intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng sản phẩm

Xem 1-20 trên 4655 kết quả Xây dựng sản phẩm
 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p codon_03 30-11-2015 317 61   Download

 • Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục tiêu mong muốn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch Đà Nẵng mang sắc thái bản địa tạo một thương hiệu Đà Nẵng riêng; với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p bienbuondiuem 04-06-2016 338 56   Download

 • Đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục tiêu kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p codon_02 23-11-2015 103 14   Download

 • Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa nhằm giới thiệu đến các bạn về: Khái quát hoạt động du lịch Đà Nẵng, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Đà Nẵng, xây dựng những luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa.

  pdf27p bevi123 06-11-2015 86 7   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng sản phẩm tour nhân đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội “hành trình qua các kinh đô Việt cổ” với mục tiêu giới thiệu một số Kinh đô Việt cổ, tuy nhiên đi sâu vào ba điểm đó là: Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, Đường Lâm –Sơn Tây và Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình. Khảo sát và đánh giá tiềm năng du lịch của các Kinh đô này để xây dựng một tour du lịch đến các Kinh đô này. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf9p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 48 6   Download

 • Bài viết tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến thực trạng khai thác du lịch, tiềm năng phát triển du lịch tại Đắk Nông. Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất việc xây dựng sản phẩm du lịch Đắk Nông theo định hướng liên kết vùng bằng việc mạnh đến yếu tố kiến tạo sản phẩm du lịch theo hướng gia tăng giá trị tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn, dựa vào lợi thế cạnh tranh và nhận diện thị trường ngách.

  pdf10p nguaconbaynhay9 04-12-2020 38 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề phục vụ hoạt động du lịch Vĩnh Phúc nhằm tìm hiểu giá trị của làng nghề truyền thống góp phần cho sự phát triển của du lịch của Vĩnh Phúc bằng cách tạo ra sản phẩm du lịch mới cho du lịch Vĩnh Phúc, đó là sản phẩm du lịch làng nghề.

  pdf86p cheap_12 10-07-2014 152 46   Download

 • Đề tài được chia thành 3 chương. Chương 1 nêu ra các luận cứ khoa học về sản phẩm du lịch được khai thác từ tài nguyên văn hóa. Chương 2 đề cập và phân tích thực trạng sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng. Chương 3 đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa. Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p bevi123 13-11-2015 141 22   Download

 • Đề tài mong muốn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch Đà Nẵng mang sắc thái bản địa tạo một thương hiệu Đà Nẵng riêng; với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng

  pdf27p bautroibinhyen26 03-05-2017 63 5   Download

 • Bài viết "Sản phẩm du lịch, tạo thương hiệu điểm đến cho Điện Biên Phủ" với mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ - điểm chói sáng của lịch sử dân tộc trên vùng cao Tây bắc Tổ quốc. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf6p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 47 4   Download

 • Bài viết tập trung trình bày các chủ trương xây dựng sản phẩm thị trường, các sản phẩm đặc thù của thị trường chứng khoán phái sinh và triển khai lộ trình phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 48 5   Download

 • Bài viết dựa trên cơ sở lý luận về sức thu hút của điểm đến,nhóm tác giả xác định việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù để tiếp thị hình ảnh điểm đến và tạo sức hút cho các điểm du lịch tại Đăk Nông là cần thiết.

  pdf10p nguaconbaynhay9 04-12-2020 26 4   Download

 • Nghiên cứu này hướng đến xác định cơ sở lí luận và thực tiễn về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam. Nhiệm vụ là xác định rõ quan niệm chung về du lịch đặc thù, vai trò, tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tương quan giữa sản phẩm du lịch đặc thù với các sản phẩm khác. Thông qua hệ thống lí thuyết, nghiên cứu này cũng tổng hợp và hệ thống hóa quy trình và các bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.

  pdf8p vimanoban2711 06-04-2021 24 4   Download

 • Mục đích của đề tài: Giới thiệu một số Kinh đô Việt cổ, tuy nhiên đi sâu vào ba điểm đó là: Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, Đường Lâm –Sơn Tây và Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình. Khảo sát và đánh giá tiềm năng du lịch của các Kinh đô này để xây dựng một tour du lịch đến các Kinh đô này.Ngoài ra, xây dựng chương trình du lịch qua các Kinh đô Việt cổ tôi muốn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch nhân kỷ niêm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

  pdf9p cumeo5000 16-08-2018 50 0   Download

 • Phú Yên là địa phương có nhiều tài nguyên du lịch đặc thù, là cơ sở xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Bài viết xác định giá trị tài nguyên du lịch đặc thù và thực trạng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Phú Yên.

  pdf10p vicoachella2711 20-10-2020 33 1   Download

 • Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch mới dựa trên những yếu tố bản sắc văn hóa của cư dân địa phương. Loại hình du lịch này không yêu cầu nhiều về cơ sở vật chất lại có tính bền vững cao. Bài viết phân tích Swot về du lịch làng nghề xứ Thanh, với mục tiêu áp dụng các đặc điểm du lịch sáng tạo vào việc xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề của Thanh Hóa trong thời gian tới.

  pdf11p vidakota2711 02-03-2021 32 1   Download

 • Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực hoạt động sản xuất, bao gồm toàn bộ các công việc có liên quán tới việc thực hiện các chủ trương đầu tư xây dựng mà kết quả của nó là các công trình...Quan hệ giữa lực P và biến dạng ∆ l được biểu diễn như sau : EF P= ∆l l Trong đó : - E là mô đun đàn hồi của vật liệu (mô đun Young) - F là tiết diện ngang - l là chiều dài thanh - ∆l là độ dãn dài tuyệt đối Độ cứng kéo...

  doc184p pexjng 20-03-2012 703 377   Download

 • Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào quá trình tổ chức và quản lý tiêu thụ sản phẩm. Nội dung cốt lõi của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là tổ chức và quản lý hệ thống phân phối trên thị trường. Hệ thống phân phối là một hệ thống các mối quan hệ giữa các tổ chức liên quan với nhau trong quá trình mua và bán hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc đặt được lợi thế cạnh tranh và...

  pdf47p vaio1111 04-09-2012 236 103   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung và khái niệm về giá sản; phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản; phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình phẩm xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 203 55   Download

 • NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG I. Khái niệm về sản phẩm xây dựng - Sản phẩm đầu tư xây dựng là các công trình xây dựng đã hoàn thành (bao gồm cả việc lắp đặt thiết bị công nghệ ở bên trong). - Sản phẩm xây dựng là kết tinh của các thành quả khoa học - công nghệ và tổ chức sản xuất của toàn xã hội ở một thời kỳ nhất định. - Sản phẩm có tính chất liên ngành, trong đó những lực lượng tham gia chế tạo sản...

  pdf3p hoa_layon 22-08-2011 158 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng sản phẩm
p_strCode=xaydungsanpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2