intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý khoanh nợ đọng thuế

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xử lý khoanh nợ đọng thuế
  • Công văn 4728/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc xử lý khoanh nợ đọng thuế

    pdf1p kevintu 14-08-2009 69 2   Download

  • Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế Thực hiện ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về xử lý khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thuế và các khỏan phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp , cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các khỏan phải nộp ngân sách nhà nước (dưới đây gọi chung...

    pdf3p thanh_trieu 30-12-2009 131 15   Download

  • Báo Pháp luật Việt Nam – Số 52 năm 2020 với các bài viết khát vọng Việt Nam hùng cường đã được đưa vào phong trào thi đua yêu nước; tập đoàn Trung Nguyên không thể bác bỏ tư cách cổ đông của bà Thảo; dấu hiệu thông thầu gói thầu nâng cấp thư viện Đại học Khánh Hòa; kịp thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp năng lực của chấp hành viên; khoanh nợ, xóa nợ thuế đảm bảo giải quyết chính xác, công khai trên toàn quốc.

    pdf20p gaocaolon7 23-09-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý khoanh nợ đọng thuế
p_strCode=xulykhoanhnodongthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2