intTypePromotion=1
ADSENSE

Yếu tố quốc tế

Xem 1-20 trên 2780 kết quả Yếu tố quốc tế
 • Khi bàn về học thuyết Monroe, một số công trình của các tác giả Việt Nam đã tập trung đề cập đến nội dung của nó, tuy nhiên về mặt cơ sở, tác động của học thuyết này thì chưa được chú trọng nghiên cứu. Bài viết này cung cấp thêm một số tư liệu cùng một số nhận định nhằm góp phần làm rõ hơn tác động của yếu tố quốc tế đối với sự ra đời của học thuyết Monroe (1823).

  pdf10p thiendiadaodien_9 04-03-2019 25 0   Download

 • Mời bạn đọc tham khảo và sử dụng những giáo án bài Em yêu Tổ quốc Việt Nam để tìm hiểu và nâng cao kĩ năng soạn thảo giáo án. Dựa vào nội dung bài học giáo viên giúp cho học sinh biết được tổ quốc của em là tổ quốc Việt Nam và tổ quốc em đang thay đổi từng ngày, đang hội nhập vào đời sống quốc tế. Qua đó các em có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hóa và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là những tài liệu tham khảo hay để các bạn trau dồi kĩ năng biên soạn cũng như có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình.

  doc6p tugiang22 13-03-2014 536 44   Download

 • Mời bạn đọc sử dụng bài giảng Em yêu Tổ quốc Việt Nam để tìm hiểu và nâng cao kĩ năng thiết kế bài giảng của mình hoàn thiện hơn. Ngoài ra giúp học học sinh biết được tổ quốc của em là Việt Nam, tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với những bài giảng được trình bày rõ ràng, chi tiết giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian trong quá trình soạn bài giảng trước khi giảng dạy.

  ppt27p thutrang2324 20-03-2014 237 22   Download

 • Hợp đồng: là sự thỏa thuận tự do giữa các bên đương sự làm thay đổi, điều chỉnh, phát sinh hay chấm dứt một quan hệ pháp l{ nào đó. Hợp đồng mua bán: bên bán cam kết chuyển vào quyền sở hữu của bên mua 1 loại hàng hóa, dịch vụ và nhạn được 1 khoản tiền tương đương trị giá hàng hóa và dịch vụ đó. Hợp đồng mua bán quốc tế (Hợp đồng mua bán có yếu tố quốc tế): các bên có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau....

  pdf84p meoconyeubome 29-12-2012 273 26   Download

 • Mua bán hàng hoá Luật TM 2005: Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận. Mua bán hàng hóa quốc tế: Mua bán hàng hóa + yếu tố quốc tế. Q/A: Yếu tố quốc tế?

  ppt78p page_12 15-08-2013 142 26   Download

 • Tranh chấp là những mâu thuẫn, những bất đồng, những xung đột giữa các bên về quyền lợi và nghĩa vụ • Tranh chấp trong KDQT là tất cả các tranh chấp có yếu tố quốc tế phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hoạt động kinh doanh, thƣơng mại gắn liền với doanh nghiệp

  pdf114p home_12 12-08-2013 111 20   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề khoa học, xã hội nhân văn trường ĐH Huế Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Tác động của yếu tố quốc tế đối với sự ra đời học thuyết Monroe (1823) "

  pdf0p camlaichanh 12-11-2011 127 13   Download

 • 1.2. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế HĐMBHHQT = HĐMB + yếu tố quốc tế. Căn cứ xác định yếu tố quốc tế của hợp đồng a. Luật quốc tế: Đ1 Công ước Lahaye 1964: Trụ sở thương mại, sự di chuyển của hàng hoá, địa điểm hình thành CH/ chấp nhận CH Đ1 Công ước Viên 1980: Trụ sở thương mại b. Luật Việt Nam Quy chế 4794/ 1991 Bộ Thương nghiệp: Quốc tịch, sự di chuyển của hàng hoá, đồng tiền thanh toán Đ80 Luật Thương Mại 1997: HĐMBHH với thương nhân nước ngoài (thương nhân được thành lập/ được PL nước...

  ppt75p page_12 15-08-2013 107 13   Download

 • Vấn đề nước Đức thế kỷ XIX là sản phẩm của một loạt các mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài. Đáp án cho vấn đề nước Đức cũng đến từ các mối quan hệ làm nên chính nó. Thực tế cho thấy vấn đề nước Đức thế kỷ XIX khởi nguồn là sản phẩm của các mối quan hệ quốc tế hơn là các mối quan hệ dân tộc.

  pdf13p viconandoyle2711 30-08-2019 6 0   Download

 • Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu đang diễn ra nhanh, mạnh trong thời đại ngày nay. Trước bối cảnh đó, quốc tế hoá giáo dục là một xu thế mới trong chính sách phát triển giáo dục ở các nước nhằm góp phần định hướng tiến trình hội nhập/toàn cầu hoá. Quốc tế hóa giáo dục chính là quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo, trong đó các yếu tố quốc tế và liên văn hoá được tích hợp vào chức năng, nhiệm vụ, cách cung ứng và tiến trình tổ chức thực hiện giáo dục, đào tạo.

  pdf9p vidakota2711 22-02-2021 7 1   Download

 • Công tác kiểm soát thu nhập của người nộp thuế đóng vai trò đặc biệt quan 1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đối với việc kiểm soát thu nhập chịu thuế của cá nhân Không thể phủ nhận rằng yếu tố kinh tế có những tác động mạnh mẽ đối với việc kiểm soát thu nhập cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Theo chúng tôi, sự ảnh hưởng này được thể hiện ở những khía cạnh chủ yếu sau đây: Thứ nhất, tình trạng và trình độ phát triển...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 128 26   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đến tác động của chính sách tiền tệ lên các yếu tố kinh tế vĩ mô" là sự bổ sung cần thiết vào các nghiên cứu mang tính thực nghiệm đó. Luận án này sẽ tiến hành đánh giá tác động của CSTT lên tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở các quốc gia chuyển đổi, trong đó có Việt Nam dưới ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế.

  pdf145p chumeorocky 10-01-2018 199 21   Download

 • Bài viết Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS nhằm tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính trị, pháp luật, tài chính và nghề nghiệp KT đến việc áp dụng chuẩn mực KT quốc tế ở các quốc gia.

  pdf6p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 129 16   Download

 • Bài viết nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

  doc17p truongtien_09 10-04-2018 56 8   Download

 • Đây là một nghiên cứu cụ thể về lĩnh vực kinh tế học pháp luật, với sự vận dụng các công cụ phân tích của kinh tế học nhằm lý giải cho sự tác động của các yếu tố kinh tế và các yếu tố xã hội tới tỷ lệ tội phạm trên phạm vi 56 quốc gia và lãnh thổ; trong giai đoạn 2003-2010. Bài viết này sử dụng nguồn dữ liệu tin cậy của Tổ chức Liên hiệp quốc về tội phạm và ma túy (UNODC) và Ngân hàng Thế giới (WB).

  pdf9p vipennsylvania2711 19-11-2020 15 2   Download

 • Đó là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu lực quản lí nhà nước và hạn chế về hiệu quả đào tạo đối với cả tổ chức, người học và cộng đồng. Vẫn còn nhiều kẽ hở trong thực tiễn quản lí đòi hỏi cần phải có những giải pháp đồng bộ, hệ thống, hợp lí, cập nhật, chặt chẽ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo có YTQT ở tất cả các phương diện như quản lí về đầu tư, về thành lập, hoạt động, tài chính, chương trình, đội ngũ.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 15 0   Download

 • Nội dung của giáo trình được chia thành 7 phần với những vấn đề chung về Tài chính Quốc tế, xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán, các nghiệp vụ của thị trường tài chính Quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ Quốc tế của Chính phủ, thuế quan và liên minh minh thuế quan, các hoạt động chính của các tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu.

  pdf282p tinhphuong60 17-07-2010 3662 1871   Download

 • Môi trường Marketing quốc tế là tập hợp các yếu tố bên trong, bên ngoài doanh nghiệp, có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến việc duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận

  ppt63p ai_ftu 02-12-2009 1648 626   Download

 • Môi trường bên ngoài MNC:đánh giá các yếu tố chính trị,kinh tế,văn hóa và những khuynh hướng thay đổi của các yếu tố này,bốn lĩnh vực chức năng:hoạch định chiến lược toàn cầu,đánh giá cạnh tranh,thị trường

  pdf26p truongan 13-11-2009 785 608   Download

 • 1. Khái niệm môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh nói chung được hiểu là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Các lực lượng này cũng có thể được phân loại thành bên ngoài hoặc bên trong.

  doc14p hangonah_1511 09-05-2011 2875 554   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố quốc tế
p_strCode=yeutoquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2