intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định các khoản chi phí

Xem 1-20 trên 204 kết quả Xác định các khoản chi phí
 • Các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

  doc5p hoanganh203 11-11-2009 1175 247   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu, tìm hiểu cách thức tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. Tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Từ đó đưa ra nhận xét sơ lược và rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đang áp dụng tại doanh nghiệp. Đề ra các kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty khách hàng của Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Đông Du.

  pdf90p six_12 14-03-2014 747 194   Download

 • Doanh thu là nguồn tài chính để đảm bảo trang trải các khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh, để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng. Doanh thu cũng là nguồn để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với nhà nước như nộp các khoản thuế...

  pdf91p chieuwindows23 01-06-2013 117 31   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp quan tâm là làm thế nào để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh cao nhất tức là tối đa hóa đƣợc lợi nhuận và giảm thiểu hóa chi phí. Lợi nhuận là thƣớc đo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp chính là các khoản doanh thu và các khoản chi phí....

  pdf105p nokia_12 09-05-2013 113 31   Download

 • Chương 5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán các khoản thu nhập và doanh thu, kế toán các khoản chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf27p minhmuimui 28-10-2014 56 10   Download

 • Chương này đề cập một số nội dung chính sau: Xác định nội dung kinh tế và kết cấu giá thành, xây dựng hệ thống định mức chi phí sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, tổng hợp chi phí ước tính giá thành, phân tích biến động chi phí sản xuất, xác định chênh lệch chi phí sản xuất và điều chỉnh, tổ chức tài khoản và phương pháp ghi chép. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p thiendiadaodien_7 12-02-2019 52 1   Download

 • Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để cát giảm chi phí ở một mức có thể thực hiện được. Việc hạch toán chi phí về lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong hạch toán cho phí kinh doanh. Hạch toán chi phí nhân công là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm và bán thành phẩm, là căn cứ để xác định các...

  doc58p nhaquantritaiba 14-06-2011 463 214   Download

 • Nhà quản lý sử dụng thông tin về chi phí để hiểu và kiểm soát các biến số xác định khả năng sinh lợi. Ví dụ, nhiều công ty sản xuất định ra một mức chi phí chuẩn cho mỗi khoản chi phí trực tiếp, như chi phí lao động mỗi đơn vị, thời gian sử dụng máy cho mỗi đơn vị, chi phí mua gỗ cho mỗi đơn vị. Sau đó phòng kế toán sẽ làm báo cáo hàng tháng về chi phí thực tế cho mỗi đơn vị sản phẩm....

  ppt53p nguyenthao1669 25-10-2011 327 121   Download

 • Phân loại theo đặc tính hình thành của chi phí -Chí phí xác định: là những khoản thực chi, thực trả, thực thanh toán về vốn, lao động và các yếu tố khác của sx và KD của Dn trong 1 thời kỳ nhất định. Các khoản chi phí này đc phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán. -Chi phí cơ hội: là những khoản thu bị mất đi do lựa chọn phương án này mà không lựa chọn phương án khác. Đây ko phải là những khoản thực chi, thực trả nên ko đc phản ánh trên sổ sách...

  doc2p thinhlu 08-10-2011 548 48   Download

 • Như đã trình bày ở chương 1, vai trò của kế toán quản trị ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ phục vụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó, đến việc kiểm tra, phân tích và ra các quyết định, các nhà quản trị phải cần đến rất nhiều...

  pdf21p cnkbmt10 24-10-2011 86 24   Download

 • Loại tài khoản 6 dùng để phản ánh các khoản chi của các hoạt động trong đơn vị, như chi BHXH; chi cho hoạt động chuyên môn và quản lý bộ máy của đơn vị; chi phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài; chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chi phí thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản cố định... HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG CÁC QUI ĐỊNH SAU 1- Tính toán, ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời những chi phí thực tế phát sinh bao gồm chi...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 619 20   Download

 • Chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án, nhằm mục đích đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án đầu tư trên các mặt: Xem xét nhu cầu và nguồn huy động vốn cho việc thực hiện dự án, xác định các khoản chi và các khoản thu trong từng năm hoạt động của dự án và hiệu quả tài chính của dự án, Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư.

  ppt51p tanhthanhthanh23 17-04-2014 85 14   Download

 • Bài giảng Phương pháp chi phí (Phương pháp giá thành, phương pháp thầu khoán) nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của phương pháp, nguyên lý chung và cơ sở của phương pháp, các phương pháp xác định chi phí, các loại chi phí và lợi nhuận.

  pdf24p expensive_12 07-07-2014 87 9   Download

 • Thuyết trình: Kết cấu tài khoản quá trình hoạt động trình bày về hai các phản ánh tài khoản quá trình hoạt động, tài khoản thu nhập, kết cấu chung tài khoản thu nhập, tài khoản chi phí, tài khoản xác định kết quả kinh doanh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt17p miumiukaka 23-10-2014 62 7   Download

 • Bài viết chỉ ra cách tiếp cận, tổ chức quản và cơ chế tham gia xác định, tính toán đầy đủ chi phí trong giá nước. Phương pháp tiếp cận hình khối đã chỉ ra các nhóm chi phí cần thiết bao gồm chi phí vận hành và bảo dưỡng, chi phí khấu hao, chi phí vốn và các loại thuế.

  pdf8p vinasa2711 06-09-2019 13 0   Download

 • - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).

  doc48p nguyenbaoan 31-05-2011 2681 1118   Download

 • Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ); Phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra.

  ppt41p lelugu 27-10-2010 898 525   Download

 • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là thành phẩm, giá vốn hàng bán, doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.

  doc65p tambq39 20-10-2010 779 500   Download

 • − Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? − Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? − Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị tr ả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? − Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu? − Hiểu được phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu...

  pdf30p nhumi1000v 08-08-2011 1029 394   Download

 • Điểm hòa vốn (Break-even point) là điểm mà tại đó doanh thu của dự án vừa đủ để trang trải các khoản chi phí bỏ ra để thực hiện dự án. Điểm hòa vốn có thể được phản ánh theo đơn vị hiện vật (sản lượng) hoặc giá trị (doanh thu).

  ppt23p hoanghoaht 10-03-2011 83 341   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xác định các khoản chi phí
p_strCode=xacdinhcackhoanchiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2