ương Đảng về công tác ở những vùng đồng bào dân tộc Khmer trong những năm trước mắt.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 3 1   Download

 • Bài viết Chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long nêu lên những chính sách đã được thực hiện của Nhà nước nhằm xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long và đưa ra những định hướng chính sách cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 9 0   Download

 • Bài viết Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ nghiên cứu về những chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 9 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn sự thống nhất và mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại trong quá trình phát triển văn hóa ở cần thơ', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf207p greengrass304 10-09-2012 70 26   Download

 • Bài báo tìm hiểu thực trạng việc chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 tại tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để giúp địa phương thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ em Khmer vào lớp 1 nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cho học sinh dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

  pdf11p nganga_00 04-09-2015 22 4   Download

 • Dân tộc Co Tên gọi khác Cor, Col, Cùa, Trầu Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer Dân số 22.600 người. Cư trú Cư trú chủ yếu ở huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) và huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Đặc điểm kinh tế Người Co làm rẫy là chính. Đồng bào trồng lúa, ngô, sắn và nhiều loại cây khác. Đặc biệt, cây quế Quảng là đặc sản truyền thống ở Trà My.

  pdf6p meoheo1 24-05-2011 101 22   Download

 • Tuy không phải là ngày lễ lớn nhưng Lễ cầu an của người Khmer đã thể hiện được nét văn hóa đặc sắc của một dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long. Bà con Khmer dâng lễ. Ảnh: Interent Người Khmer là dân tộc có nét văn hóa độc đáo riêng góp phần tạo nên nét đặc thù của văn hóa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Biểu hiện đậm nét sắc thái văn hóa đó có phần quan trọng của hệ thống lễ hội.

  pdf4p sunshine_3 26-06-2013 54 10   Download

 • ĐBSCL là nơi cư trú của nhiều dân tộc như Việt, Hoa, Khmer, Chăm,… Sự chung sống hòa bình, cùng đoàn kết chiến đấu với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược bảo vệ quê hương đã hình thành nên đặc thù văn hoá riêng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam ở vùng đất mới này của Tổ quốc bên cạnh bản sắc văn hoá chung của dân tộc Việt Nam.

  pdf16p mirieskel 06-04-2015 144 49   Download

 • Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf5p lawvhxh6 16-11-2009 48 4   Download

 • Lịch sử Campuchia CÁC VƯƠNG QUỐC ĐẦU TIÊN Người Khmer, một trong những dân cư đầu tiên ở Đông Nam Á, và cũng là một trong những dân tộc đầu tiên ở Đông Nam Á chấp nhận những tư tưởng tôn giáo và các thể chế chính trị từ Ấn Độ và lập lên những vương quốc tập trung bao gồm những vùng lãnh thổ lớn. Vương quốc sớm nhất ở thời kỳ này được biết đến hiện nay là Phù Nam, lớn mạnh từ khoảng đầu thế kỷ thứ 6. ...

  pdf9p ngayhanhphuc_1212 17-08-2010 181 70   Download

 • Người Khmer, một trong những dân cư đầu tiên ở Đông Nam Á, và cũng là một trong những dân tộc đầu tiên ở Đông Nam Á chấp nhận những tư tưởng tôn giáo và các thể chế chính trị từ Ấn Độ và lập lên những vương quốc tập trung bao gồm những vùng lãnh thổ lớn. Vương quốc sớm nhất ở thời kỳ này được biết đến hiện nay là Phù Nam, lớn mạnh từ khoảng đầu thế kỷ thứ 6.

  pdf7p phalinh5 07-07-2011 72 32   Download

Đồng bộ tài khoản