intTypePromotion=3

Xác định giá trị tscđ vô hình

Xem 1-15 trên 15 kết quả Xác định giá trị tscđ vô hình
 • Công văn 1140/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị TSCĐ vô hình

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 38 6   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi số kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho...

  pdf12p quochung 21-07-2009 1835 721   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính....

  pdf14p womanhood911_06 03-11-2009 528 168   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi số kế toán và lập báo cáo tài chính.

  pdf12p nghe0210 24-03-2016 40 4   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

  pdf13p estupendo4 19-08-2016 23 0   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

  doc7p chikorita 03-12-2009 285 122   Download

 • Khái niệm và đặc điểm TSCĐ: TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu dài( trên một năm) Có các loại sau: TSCĐ Hữu hình, TCSĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính Quy định chung: TSCĐ có giá trị 10.000.000 VNĐ 2. Xác định giá trị ghi sổ cho TSCĐ Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá – giá trị hao mòn Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời...

  pdf10p nhucbodoan 11-05-2011 211 100   Download

 • TSCĐ vô hình: là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do NH nắm giữ, sử dụng trong kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu...

  ppt34p mientrung102 28-01-2013 101 27   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp người học phân biệt TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình; xác định giá trị ban đầu TSCĐ, lập bút toán tăng TSCĐ; các nguyên tắc khấu hao TSCĐ, bút toán khấu hao; lập các bút toán giảm TSCĐ; lập các bút toán sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ.

  pdf52p daihocquocgia32 22-07-2014 64 10   Download

 • TSCĐ hữu hình : là những tài sản có hình thái vật chất do DN nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. TSCĐ vô hình : là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do DN nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặccho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình....

  doc43p bigbang235 18-06-2011 203 69   Download

 • TSCĐ là những tư liệu LĐ thường có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Theo chuẩn mực kế toán Việt nam (số 03 – TSCĐ hữu hình và 04 – TSCĐ vô hình) và chế độ của Bộ Tài chính thì TSCĐ phải thoả mãn các tiêu chuẩn: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá tài sản phải được xác định một

  pdf15p dragonet_lucky 31-12-2010 150 41   Download

 • Loại tài khoản 2 phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, đồng thời phản ánh tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra ở đơn vị bảo hiểm xã hội. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 2- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU LOẠI TÀI KHOẢN 2 1.

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 91 18   Download

 • Giá trị hợp lý có thể là: - Giá niêm yết tại thị trường hoạt động; - Giá của nghiệp vụ mua bán TSCĐ vô hình tương tự. 25. Nếu không có thị trường hoạt động cho tài sản thì nguyên giá của TSCĐ vô hình được xác định bằng khoản tiền mà doanh nghiệp lẽ ra phải trả vào ngày mua tài sản trong điều kiện nghiệp vụ đó được thực hiện trên cơ sở khách quan dựa trên các thông tin tin cậy hiện có....

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 37 7   Download

 • Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do DN nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

  ppt71p sunny_1 25-10-2013 39 5   Download

 • TSCĐ hữu hình và vô hình Một TS được xem là TSCĐ phải thỏa các điều kiện sau: 1. Có giá trị từ 10 triệu đ trở lên; 2. Thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; 3. Nguyên giá được xác định một cách đáng tin cậy; 4. TS mang lại lợi ích khi sử dụng TSCĐ như: nhà xưởng, MMTB, phương tiện vận tải… là những TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình như: thương hiệu, nhãn hiệu, QSDĐ, lợi thế thương mại…

  pdf5p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 98 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Xác định giá trị tscđ vô hình
p_strCode=xacdinhgiatritscdvohinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản