intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng môi trường văn hóa

Xem 1-20 trên 1276 kết quả Xây dựng môi trường văn hóa
 • Dưới góc độ tâm lý học quân sự, tác gỉa đề xuất xây dựng một số nội dung sau: Thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động văn hoá, tinh thần trong các tập thể học viên. Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự ở các tập thể học viên. Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự ở các tập thể học viên gắn với việc giáo dục và tổ chức thực hiện tốt các mối quan hệ qua lại trong tập thể học viên....

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 160 27   Download

 • Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự ở các tập thể học viên, xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự ở các tập thể học viên gắn với việc giáo dục và tổ chức thực hiện tốt các mối quan hệ qua lại trong tập thể học viên,... là những nội dung chính trong bài viết "Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự trong các tập thể học viên ở Học viên chính trị quân sự". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p thuytct36 25-02-2016 112 11   Download

 • Bài viết Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để có con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tìm hiểu về vai trò, tầm quan trọng, thực trạng và giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 50 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố đà nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p dellvietnam 24-08-2012 169 41   Download

 • Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên (MTTN), cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách khỏi môi trường văn hóa (MTVH). Một MTVH trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi" nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh - trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại; và cũng...

  pdf116p dellvietnam 24-08-2012 141 45   Download

 • Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên (MTTN), cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách khỏi môi trường văn hóa (MTVH). Một MTVH trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi" nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh - trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại; và...

  pdf128p vascaravietnam 15-08-2012 126 43   Download

 • Nội dung của chương Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp gồm: Khái quát về văn hóa, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, những dấu hiệu suy yếu trong môi trường văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp.

  pdf23p sasu111 14-03-2014 93 18   Download

 • Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa truyền thống cho sinh viên trình bày về xây dựng môi trường văn hóa giáo dục gia đình, xây dựng môi trường văn hóa giáo dục nhà trường, xây dựng môi trường văn hóa giáo dục xã hội.

  pdf5p chuotchuot09 03-12-2015 43 6   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng về văn hóa kinh doanh của Công ty Cổ phần XD & TM Trường Sơn 888 từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Sơn 888 như: Đổi mới tư duy về xây dựng văn hóa kinh doanh, xác định chuẩn mực hành vi cho các nhà quản trị, đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện các nội dung của văn hóa kinh doanh, đẩy mạnh công tác đào tạo về văn hóa kinh doanh cho CBNV, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong công ty và các đơn vị thành viên.

  pdf13p vinobita2711 28-05-2019 32 0   Download

 • Xây dựng đời sống văn hóa của nhân viên trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước cùng với nội dung của phong trào. Mọi người đoàn kết trong việc xây dựng đời sống văn hóa. nhân sự, thúc đẩy sản xuất cạnh tranh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, nâng cao đời sống văn hóa của nhân viên. Tiêu chuẩn trí tuệ, mức độ hưởng thụ của nhân viên đã được làm tốt hơn; các hoạt động văn hóa và thể thao, truyền thông và các hoạt động xã hội khác ở cấp công đoàn cũng được đẩy mạnh.

  pdf4p quachquachthoa 07-12-2019 14 0   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả. 1. Phan Văn Bình, Giáo dục gia đình - giải pháp quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa ở n­ước ta hiện nay...Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, [1] quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển...

  pdf10p phalinh14 07-08-2011 476 130   Download

 • Ở một vài trường học, cơ sở vật chất phục vụ học tập còn chưa được trang bị đầy đủ, bàn ghế thiếu thốn, sân chơi nhiều rác, nhà vệ sinh thiếu sạch sẽ, môi trường không khí bị ô nhiễm … làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Xin mời thầy cô và nhà trường tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hoá ở trường mầm non Yên Hoà nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo tại trường mầm non, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học ngày càng đạt hiệu quả cao.

  pdf13p thuthao75 11-04-2014 551 54   Download

 • Chúng ta đang sống ở một thời đại có nhiều biến chuyển lớn lao. Những thay đổi này diễn ra với một gia tốc mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn mang tính toàn cầu, tất yếu dẫn đến những triển vọng to lớn và cả những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Phát triển trong thời đại ngày nay đòi hỏi nhìn nhận văn hóa với một nhãn quan mới. Trong vài thập niên trở lại đây, văn hóa có vai trò quan...

  pdf125p vascaravietnam 16-08-2012 103 35   Download

 • Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được xem là một mô hình kiểu mẫu không chỉ ở Bình Dương mà còn cho cả nước. Thanh niên công nhân ở VSIP làm việc trong môi trường công nghiệp với cường độ lao động cao, ít có cơ hội tiếp cận, tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần. Lựa chọn VSIP để khảo sát và đề xuất các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên công nhân ở Bình Dương có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 74 12   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề xã hội học về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở Tây Nguyên" trình bày về môi trường văn hóa và vấn đề nâng cao đời sống văn hóa, đời sống kinh tế xã hội của các dân tộc Tây Nguyên và những thách thức của công cuộc phát triển và nâng cao đời sống văn hóa,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 94 9   Download

 • Bài viết Xây dựng nếp sống văn hóa sinh thái nhân văn trong điều kiện đô thị hóa ở nước ta hiện nay đề cập đến xây dựng nếp sống văn hóa sinh thái nhân văn trong điều kiện đô thị hóa ở nước ta hiện nay để con người có ý thức trong việc ứng xử đối với môi trường.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 49 7   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát huy vai trò của già làng, trưởng họ trong xây dựng đời sống văn hóa người H’mông xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với mục đích đi sâu tìm hiểu làm rõ vai trò của già làng, trưởng họ trong cộng đồng người H'Mông xã Lùng Tám ở các mặt đời sống kinh tế, vật chất, đời sống tinh thần và xã hội; đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng họ là những người cố vấn trong ứng xử đời thường, ứng xử tâm linh trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững hiện nay.

  pdf17p meomun12340628 24-09-2015 54 4   Download

 • Chúng ta đang sống ở một thời đại có nhiều biến chuyển lớn lao. Những thay đổi này diễn ra với một gia tốc mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn mang tính toàn cầu, tất yếu dẫn đến những triển vọng to lớn và cả những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia

  doc129p p12hieu2401 14-12-2012 110 32   Download

 • Nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo giáo viên, nhằm mục đích hình thành nǎng lực nghề nghiệp cho sinh viên cả về lí luận lẫn thực hành. Bài báo nêu lên một số yêu cầu của mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm như: chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, xây dựng môi trường văn hóa chất lượng,...

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 62 10   Download

 • Trên các phương tiện truyền thông, người ta đã nói nhiều tới gia đình văn hóa, bảo vệ gìn giữ nền văn hóa dân tộc nhưng với một doanh nghiệp, tế bào của nền kinh tế thì chưa mấy ai nói đến Văn hóa doanh nghiệp. Vậy, có cần xây dựng và bảo vệ một môi trường văn hóa riêng gọi là "Văn hóa doanh nghiệp" không? Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp thế nào? Sau đây là bài viết của ông Trần Thanh Hải, một doanh nhân đang công tác tại Đài về chủ đề trên, đã...

  pdf7p 7sac_cauvong 29-06-2010 1289 618   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
788 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng môi trường văn hóa
p_strCode=xaydungmoitruongvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2