intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã Nấm Dẩn

Xem 1-20 trên 11308 kết quả Xã Nấm Dẩn
 • Bài viết giới thiệu về phương pháp, quy trình đánh giá nguy cơ trượt đất cho khu vực xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, khu vực xảy ra trượt đất trên quy mô rộng, có nhiều khối trượt lớn và rất lớn. Phương pháp đánh giá nguy cơ trượt đất là phương pháp chỉ số thống kê tích hợp đa biến. Căn cứ hiện trạng khu vực nghiên cứu, các yếu tố quyết định trượt đất được đưa vào tính toán là địa chất thạch học, độ cao, độ dốc, phân cắt ngang, phân cắt sâu, khoảng cách đến đường giao thông, khoảng cách đến đứt gãy, hiện trạng s dụng đất.

  pdf10p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 24 1   Download

 • Sự xuất hiện của Hồ Chí Minh và hoạt động của người trong hai phần ba thế kỷ XX là hoàn toàn phù hợp với quy luật lịch sử. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh của dân tộc và tiến bộ xã hội. Đặc biệt trong tiến trình cách mạng Việt Nam luôn có vai trò lãnh đạo quan trọng nhất của người, điều này được thể hiện rất rõ qua việc lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (từ tháng 3 đến tháng 9...

  doc10p 3800250003121 26-05-2010 494 139   Download

 • Xã hội dân sự là một vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích vai trò quan trọng của xã hội dân sự. Chức năng của xã hội dân sự, như tác giả khẳng định, bao gồm: thứ nhất, là cầu nối các cá nhân với nhà nước; thứ hai, tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thứ ba, tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 405 99   Download

 • Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình.

  doc7p ba3333 16-05-2011 199 75   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Vai trò của xã hội dân sự đối với việc thực hiện quyền con người nhằm phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về XHDS, quyền con người, thực hiện quyền con người và vai trò của XHDS đối với việc thực hiện quyền con người, luận án phân tích vai trò của XHDS đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của XHDS trong việc thực hiện quyền con người.

  pdf204p nhokbuongbinh91 24-11-2016 64 27   Download

 • Sự hình thành, phát triển của các tổ chức xã hội dân sự Thái Lan Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp. Cho đến đầu những năm 1980, hệ thống chính trị Thái Lan vẫn còn bị chi phối bởi chế độ quân sự. ...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 131 20   Download

 • Các công trình nghiên cứu chỉ số xã hội dân sự đã được CSI tiến hành trên toàn thế giới từ năm 2004 đến 2006 đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của xã hội dân sự tại mấy chục nước. Việc đánh giá được thực hiện theo các phương pháp luận tương tự tại mỗi nước nhằm đánh giá xã hội dân sự ở cấp quốc gia trên cơ sở tự tham gia của nhóm đánh giá.

  pdf39p manutd1907 09-04-2013 68 16   Download

 • phần 1 cuốn sách "xã hội dân sự ở malaysia và thái lan" do ts. lê thị thanh hương làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức về xã hội dân sự hay xã hội công dân, xã hội dân sự ở malaysia. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf164p bautroibinhyen18 21-02-2017 47 16   Download

 • Khóa luận thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: góp phần hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu lao động; đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động trên địa bàn xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; phân tích tác động của xuất khẩu lao động đến đời sống của người dân trên địa bàn xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc124p lehuyhieu91vp 19-02-2017 62 13   Download

 • Tiểu luận: Thể chế xã hội dân sự ở nông thôn nêu sự hiện diện của các phường- hội truyền thống trong cộng đồng xã hội nông thôn đang là một phương diện quan trọng của quản lý xã hội, nó bổ sung cho quản lý nhà nước trong xã hội nông thôn.

  pdf13p small_12 12-06-2014 93 9   Download

 • Bài giảng Tổng quan về khung pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự do Nguyễn Thị Bích Điệp biên soạn giới thiệu một cách tổng quan về khung pháp lý điều chỉnh các tổ chức xã hội dân sự nói chung và tại Việt Nam; chia sẻ các kinh nghiệm trong việc cải thiện khung pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự.

  ppt20p cocacola_06 06-11-2015 32 8   Download

 • Bài viết "Sự tham gia của xã hội dân sự trong phát triển xã hội: Từ thực tiễn đến gợi ý chính sách" trình bày tổng quan về khu vực xã hội dân sự ở Việt Nam, một số chính sách của Việt Nam khuyến khích sự tham gia của khu vực xã hội dân sự trong lĩnh vực phát triển xã hội, các hình thức tham gia của khu vực xã hội dân sự trong phát triển xã hội tại Việt Nam,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 41 7   Download

 • Bài viết "Đôi điều suy nghĩ về vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với xã hội dân sự" trình bày những quan điểm cơ bản của Marx về nhà nước và xã hội dân sự, vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với sự phát triển xã hội dân sự trường hợp ở Việt Nam,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 49 6   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận của nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự của thế giới và Việt Nam. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những ý kiến, đánh giá lý luận thực tiễn và xu hướng phát triển xã hội dân sự Việt Nam và đề xuất những phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền trong sự gắn bó với xã hội dân sự.

  pdf17p vophongvouu 12-04-2017 55 8   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày các phiên thảo luận nền tảng lý thuyết về xã hội dân sự trên thế giới và ở Việt Nam, vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, nguồn lực cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, không gian truyền thống và không gian mạng của xã hội dân sự Việt Nam, không gian xã hội dân sự và các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự Việt Nam.

  pdf84p roongkloi10 11-08-2017 48 6   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quyền giám sát của Quốc hội trong các xã hội dân chủ của TS. Nguyễn Sĩ Dũng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về tầm quan trọng của việc giám sát của Quốc hội; khái niệm giám sát của Quốc hội; những mục tiêu của giám sát; nội dung của giám sát; những công cụ giám sát.

  ppt9p cocacola_03 05-10-2015 42 4   Download

 • Mô hình nhà nước đó là một động lực để các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh, tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào mùa thu năm 1945. Hình thành từ cuộc cách mạng do nhân dân tiến hành, do nhân dân xây dựng và bảo vệ, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trở thành nhân tố trung tâm tập hợp và quy tụ các nguồn lực sức mạnh của toàn dân tộc, là “lợi khí” để nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi vẻ vang trên những chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 74 4   Download

 • Bài viết Xã hội dân sự và quyền con người trong kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam nêu lên chiến lược của các CSO thúc đẩy quyền con người trong kinh doanh; một số gợi ý cho Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 40 4   Download

 • Đảng Xã hội Dân chủ Đức: lược trình 135 năm từ truyền thống đến hiện đại (1875-2010).Một con số thống kê gần đây cho thấy, các khoản hối lộ dưới mọi hình thức tại Nga chiếm tới hơn 15% GDP. Năm 2010 có đến 8.000 vụ tham nhũng và 720 công chức phải ra tòa, trong đó đa số là công chức cấp thấp; có khoảng 1.300 cán bộ của các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhận tội vì nhận hối lộ. ...

  pdf10p butmaudo 19-08-2013 47 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về xã hội dân sự, quyền con người, thực hiện quyền con người và vai trò của xã hội dân sự đối với việc thực hiện quyền con người, luận án phân tích vai trò của xã hội dân sự đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của xã hội dân sự trong việc thực hiện quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p khanhnie 06-01-2017 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
770 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xã Nấm Dẩn
p_strCode=xanamdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2