intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng mô hình ngôn ngữ

Xem 1-20 trên 234 kết quả Xây dựng mô hình ngôn ngữ
 • Mô hình ngôn ngữ là một thành phần quan trọng trong các ứng dụng như nhận dạng tiếng nói, phân đoạn từ, dịch thống kê, … Và chúng thường được mô hình hóa sử dụng các n-gram. Trên thế giới đã có rất nhiều nước công bố nghiên cứu về mô hình ngôn ngữ áp dụng cho ngôn ngữ của họ nhưng ở Việt Nam, việc nghiên cứu và xây dựng một mô hình ngôn ngữ chuẩn cho tiếng Việt vẫn còn mới mẻ và gặp nhiều khó khăn....

  pdf47p chieuwindows23 01-06-2013 77 27   Download

 • Mô hình ngôn ngữ là một bộ phận quan trọng của lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Có rất nhiều lĩnh vực trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên sử dụng mô hình ngôn ngữ như: kiểm lỗi chính tả, dịch máy hay phân đoạn từ... Trên thế giới đã có rất nhiều nước công bố nghiên cứu về mô hình ngôn ngữ áp dụng cho ngôn ngữ của họ nhưng ở Việt Nam, việc nghiên cứu và xây dựng một mô hình ngôn ngữ chuẩn cho tiếng Việt vẫn còn mới mẻ và gặp nhiều khó khăn....

  pdf51p chieu_mua 29-08-2012 167 51   Download

 • Đề tài "Mô hình ngôn ngữ sử dụng mapreduce" nhằm mục đích nghiên cứu sử dụng Hadoop và MapReduce vào việc xây dựng mô hình ngôn ngữ nhằm cải tiến tốc độ cho việc xây dựng mô hình ngôn ngữ và ước lượng mô hình để có thể thực hiện với lượng dữ liệu rất lớn để đưa ra mô hình ngôn ngữ chính xác hơn. Mời các bạn cùng tìm đọc toàn văn luận văn này.

  pdf36p hanh_tv26 03-04-2019 15 1   Download

 • Mục đích của đề tài "Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle" Giảm các chi phí: bảo trì, vận hành, nâng cấp và phát triển hệ thống, bảo đảm độ tin cậy, tính nhất quán và bảo mật dữ liệu, đa dạng hóa thông tin quản lý, tạo nền tảng và cơ cở để phát triển các ứng dụng và liên kết với các hệ thống khác: GIS, DSM, nâng cao tính linh hoạt của hệ thống nhờ các phương pháp quản lý CSDL hiện đại giảm bớt cách thể hiện bằng ngôn ngữ lập trình theo dạng thủ tục.

  pdf69p vhuyenthao 03-01-2018 74 14   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả chỉ ra cách xây dựng mô hình mờ dạng đơn giản SISO dùng cho phương pháp nội suy gia tử. Điều cần thiết để xây dựng được tập luật này là quá trình lập luận phải tiếp cận theo một đường cong cho trước.

  pdf12p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 26 1   Download

 • Bài báo này trình bày các bước xây dựng mô hình mô phỏng mưa – dòng chảy cho tiểu lưu vực An Khê, thuộc lưu vực sông Ba dựa trên một mô hình nhận thức thông dụng (mô hình NAM). Mô hình được viết bằng ngôn ngữ lập trình FORTRAN, được hiệu chỉnh, kiểm định, so sánh kết quả tính toán với số liệu lưu lượng ngày thực đo và kết quả tính toán bằng mô hình MIKE – NAM.

  pdf9p banhbeovodung 25-06-2013 106 15   Download

 • Lưu vực sông Ba là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam hiện đang gặp nhiều vấn đề trong quản lý tài nguyên nước. Bài báo này tóm tắt các kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình phân bổ tài nguyên nước trên lưu vực sông Ba theo hướng tối ưu về kinh tế bằng việc ứng dụng ngôn ngữ GAMS (General Algebraic Modeling System). Các kết quả ban đầu cho thấy khả năng ứng dụng các phần mềm tối ưu vào bài toán phân bổ tài nguyên nước là khá tốt, cần được phát triển và mở rộng trong tương lai.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 56 2   Download

 • Bài viết Thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn CityGML và phần mềm mã nguồn mở trình bày các khái niệm được định nghĩa trong CityGML và thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng chuẩn CityGML trong môi trường phần mềm mã nguồn mở.

  pdf8p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 24 2   Download

 • Nhận diện bối cảnh ngôn ngữ tại một địa phương đòi hỏi một công cụ quan sát trực quan, dễ tiếp cận và luôn được cập nhật. Khai thác các kĩ thuật và công nghệ hiện có, bài viết mô tả cách thức hình thành cổng thông tin bản đồ ngôn ngữ dân tộc học tại tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần duy trì và bảo tồn ngôn ngữ dân tộc, nâng cao tính phù hợp của các dự án kế hoạch hóa ngôn ngữ.

  pdf14p tieuthi3006 16-03-2018 32 0   Download

 • Tóm tắt luận án: Xây dựng mô hình trường xử ký tiếng Ê Đê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê Đê có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tiếp cận xử lý ngôn ngữ dân tộc thiểu số, trình bày vấn đề về xử lý tiêng dân tộc thiểu số Việt Nam, xử lý ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Chương 2: môi trường xử lý tiếng Ê Đê, trình bày những vấn đề về soạn thảo văn bản tiếng Ê Đê, sử dụng unicode trong soạn thảo văn bản. Chương 3: xử lý tiếng Ê Đê, trình bày mô hình hợp nhất nguồn dữ liệu song ngữ Việt-Ê Đê, xây dựng kho ngữ vựng Việt-Ê Đê. Chương 4: xây dựng ứng dụng xử lý tiếng Ê Đê.

  pdf27p dtphuongg 05-09-2018 28 2   Download

 • Kết quả của công trình bao gồm: (1) Xây dựng mô hình mạng giao thông mở rộng, trong đó chi phí tại một nút không giống nhau với mọi đường đi qua nút đó, mà còn phụ thuộc vào tuyến đi đến và tuyến đi khỏi đỉnh đó, thậm chí có hướng còn bị cấm. (2) Xây dựng mô hình bài toán luồng cực đại đồng thời chi phí giới hạn trên mạng giao thông mở rộng và phát triển thuật toán xấp xỉ giải bài toán này trên cơ sở lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính và thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng,...

  pdf11p viryucha2711 24-04-2019 11 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình mô mô phỏng hệ thống thử phanh ô tô kiểu con lăn quán tính , điều khiển tự động sử dụng vi điều khiển PIC 18F4450, đồng thời xây dựng chương trình tính toán lực phanh bằng ngôn ngữ Visual Basic

  pdf6p phuphong 09-12-2009 203 73   Download

 • Với đề tài “Thiết kế và chế tạo mô hình sản xuất tự động phục vụ thí nghiệm tại PFIEV”, chúng tôi xây dựng mô hình đặc trưng của một hệ thống sản xuất tự động hiện đại với sự kết hợp của các cơ cấu cơ khí, truyền động khí nén, điều khiển và giám sát bằng PLC. Việc sử dụng ngôn ngữ lập trình cấu trúc GRAFCET và điều khiển giám sát qua WinCC tạo cho đề tài có tính linh hoạt và đáp ứng được các yêu cầu thí nghiệm tiên tiến. Hệ thống các bài tập...

  pdf6p meoden89nd 19-01-2011 205 66   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề xuất kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng. Mô hình đề xuất cho phép giá trị tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá được biểu diễn dưới dạng các biến ngôn ngữ. Cuối cùng, mô hình đề xuất được ứng dụng trong trường hợp thực tế để làm rõ quy trình tính toán của mô hình.

  pdf12p hieutinhcotu 19-06-2017 85 7   Download

 • Luôn luôn, các phân tích và thiết kế cần phải. phản ánh chân thực các mô tả của hệ thống. nghiệp vụ..Với mô hình TTLK, điều này có nghĩa là các. thành phần của nó cũng phải phản ánh sự. thực này.. Nên đặt tên các Thực thể, Liên kết và Thuộc tính càng gần với thực tế càng tốt

  ppt25p nguyenngocyen2729 28-08-2013 63 4   Download

 • Trên cơ sở đưa ra mô hình định nghĩa kiểu mới cho các dãy đồng nghĩa ở từ điển đồng nghĩa tiếng Việt để phục vụ cho việc biên soạn từ điển đồng nghĩa, luận án góp phần phát triển lí thuyết Từ điển học ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p yumimi1 13-02-2017 32 4   Download

 • Bài toán hồi quy được sử dụng nhiều trong khoa học kỹ thuật, kinh tế-xã hội… phục vụ cho các công việc như phân tích xu hướng tiến triển của các các hiện tượng, tính toán tối ưu hóa, công tác dự báo... Trong công nghệ phần mềm, mẫu thiết kế là một giải pháp tổng thể cho các vấn đề chung trong thiết kế phần mềm. Trong bài báo này chúng tôi sẽ xây dựng và thiết kế mô hình giải các bài toán hồi quy theo các mẫu thiết kế mà Gamma đã đề xuất.

  pdf7p blackwidow123 15-06-2018 30 1   Download

 • Bài viết mô tả cách thức hình thành cổng thông tin bản đồ ngôn ngữ dân tộc học tại tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần duy trì và bảo tồn ngôn ngữ dân tộc, nâng cao tính phù hợp của các dự án kế hoạch hóa ngôn ngữ.

  pdf14p thuynguyen2994 20-08-2018 20 1   Download

 • Báo cáo giới thiệu chương trình tính toán điều tiết cấp nước-phát điện cho hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp TN được viết bằng ngôn ngữ FORTRAN 77 do nhóm tác giả xây dựng. Chương trình có thể ứng dụng cho các hệ thống hồ chứa bậc thang có nhiệm vụ cấp nước và phát điện.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 12 0   Download

 • Trong đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng một mô hình đối thoại cho tiếng Việt, dựa trên phương pháp học chuỗi liên tiếp, sequence-to-sequence, để sinh ra câu trả lời từ một chuỗi đầu vào tương ứng. Lợi thế của phương pháp này là mô hình có thể được huấn luyện end-to-end trên tập dữ liệu có sẵn, và yêu cầu ít hơn các luật bằng tay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm biết thêm về kết quả của đề tài nghiên cứu này.

  pdf23p hanh_tv26 03-04-2019 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1229 lượt tải
368 tài liệu
1102 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng mô hình ngôn ngữ
p_strCode=xaydungmohinhngonngu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản