intTypePromotion=1
ADSENSE

Xu hướng kinh tế

Xem 1-20 trên 3914 kết quả Xu hướng kinh tế
 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số" được biên soạn với các nội dung sau: Các đại lượng đo lường xu hướng tập trung; Các đại lượng đo lường độ phân tán; Các đại lượng đo lường hình dáng phân phối và phát hiện giá trị bất thường; Biểu đồ hình hộp; Thực hành phân tích dữ liệu bang thống kê mô tả với Excel/ SPSS. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf45p kimphuong59 01-02-2023 9 2   Download

 • Giáo trình Toán kinh tế: Phần 1 trang bị những kiến thức tối thiểu về ma trận, định thức, cách giải hệ phương trình tuyến tính nhiều ẩn số nhằm hướng tới việc xử lý các mô hình tuyến tính trong kinh tế như Cân bằng thị trường, Cân bằng kinh tế vĩ mô, nhất là mô hình I/O của Léontief. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p baphap06 31-01-2023 3 1   Download

 • Khai thác hải sản là một ngành mũi nhọn của kinh tế biển nước ta. Tuy nhiên trên thực tế, các công nghệ khai thác hải sản ở nước ta phần lớn đều lạc hậu, mang nặng tính thủ công. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ ngư dân hoạt động trong lĩnh vực này có nhu cầu đổi mới công nghệ để tăng năng suất, sản lượng khai thác nhưng lại thiếu nguồn thông tin để thực hiện.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 3 1   Download

 • Việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối ưu hơn đã hình thành một nền kinh tế số không biên giới, mang lại giá trị cao. Đây cũng là xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và các mô hình kinh tế truyền thống đang dần bão hoà. Kinh tế số không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn khiến cho các nền kinh tế thay đổi phương thức sản xuất và cấu trúc.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thông tin kế toán trong xu hướng toàn cầu hóa; các hệ thống kế toán điển hình trên thế giới; xu hướng hòa hợp với kế toán quốc tế của các quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh tế đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số khái niệm cơ bản về kinh tế đầu tư quốc tế; các hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu; vai trò của đầu tư quốc tế với phát triển kinh tế xã hội; các xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 4: Tự do hóa đầu tư và các hiệp định đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tự do hóa đầu tư và các khu vực đầu tư tự do; tổng quan về hiệp định đầu tư quốc tế; nội dung chính của các hiệp định đầu tư quốc tế; một số Hiệp định đầu tư quan trọng Việt Nam tham gia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các mô hình cụm công nghiệp trên thế giới tiếp cận xu hướng thông minh trình bày tổng quan lý thuyết về mô hình cụm công nghiệp trên thế giới; Chính sách phát triển và mô hình tổ chức hoạt động cụm công nghiệp theo xu hướng thông minh trên thế giới.

  pdf12p visirius 18-01-2023 2 1   Download

 • Bài viết Chuyển đổi trong thực hành kiến trúc nhà ở đô thị tại Hà Nội thời kỳ đổi mới dưới hình thức khu đô thị mới trình bày các nội dung: Từ chuyển đổi kinh tế đến chuyển đổi quan điểm thực hành kiến trúc nhà ở đô thị tại Hà Nội; Các xu hướng trong thực hành kiến trúc nhà ở đô thị tại Hà Nội dưới hình thức khu đô thị mới.

  pdf13p visirius 18-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Tổng quan về môn học Kinh tế học quốc tế" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các vấn đề thực tiễn của Kinh tế quốc; Mục tiêu của môn học; Nội dung của môn học; Tài liệu học tập; Tổng quan về Kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  ppt22p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Môn học Thống kê và Phân tích Dữ liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc với dữ liệu, bao gồm nhận diện các đặc tính, xu hướng của dữ liệu, thực hiện ước tính các trị số thống kê, kiểm định giả thuyết, ý nghĩa của mô hình kinh tế và mối quan hệ giữa các yếu tố, phân tích phê phán đối với các báo cáo phân tích định lượng và việc ra quyết định dựa trên các mô hình định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài viết Tiền mã hoá và tác động đối với nền kinh tế bàn về tiền mã hóa, từ quan niệm, cơ chế hoạt động đến phân tích những ảnh hưởng của tiền mã hóa tới nền kinh tế, đặc biệt là những rủi ro tiềm ẩn xung quanh xu hướng gia tăng tiêu dùng tiền mã hóa trong nền kinh tế.

  pdf9p visirius 11-01-2023 7 1   Download

 • Đề tài “Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải rắn nông nghiệp tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bằng phương pháp Compost” với mong muốn sẽ áp dụng được tại quê hương mình, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, tiết kiệm chi phí sản xuất và đồng thời bảo vệ môi trường ở quê hương.

  pdf94p tranghong0906 02-01-2023 11 2   Download

 • Bài viết "Cách tiếp cận về kinh tế truyền thông số trong xu thế chuyển đổi số" nhằm mục đích hướng tới sự thay đổi tư duy đào tạo, giảng dạy và phương pháp giảng dạy trong các học phần về báo chí, truyền thông, kinh tế số để có nguồn nhân lực chất lượng, đủ kỹ năng, nhận thức tác động mạnh mẽ vào hiện thực công cuộc chuyển đổi số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Hướng tới những đô thị xanh ven biển bền vững tại Việt Nam" giới thiệu xu hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường hiện nay, việc lựa chọn hướng xanh cho các đô thị ven biển để phát triển và liên kết kinh tế là yêu cầu bắt buộc đối với các địa phương có biển. Điều đó sẽ giúp các tỉnh phát huy tối đa được nguồn lực về tài chính, nhân lực, khoa học công nghệ... của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Sự biến động giá trị văn hóa kinh doanh ở Đông Nam bộ trong quá trình Âu hóa đầu thế kỷ XX" tìm hiểu sự biến động giá trị trong lĩnh vực văn hóa kinh doanh ở Đông Nam bộ đầu thế kỷ XX; rút ra những nguyên nhân, đặc trưng, quy luật, xu hướng của sự biến động giá trị văn hóa kinh doanh ở đô thị Đông Nam bộ đầu thế kỷ XX dưới tác động của quá trình Âu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 16 1   Download

 • Bài viết "30 năm quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc (1992-2022)" phân tích những thành tựu đã được trong quan hệ giữa hai nước Trung Quốc - Hàn Quốc từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá về những thành tựu, hạn chế trong quan hệ giữa hai quốc gia này cũng như dự báo xu hướng trong quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đông Nam bộ thời kỳ đổi mới" trình bày quá trình cũng như xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Kết quả cho thấy, nền kinh tế vùng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trên cả ba phương diện: cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế, tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • "Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản (Nghề: Nuôi trồng thủy sản - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quy trình quản lý môi trường ao nuôi. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất.

  pdf42p phuongyen205 22-12-2022 9 2   Download

 • "Giáo trình Xử lý ảnh bằng Photoshop (Nghề: Tin học ứng dụng - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" hướng dẫn thiết kế đồ họa trên Photoshop giúp người học hiệu chỉnh ảnh từ những công cụ cơ bản đến một ảnh chân dung hoàn thiện nhất về độ sáng và mịn của ảnh, phụ hồi ảnh cũ xóa đi những vết dơ cho ảnh. Đây là chương trình làm cho mọi người rất hứng thú học tập để chỉnh sửa ảnh cho gia đình và người thân của mình, mở cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh.

  pdf112p phuongyen205 22-12-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xu hướng kinh tế
p_strCode=xuhuongkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2