intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội học thực thụ

Xem 1-20 trên 2246 kết quả Xã hội học thực thụ
 • Bài viết này trình bày một cách vắn tắt quan điểm của Adolphe Quételet trong nghiên cứu xã hội học định lượng, quan điểm về “con người trung bình” và lập luận về “thiên hướng tội phạm” vốn là những đóng góp khiến ông được xem như một nhà xã hội học thực thụ.

  pdf6p nguyenhong1235 07-12-2018 8 0   Download

 • Bài viết Xã hội học thực hiện pháp luật - Những khía cạnh nhận thức cơ bản của Đào Trí Úc bao gồm những nội dung về sự hình thành "đời sống thứ hai" của pháp luật; thực hiện pháp luật - những phạm vi quan tâm của xã hội học. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf4p vuthingabay 25-06-2016 91 11   Download

 • Tài liệu do các cuộc điều tra xã hội học thực nghiệm thu được không phải là những tài liệu tùy tiện. Nó bám sát yêu cầu của xã hội học với tính cách một khoa học, nghĩa là nó phù hợp với một trình độ nhất định của lý luận xã hội học chung và với lý luận xã hội học chuyên ngành.

  pdf10p banhukute 24-06-2013 99 9   Download

 • Lập chương trình là khâu thứ nhất trong bước chuẩn bị nghiên cứu một công trình xã hội học thực nghiệm. Trong khâu này, chúng ta phải trả lời câu hỏi: “Nghiên cứu cái gì?”. Lập chương trình nghiên cứu bắt đầu từ việc xác định mục tiêu nhiệm vụ, yêu cầu của cuộc nghiên cứu, đòi hỏi phải thu thập thông tin bằng nghiên cứu xã hội học thực nghiệm mà không phải qua con đường khác như thống kê... ...

  pdf6p banhukute 24-06-2013 106 9   Download

 • Bài viết này trình bày một cách vắn tắt quan điểm của Adolphe Quételet trong nghiên cứu xã hội học định lượng, quan điểm về “con người trung bình” và lập luận về “thiên hướng tội phạm” vốn là những đóng góp khiến ông được xem như một nhà xã hội học thực thụ.

  pdf6p thuynguyen2994 13-08-2018 16 0   Download

 • Môn học Xã hội học văn hóa trang bị cho sinh viên những hiểu biết sâu sắc, khoa học về lý luận và thực tiễn của chuyên ngành Xã hội học Văn hóa. Nhằm giúp các bạn nắm bắt những thông tin liên quan về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học "Xã hội học văn hóa" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf11p thuyhuynh1702 08-12-2015 241 29   Download

 • Bài viết "Tôn giáo và những hình thức tôn giáo trong đời sống hiện đại từ cách tiếp cận xã hội học" trình bày những hình thức tôn giáo trong đời sống xã hội hiện đại, vấn đề tôn giáo và những hình thức tôn giáo trong đời sống hiện đại từ cách tiếp cận xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 77 11   Download

 • Trong bài viết này chúng tôi đặt ra câu hỏi việc các nhà xã hội học thực hiện nghiên cứu giao thoa như một phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu phương pháp luận về sự bất bình đẳng có ý nghĩa gì? Chúng tôi phân biệt ba cách hiểu về nghiên cứu giao thoa trong thực tế: lấy nhóm làm trung tâm, lấy quá trình làm trung tâm và lấy hệ thống làm trung tâm. Phong cách thứ nhất nhấn mạnh việc lấy các nhóm bị cách ly ra khỏi nhịp điệu phát triển xã hội...

  pdf31p banhukute 24-06-2013 51 7   Download

 • Xã hội học xuất hiện ở Châu Âu từ thế kỷ thứ 19 do August Comte (1798-1857), nhà xã hội học người Pháp sáng lập ra với mong muốn xây dựng một môn khoa học xã hội, nghiên cứu các vấn đề xã hội bằng phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên. Trong quá trình phát triển của mình xã hội học đã khẳng định vi trí quan trong của một ngành khoa học có nhiều tiềm năng và có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội. Những tri thức xã hội học đã góp...

  doc102p nguyentattung 10-02-2011 942 414   Download

 • Văn hoá là thứ sản phẩm được sáng tạo bởi con người kể cả về vật chất lẫn tinh thần, vật thể và phi vật thể thứ sản phẩm mà mỗi cộng đồng người phải nhào nặn lại tự nhiên và chính bản thân mình hàng nghìn năm mới có được. Để hiểu thêm về khái niệm văn hóa cũng như xã hội học văn hóa là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận này.

  doc17p clause 17-01-2011 1248 264   Download

 • Giáo trình Xã hội học giáo dục gồm 4 chương: khái lược về xã hội học, khái quát về xã hội học giáo dục, xã hội hóa cá nhân và môi trường xã hội hóa, nêu lên một số vấn đề về xã hội về giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Giáo trình nhằm trang bị cho học viên cao học từ những kiến thức cơ bản về Xã hội học, làm nền tảng để tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục.

  pdf129p 326159487 17-05-2012 547 206   Download

 • Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử; là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.

  pdf13p artemis10 08-10-2011 393 153   Download

 • Khảo sát dư luận hay điều tra xã hội học là một công tác đặc thù. Đối với cơ quan nhà nước, điều tra xã hội học giúp nắm bắt dư luận, tiếp nhận ý kiến, sáng kiến của người dân để đánh giá hiệu quả của công tác hành chính nhằm điều chỉnh, thực hiện hoặc trì hoãn một chủ trương, chính sách, để phục vụ nhân dân tốt hơn.

  pdf72p lotus_123 15-12-2012 211 41   Download

 • hững kiến thức cơ bản về đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đặc thù của xã hội học kinh tế, mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội; những phương diện xã hội trong hành vi kinh tế.

  pdf7p truongnghen 24-01-2013 198 31   Download

 • Bài giảng Cách thức thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi (Khảo sát xã hội học - Một cách tham vấn nhân dân) cung cấp cho các bạn những khái niệm cơ bản về khảo sát, bảng hỏi; các kỹ năng cần có trong khảo sát bảng hỏi như kỹ năng đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, tiến hành khảo sát, thu thập, xử lý, phân tích kết quả khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát.

  ppt30p cocacola_03 05-10-2015 175 27   Download

 • ĐIỀU tra xã hội học là phương pháp khoa học để thu thập thông tin xã hội phục vụ một chủ đề xã hội học được nêu lên trong chương trình nghiên cứu. Chương trình này phải được soạn thảo kỹ lưỡng trước khi mở cuộc điều tra. Nó nêu lên vấn đề xã hội nào được khảo sát, phạm vi khảo sát đến đâu, thực hiện trong thời gian nào, với lực lượng nào và cần có những phương tiện vật chất và tài chính ra sao...

  pdf5p banhukute 24-06-2013 249 22   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học và các phương pháp nghiên cứu tiếp tục trình bày các nội dung về hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt, xử lý thông tin và viết báo cáo kết quả nghiên cứu xã hội học, xử lý thống kê các tài liệu xã hội học, đặc điểm thực nghiệm của xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf198p visatori2711 18-04-2019 71 18   Download

 • Mạng lưới xã hội là một chủ đề tương đối mới mẻ và thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu xã hội học bởi mạng lưới xã hội có vai trò quan trọng đối với cá nhân cũng như là một thành tố quan trọng trong cơ cấu xã hội. Nghiên cứu mạng lưới xã hội cần một hệ thống lý luận vững chắc dẫn dắt cho những nghiên cứu thực nghiệm, đó là hệ thống các khái niệm mạng lưới xã hội, phương pháp nghiên cứu mạng lưới xã hội và các lý thuyết phân tích mạng lưới xã hội.

  pdf7p meolep2 10-12-2018 117 20   Download

 • Nội dung tài liệu Tiền bạc trong xã hội học được chia thành 6 chương trình bày các chủ đề khác nhau về xã hội học về tiền bạc. Phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 3 chương đầu có nội dung như sau: Sự kết hợp tiền bạc về mặt đạo đức; tiền bạc, một định chế xã hội; tiền bạc trong các xã hội hiện đại: Tổn thất và lợi nhuận. Cuốn sách gợi ra những ngẫm nghĩ cho con người hiện đại, ví dụ, nếu mọi thứ đều quy đổi giá trị tiền bạc thì đó là sự giải phóng hay tha hóa con người? Tại sao tiền bạc hay bị mang ra để quy kết đạo đức... Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf82p hanh_tv27 09-04-2019 24 7   Download

 • THỤY ĐẠI HỘI xă hội học thế giới lên thứ X họp tại thủ đô Mêhicô từ ngày 16 đến ngày 21 táng tám năm nay dưới chủ đề chung (Lý thuyết xã hội học và thực tế xã hội học). Hàng trăm vấn đề xã hội nóng bỏng của thời đại chúng ta được đưa ra thảo luận giữa gần 4000 đạt biểu đến từ ngót 100 nước khác nhau. Kể từ ngày thành lập (1949) với mục tiêu chủ yểu là “phối hợp các nghiên cứu xã hội học, phát triển các quan hệ khoa học giữa các nhà...

  pdf8p banhukute 24-06-2013 61 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội học thực thụ
p_strCode=xahoihocthucthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2