intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý nước sạch

Xem 1-0 trên 0 kết quả Xử lý nước sạch
 • Bài viết Tự chủ tài chính và đổi mới đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học tập trung phân tích xu hướng chính sách, khung pháp lý về đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của các nước trên thế giới, so sánh với thực trạng cơ chế đầu tư tài chính của Chính phủ cho các trường đại học Việt Nam từ đó đưa ra các khuyến nghị về đổi mới chính sách thúc đẩy quá trình tự chủ tài chính của các trường đại học Việt Nam.

  pdf15p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu, xử lý nước thải sản xuất mì ăn liền thu biogas và thiết kế hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sản xuất Công ty Acecook Việt Nam" không chỉ cải thiện chất lượng môi trường mà còn tạo ra một nguồn năng lượng sạch có giá trị cho sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty đồng thời cải thiện môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf120p bakerboys08 15-07-2022 12 3   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam trình bày tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc; Một số chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc; Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam.

  pdf8p vimelindagates 18-07-2022 8 1   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong doanh nghiệp Nhà nước" được chia làm hai phần. Phần đầu tiên trình bày các nội dung như Khuôn khổ pháp lý và quản lý hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước. Phần thứ hai là các hướng dẫn chi tiết về các nội dung đã nêu trên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf120p thenthen19 08-06-2022 9 2   Download

 • Làm sạch bầu không khí cũng như xử lý các nguồn nước trong sinh hoạt là một trong những vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở mức đáng lo ngại như hiện nay. Bài viết trình bày khảo sát các chế độ vận hành của máy tạo ion Cu2+ bằng nguyên lý điện phân và khả năng hấp thụ khí H2S của ion Cu2+.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Thực trạng các nguồn phát sinh và phát thải chất thải lỏng một số cơ sở y tế trên toàn quốc năm 2018-2019 được nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp quản lý, xử lý, chính sách và chiến lược phù hợp việc tìm hiểu thực trạng về các nguồn phát sinh và phát thải chất thải lỏng (CTL) trong các CSYT giai đoạn 2018 - 2019 là cấp thiết.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 13 1   Download

 • Cuốn sách "Thực hành nấu ăn" được biên dịch từ cuốn "Practical cookery" của các tác giả David Foskett, Victor Ceserani và Ronald Kinton trong khuôn khổ triển khai Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Phần 1 của cuốn sách trình bày về: môi trường làm việc; các phương pháp nấu ăn có lợi cho sức khỏe; phương pháp chế biến món ăn; nước dùng, súp và nước xốt; món khai vị, salad, thức ăn nấu sẵn, chuẩn bị và xử lý trước;...

  pdf331p charaznable 06-06-2022 10 3   Download

 • Giáo dục theo quan điểm phát triển năng lực là xu thế thiết kế chương trình giáo dục phổ thông của nhiều quốc gia hiện nay, đặc biệt là những nước có nền giáo dục tiên tiến, cũng vì lý do đó chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới (thể hiện trong Đề án Đổi mới chương trình, giáo khoa phổ thông) của nước ta cũng xác định chương trình giáo dục cũng sẽ chuyển căn bản từ tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng sang phát triển phẩm chất và năng lực người học.

  pdf10p vipatriciawoertz 02-06-2022 18 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys04 16-05-2022 11 2   Download

 • Nghiên cứu này sẽ làm rõ những đặc trưng của văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó chỉ ra các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 23 1   Download

 • Bài viết trình bày việc xây dựng được mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo và nâng cao hiệu quả hồ treo cấp nước ở vùng cao núi đá Tây Bắc. Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý công trình Hồ treo, góp phần đạt hiệu quả cấp nước và đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch hướng tới hoàn thành mục tiêu số 17.1 của tiêu chí số 17 về môi trường của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

  pdf11p viellenkullman 17-05-2022 15 1   Download

 • Với mục tiêu nhằm giúp người dân xã Hòa Chánh sử dụng nước ngầm sinh hoạt an toàn, nghiên cứu này được thực hiện bằng cách: Thu mẫu nước và phân tích các chỉ tiêu pH, Fe2+, Coliform và phỏng vấn ngẫu nhiên 40 hộ. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp như: nâng cao nhận thức người dân về xử lý nước ngầm, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để giảm ô nhiễm nước ngầm và xây trạm cấp nước sạch trong tương lai.

  pdf10p viindranooyi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay" trình bày thực trạng môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền núi phía bắc nước ta hiện nay, một số giải pháp bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững ở các tỉnh miền núi phía bắc,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 46 6   Download

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến xử lý và tái sử dụng nước mưa ở đô thị Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu liên quan đến thu gom, xử lý và tái sử dụng nước mưa ở đô thị Việt Nam đang còn khiêm tốn và việc ứng dụng vào thực tế còn tương đối mới mẻ mặc dù hệ thống văn bản pháp lý nước ta đã có những chính sách ưu đãi, khuyến khích từ lâu.

  pdf6p viindranooyi 04-05-2022 22 2   Download

 • Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là một trong những vấn đề quan trọng của chính sách pháp luật hình sự, có ý nghĩa nhận thức, lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, bản chất, nội dung của các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được thể hiện trong Bộ luật Hình sự hiện hành của nước ta và so sánh với các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

  pdf11p vithales 19-04-2022 33 1   Download

 • Nội dung cuốn sách là một số câu chuyện về việc bảo vệ biên cương, biển đảo thời kỳ phong kiến của ông cha ta, từ những vấn đề như chính sách, xây dựng lực lượng quân sự, sự đãi ngộ đối với đội ngũ quan lại trực tiếp xử lý công việc tại cửa ải đến các tấm gương trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf107p bakerboys01 13-04-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf94p viedison 13-04-2022 10 3   Download

 • Bài viết tổng hợp các nghiên cứu về kinh nghiệm xử lý nợ và thúc đẩy mua bán nợ của một số quốc gia, từ đó rút ra hàm ý chính sách về hoàn thiện môi trường pháp lý và tổ chức thị trường liên quan đến mua bán nợ và xử lý nợ xấu qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

  pdf13p viedison 13-04-2022 20 2   Download

 • Cuốn sách này hướng dẫn những kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước, giúp nhận diện những nơi không an toàn, hướng dẫn một số kiểu bơi đơn giản, những mẹo nhỏ khi xử lý tình huống, cách sử dụng áo phao, cách sơ cứu đuối nước, v.v. Sách gồm có 4 nội dung chính, trong phần 1 này sẽ trình bày thực trạng và nguyên nhân đuối nước hiện nay, những điều cần biết để phòng tránh đuối nước trong những trường hợp khác nhau, hướng dẫn một số kiểu bơi đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p cucngoainhan9 07-04-2022 7 0   Download

 • Nội dung cuốn sách "Văn hóa giao thông" gồm ba chương, tập trung nghiên cứu về văn hóa giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về văn hóa giao thông, vấn đề xây dựng văn hóa giao thông ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa giao thông, qua đó góp phần kiềm chế ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông. Sách gồm có 2 phần ebook, ebook phần 1 sau đây sẽ cung cấp một số vấn đề lý luận, thực tiễn về văn hóa giao thông, thực trạng văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

  pdf134p cucngoainhan9 07-04-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý nước sạch
p_strCode=xulynuocsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2