Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005

Xem 1-8 trên 8 kết quả Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005
 • Quyết định 1836/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quyết định số 1836/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005

  doc5p giangdien 18-08-2009 93 12   Download

 • Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p duongyenngoc 23-10-2009 62 5   Download

 • Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf5p tadinhphong 23-10-2009 64 7   Download

 • Quyết định số 1836/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf4p khactrieu 23-10-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 2741/2005/QĐ-BTM về việc phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf3p duongyenngoc 23-10-2009 53 2   Download

 • Quyết định số 0499/2005/QĐ-BTM về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf31p ngotiendoan 23-10-2009 43 2   Download

 • Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ Thương Mại ban hành

  pdf2p ngotiendoan 23-10-2009 42 2   Download

 • Quyết định số 0962/2005/QĐ-BTM phê duyệt ch­ương trình xúc tiến th­ương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p ngotiendoan 23-10-2009 43 2   Download

Đồng bộ tài khoản