intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng bản đồ

Xem 1-20 trên 21474 kết quả Xây dựng bản đồ
 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu (1945-2020): Phần 2 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội chống chiến tranh đánh phá của đế quốc Mỹ góp phần chi viên cho Miền nam toàn thắng (1954 - 1975); Đảng bộ xã Âu Lâu lãnh đạo Nhân dân xây dựng địa phương thời kỳ thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1975 - 2000);...

  pdf193p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh (1945-2020): Phần 1 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số nét khái quát về miền đất, con người và truyền thống lịch sử của xã Tân Thịnh; Dưới ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân. Cuộc vận động, đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; Củng cố, xây dựng chính quyền, xây dựng hậu phương, chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

  pdf64p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái (1945-2020): Phần 1 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số nét khái quát về miền đất, con người và truyền thống lịch sử của thành phố Yên Bái; Dưới ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân. Cuộc đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 (1886 - 1945); Củng cố, xây dựng hậu phương và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf195p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ba Hàng (1972-2014)" góp phần giáo dục niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho đảng viên và nhân dân; rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để xây dựng thị trấn Ba Hàng phát triển toàn diện theo hướng đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf182p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên (2000-2020) được biên soạn nhằm tổng kết quá trình lãnh đạo của Đảng bộ thị xã Phổ Yên trong giai đoạn 2000 - 2020, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, các biện pháp khắc phục, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, trở thành đô thị loại III. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây!

  pdf88p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách được nghiên cứu một cách có hệ thống quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó phần nào tái hiện lại thời kỳ lịch sử cũng như công lao đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Đồng Xoài anh hùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf238p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách đã phản ánh chân thực, khách quan sự ra đời và trưởng thành của Đảng bộ xã Thuận Thành; những thành tựu mà nhân dân trên địa bàn xã đạt được trong hơn sáu thập kỷ qua. Cuốn sách là tài liệu giáo dục truyền thống vẻ vang của quê hương, Đảng bộ xã cho cán bộ, đảng viên, nhân dân Thuận Thành; động viên, cổ vũ thế hệ hôm nay và mai sau, phát huy những giá trị truyền thống quý báu đó để tiếp tục xây dựng quê hương ngày giàu đẹp và văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf112p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Vạn Phái (1946 - 2016)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII tổ chức sưu tầm, biên soạn, cuốn sách được xuất bản năm 2017. Nội dung cuốn sách tái hiện khách quan, đầy đủ vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa Vạn Phái; quá trình xây dựng, phát triển và vai trò tiên phong của Đảng bộ cũng như lịch sử đấu tranh, xây dựng quê hương của nhân dân qua các thời kỳ cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf122p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 2 trình bày những nội dung sau: Những năm đầu thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương (1997 - 2000); bước đầu thực hiện mục tiêu xây dựng “thành phố Đà Nẵng giàu mạnh, văn minh” (2001 - 2005); phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội của miền trung (2005 - 2010);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf264p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Phố Cò (1999 - 2019): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ phường Phố Cò lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Đánh giá hiệu quả sử dụng định dạng GeoJSON trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trình bày ưu và nhược điểm khi ứng dụng định dạng GeoJSON trong quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước;

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Phương pháp Snapshot phân tích kết quả số của mô hình hai pha đã xây dựng được một hệ cơ sở mà từ đó có thể xây dựng lại một hệ dữ liệu gần đúng với dữ liệu ban đầu. Số lượng các modes cơ sở được xem xét và lựa chọn sao cho kết quả thu được đạt đến độ chính xác cần thiết.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước là một công trình khảo cứu, nhằm cung cấp thông tin và tri thức về vùng đất và con người Bình Phước từ khởi thủy cho tới ngày nay; hướng đến các mục tiêu giúp người dân Bình Phước hiểu biết sâu sắc về miền đất quê hương; tự hào với truyền thống khai phá, xây dựng, đấu tranh của các thế hệ tiền nhân; kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó lên một tầm cao mới trong hiện tại và tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf727p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xây dựng chính quyền dưới dạng Hỏi-đáp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng chính quyền; đặc biệt là các quy định pháp luật mới do Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành năm 2019, 2020 tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết trình bày một số tác động cơ bản của hội nhập quốc tế đến xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam. Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm qua có thể thấy hội nhập quốc tế tác động mạnh mẽ đến hầu hết tất cả lĩnh vực của đất nước ta, trong đó có lĩnh vực xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hương (1954-2012) nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang của quê hương, con người Tân Hương; sự thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự cống hiến to lớn của những người con Tân Hương đã ngã xuống vì nền tự do, độc lập của Tổ quốc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống, xây dựng xã Tân Hương ngày càng giàu đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf172p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn tuân thủ VPA dành cho doanh nghiệp" được xây dựng với mục đích cung cấp thông tin. CED không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về tài chính liên quan đến mức độ tin cậy của thông tin cung cấp trong tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Nội dung cuốn sách đã ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành; những đóng góp to lớn của nhân dân, cán bộ, đội viên các Đội tự vệ cứu quốc huyện Phú Bình đã hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, chở che và bảo vệ an toàn cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc kì trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf216p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn Kỷ yếu gồm bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học,... tại Hội thảo do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 28/9/2021. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf143p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn Lịch sử “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thành phố Thái Nguyên (1945 - 2017)”, nhằm mục đı́ch làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, đoàn viên và thanh, thiếu nhi Thành phố. Từ đó, giúp cho thế hệ trẻ biết trân trọng quá khứ và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để góp phần viết tiếp những trang sử truyền thống cách mạng vẻ vang của thành phố Thái Nguyên anh hùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf119p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng bản đồ
p_strCode=xaydungbando

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2