Xử phạt kê khai bổ sung thuế

Xem 1-7 trên 7 kết quả Xử phạt kê khai bổ sung thuế
 • Công văn 664/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt kê khai bổ sung thuế

  pdf1p thachthao 14-08-2009 89 24   Download

 • Các điểm sửa đổi, bổ sung được tóm tắt theo 4 nội dung sau: Thứ nhất về Phạm vi áp dụng: Nghị định 39 bổ sung hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán bao gồm cả các hành vi vi phạm quy định về báo cáo quyết toán và các vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thứ hai về sửa đổi các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán lên đến 30 triệu đồng thay vì...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 77 17   Download

 • Theo Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền cao nhất sẽ tăng từ 20 lên 30 triệu đồng. Nghị định mới quy định tăng mức phạt đối với các hành vi như: vi phạm quy định về chứng từ kế toán; về sổ kế toán; tài khoản kế toán; hành nghề kế toán... Nghị định 39 có hiệu lực thi hành từ 1/8/2011.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 52 10   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHAI THÁC, TẬN THU GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ; THÔNG TƯ SỐ 87/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 VỀ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KHAI THÁC CHỌN GỖ RỪNG TỰ NHIÊN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p nuockhoangchanh 27-12-2011 69 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC BỔ SUNG TRONG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 34 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP HỢP PHẦN QUỸ BẢO TỒN RỪNG ĐẶC DỤNG (VCF) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf19p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p kuckucucu 16-05-2012 42 3   Download

Đồng bộ tài khoản