intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Web control cơ bản

Xem 1-20 trên 155 kết quả Web control cơ bản
 • Mục tiêu: Sử dụng các thành phần web server control cơ bản Sử dụng lớp StreamReader và StreamWriter để đọc ghi file dạng text Các thao tác xử lý trên chuỗi, chia chuỗi, thay thế chuỗi. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản, Đã học qua các lớp xử lý nhật xuất file của C#. Kịch bản: Các trang web thường có phần GuestBook, cho phép user có thể lưu lại các comment cho chủ nhân của trang web.

  pdf7p nongmaithang142010 02-12-2010 325 114   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng Windows đơn giản bằng VB có sử dụng 2 controls cơ bản là button và text box.

  doc9p it_p0k3t 13-05-2011 103 30   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các web control trong trang ASP.NET o TextBox, Button, DropDownList Sử dụng input validation controls trong trang ASP.NET o RequiredFieldValidator o CompareValidator o RegularExpressionValidator o ValidationSummary Hiển thị các thông báo lỗi khi nhập liệu không hợp lệ. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản Biết xử lý các sự kiện của ASP.NET web control. Kịch bản: Xây dựng trang web đăng ký phòng cho một hội thảo khoa học.

  pdf6p nongmaithang142010 02-12-2010 396 123   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về HTML server control và Web Server Control. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung sau: HTML control, hệ thống thứ bậc của HTML Server Controls, các sự kiện (event) của HTML server Control, cách lấy dữ liệu từ các HTML server, các control cơ bản (Label, Textbox, Button, CheckBox and Radio, Image, Hyperlink, Panel,...), ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p hihihaha10 06-02-2017 29 5   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các control để kết nối CSDL Access như sau: o AccessDataSource Control, và o Grid View để hiển thị dữ liệu o Cấu hình AccessDataSource để liên kết đến nguồn dữ liệu và các control khác. Yêu cầu: Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý danh sách nhân viên và phòng ban. Gồm hai form cơ bản: o Default.aspx: trang này cho phép gọi các trang quản lý nhân viên và phòng ban o qlnv.

  pdf18p nongmaithang142010 02-12-2010 221 121   Download

 • Bài 3. Xây dựng trang web Nhập tin bài mới - Mục đích: Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một trang web nhập liệu, sử dụng một số control cơ bản: TextBox, Calendar, FileField, Validation. Xây dựng 1 phần trang web Nhập tin bài mới, lấy thông tin của người dùng nhập vào và kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập (không lưu xuống CSDL).

  pdf4p vitconsieuquay 18-08-2011 190 63   Download

 • 104 Chapter 2: The HTML Language for instance. Radio buttons are controls that work such that one and only one button is “on” at any time. When you click a different radio button, the button that was on goes “off,” and the button you just clicked becomes the “on” button. Radio buttons are created by input elements with the type attribute set to "radio". A radio button is a member of a set if it has the same value for its name attribute as other radio buttons in the same set.5 For example: Male Female Other The value attribute supplies the value...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 80 24   Download

 • Great Web Typography- P1: When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 54 9   Download

 • Great Web Typography- P2: When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 65 9   Download

 • Great Web Typography- P4:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 70 9   Download

 • Great Web Typography- P5:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 72 9   Download

 • 274 Appendix A: HTML5 Quick Reference Embedded Elements Element audio* source* Description (continued) Content Model Attributes src, controls, loop, autoplay, preload src, type, media Provides for the playing source of an audio stream Provides the source empty information for a media element Creates a bitmapped transparent rectangle that scripts can use for interactive manipulation of images and other media objects Defines an image map Provides a hyperlink corresponding to an area of an image map Provides for additional information that can be exposed by the user agent in response to ...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 61 9   Download

 • Great Web Typography- P3:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 58 8   Download

 • Great Web Typography- P6:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 59 8   Download

 • Great Web Typography- P8:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 67 8   Download

 • Great Web Typography- P7:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 38 7   Download

 • Great Web Typography- P9:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 57 7   Download

 • Great Web Typography- P10:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 71 7   Download

 • Great Web Typography- P11:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf30p camry246 16-09-2010 53 7   Download

 • Great Web Typography- P12:When you design a page for print, you control the size of the paper and the placement of the elements. But on the Web, the size, resolution, fonts, and even the layout of your page can vary with the browser and the system used to view your site.

  pdf8p camry246 16-09-2010 64 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Web control cơ bản
p_strCode=webcontrolcoban

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản