intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xử lý nước sạch

Xem 1-20 trên 1178 kết quả Xử lý nước sạch
 • Bài viết "Công nghệ tài chính: Thực trạng và giải pháp phát triển" một mặt đánh giá thực trạng phát triển của Fintech và hệ sinh thái cho sự phát triển của Fintech tại Việt Nam đồng thời đúc kết các kinh nghiệm ứng xử và quản lý của các nhà hoạch định chính sách của một số nước công nghệ tài chính hàng đầu để đưa ra những gợi mở chính sách nhằm tận dụng những thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực tài chính tạo sức bật cho nền kinh tế.

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1743/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí xử lý tài chính cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu vai trò của Phật giáo trong hỗ trợ hộ nghèo tại Huyện Đông Anh đảm bảo an sinh trên các lĩnh vực: Hỗ trợ giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, hỗ trợ tiền chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ mai táng.

  pdf8p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như Các quá trình xử lý nước thải; Mức độ xử lý nước thải; Phân loại chắn rác; Song chắn rác làm sạch bằng cơ khí; Thông số thiết kế song chắn rác; Lưới chắn rác trung bình và mịn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Cơ sở lựa chọn công nghệ và xây dựng trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa; Chương 2 - Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Chương 3 - Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên; Chương 5 - Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí trong điều kiện nhân tạo; Chương 6 - Quản lý và vận hành các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Xử lý nước thải chi phí thấp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Tổng quan về nước thải, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; Chương 2 - Khái niệm về hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp; Chương 3 - Xử lý sơ bộ nước thải; Chương 4 - Xử lý tập trung nước thải; Chương 5 - Xử lý ổn định nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Xử lý nước thải chi phí thấp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Các quá trình và công nghệ xử lý nước thải tại chỗ; Chương 7 - Kỹ thuật xử lý bùn cặn trong điều kiện tự nhiên; Chương 8 - Tái sử dụng nước thải; Chương 9 - Tái sử dụng bùn trong nông nghiệp; Chương 10 - Các vấn đề về kinh tế và tài chính; Chương 11 - Đánh giá tác động môi trường; Chương 12 - Các yêu cầu về điều tiết và pháp lý;...

  pdf211p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Xử lý nước thải đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Nguồn gốc, số lượng và thành phần các loại nước thải đô thị; Chương 2 - Lựa chọn dây chuyền công nghệ và các phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn; Chương 3 - Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Chương 4 - Xử lý bùn cặn nước thải; Chương 5 - Xử lý thước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên;...

  pdf172p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Xử lý nước thải đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong các công trình nhân tạo; Chương 7 - Khử trùng và xả nước thải ra nguồn; Chương 8 - Cấp khí cho các công trình xử lý nước thải; Chương 9 - Các công trình phụ trợ trong trạm xử lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp, xử lý nước sản xuất công nghiệp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Làm sạch nước thải và các phương pháp thực hiện; Chương 2 - Làm lạnh nước luân chuyển; Chương 3 - Làm sạch nước thải bằng màng lọc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 3 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp, xử lý nước sản xuất công nghiệp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Các hệ thống cấp nước khép kín; Chương 5 - Giám sát sự ô nhiễm môi trường nước bởi nước thải; Chương 6 - Xác lập mô hình toán học tối ưu hệ làm sạch nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf185p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 3 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Biến đổi khí hậu, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; Chương 4 - Các giải pháp giảm thiểu khí nhà kính trong quản lý chất thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế kiến trúc công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải; Chương 4 - Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 5 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách Thoát nước (Tập 2: Xử lý nước thải) cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: những vấn đề chung về xử lý nước thải; nguồn gốc và những đặc điểm về thành phần tính chất của nước thải; bảo vệ nguồn nước khỏi bị nhiễm bẩn bởi nước thải; các quá trình và công trình xử lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf250p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách Thoát nước (Tập 2: Xử lý nước thải) cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học; khử hợp chất nitơ, khử hợp chất phôtpho trong nước thải; xử lý bùn cặn của nước thải; cơ sở thiết kế và quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf346p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tiếng Anh cấp thoát nước" trình bày các bài về xử lý cấp nước (supply water treatment) gồm: kỹ thuật môi trường/vệ sinh, thách thức của việc thiết kế nhà máy xử lý nước, hòa trộn, keo tụ và tạo bông, công nghệ lắng, lọc tốc độ cao bằng vật liệu dạng hạt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tiếng Anh cấp thoát nước" trình bày các bài về xử lý nước thải (waste water treatment) gồm: kỹ thuật xử lý nước thải, những mục tiêu và quy tắc xử lý nước thải, phân loại các phương pháp xử lý nước thải, thải bùn và sử dụng lại, thực hiện các chương trình quản lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng nguồn nước sông khi tiếp nhận thêm nguồn xả từ sông Đào là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vị trí khai thác nước cho nhà máy xử lý nước sạch phục vụ cho công nghiệp và dân cư.

  pdf5p viellison 28-03-2024 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường" cung cấp cho người đọc các nội dung: Năng lượng hạt nhân, sự tác động của con người lên các tài nguyên và hệ sinh thái, quy hoạch việc sử dụng đất, đất trồng và phương thức sử dụng đất; phương pháp canh tác và việc phòng trừ dịch hại, quản lý nước; vấn đề chất lượng không khí, xử lý và hủy bỏ chất thải rắn, luật lệ đối với các vật liệu nguy hiểm; việc quyết định chính sách môi trường.

  pdf321p muasambanhan09 16-03-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2