Xử lý hoá đơn bất hợp pháp

Xem 1-8 trên 8 kết quả Xử lý hoá đơn bất hợp pháp
 • Công văn 3366/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý hoá đơn bất hợp pháp

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 63 5   Download

 • Công văn 4882/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp

  pdf2p kevintu 14-08-2009 131 25   Download

 • CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4215/TCT-PCCS NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI MUA, BÁN, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

  doc5p luong123456789 28-06-2010 220 23   Download

 • Công văn 1711/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với doanh nghiệp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

  pdf1p myngoc 13-08-2009 53 5   Download

 • Một là, cơ quan tài chính các cấp khi kiểm soát chỉ tiêu, thanh quyết toán tài chính cần phải đối chiếu các số hóa đơn có nghi vấn, phát hiện hóa đơn lập bất hợp pháp, hóa đơn giả để xử lý kịp thời các hành vi gian dối. Cơ quan thuế cần đẩy mạnh công tác kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ðối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu của các tổ chức và cá nhân kinh doanh, đang trên đường vận chuyển, đang...

  pdf32p tab_12 29-07-2013 47 10   Download

 • Công văn 1084/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

  pdf1p thachthao 14-08-2009 57 3   Download

 • Công văn 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  doc5p dongson 19-08-2009 278 42   Download

 • Công văn 2861/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo Công văn 4215

  doc2p dongson 19-08-2009 97 7   Download

Đồng bộ tài khoản