intTypePromotion=1
ADSENSE

Yếu tố sản xuất

Xem 1-20 trên 3704 kết quả Yếu tố sản xuất
 • NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 6 • Đặc trưng cơ bản của thị trường y các yếu tố sản xuất. • Thị trường lao động • Thị trường vốn t ờ ố • Thị trường đất đai ị t ườ g đa Đặc trưng cơ bản của thị trường các yếu tố sản xuất. • Thị trường yếu tố sản xuất bao gồm 3 nhóm ế ố ả ấ ồ cơ bản: lao động, vốn và đất đai • Giá của lao động là tiền công, giá của đất đai là tiền thuê đất đai, giá của vốn là tiền thuê vốn (lãi suất)....

  pdf38p phongvan89 11-08-2010 1836 222   Download

 • Nguyên tắc thuê yếu tố sản xuất Chi phí cận biên của một yếu tố sản xuất: MCf Sản phẩm hiện vật cận biên của một yếu tố sản xuất: (MPPf = MPf ): phần tăng thêm của tổng sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố sản xuất Sản phẩm doanh thu cận biên của một yếu tố sản xuất: (MRPf): phần tăng thêm của tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản phẩm MRPf = MPf * MR Nguyên tắc thuê là MRPf = MCf...

  ppt31p zero_z6991 04-04-2011 210 51   Download

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất trình bày các nội dung về: Phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng NVL, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt34p motobai 30-09-2014 268 35   Download

 • Sản phẩm hiện vật cận biên của một yếu tố sản xuất: (MPPf = MPf ): phần tăng thêm của tổng sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố sản xuất.Mối tương quan giữa các thị trường bất động sản (BĐS) trên thế giới cao một cách ngạc nhiên, mức độ đó thể hiện qua việc các thị trường được phân khúc. Trong khi BĐS công nghiệp...

  ppt38p nguyennhudinh1211 12-11-2010 180 31   Download

 • Bài 7 Thị trường yếu tố sản xuất trình bày những nội dung chính như: thị trường sản phẩm, nghiên cứu hành vi của các hãng, nghiên cứu hành vi của các chủ thể trong môi trường quan hệ mật thiết giữa thị trường đầu ra và thị trường đầu vào.

  pdf30p five_12 19-03-2014 159 29   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Thị trường yếu tố sản xuất trình bày về yếu tố sản xuất, cung về yếu tố sản xuất và trạng thái cân bằng của yếu tố sản xuất. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf9p minhminhquangtri32 02-07-2014 174 25   Download

 • Bài giảng cung cấp những kiến thức: Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt trong nền kinh tế tự cung tự cấp; giá, tiền lương và phân bổ lao động; lợi ích thương mại và phân phối thu nhập; tác động phúc lợi của sự chuyển dịch lao động quốc tế; ai được ai mất khi lao động nội địa di cư? Nền kinh tế chính trị thương mại.

  pdf23p estupendo2 10-08-2016 113 9   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt trong nền kinh tế tự cung tự cấp; giá, tiền lương và phân bổ lao động; lợi ích thương mại và phân phối thu nhập; tác động phúc lợi của sự chuyển dịch lao động quốc tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại".

  pdf19p codon_10 05-04-2016 119 5   Download

 • Bài giảng Chương 7 "Thị trường các yếu tố sản xuất", trình bày các nội dung sau: Thị trường yếu tố cạnh tranh, thị trường trong đó người mua có sức mạnh độc quyền mua, thị trường trong đó người bán các yếu tố có sức mạnh độc quyền bán,...

  pdf20p thiennga_12 02-03-2018 49 3   Download

 • Giá trị sản phẩm biên của yếu tố sản xuất là giá trị thị trường của số sản phẩm tăng thêm do thuê yếu tố sản xuất thêm một đơn vị: VMPL = PX. MPL Doanh thu sản phẩm biên của yếu tố sản xuất là chênh lệch trong tổng doanh thu do thuê yếu tố sản xuất thêm một đơn vị: MRPL = MRX. MPL Thị trường sản phẩm là cạnh tranh hoàn hảo thì VMPL= MRPL Thị trường sản phẩm không là cạnh tranh hoàn hảo thì VMPL MRPL

  ppt18p online_12 08-11-2013 81 2   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu cầu về yếu tố sản xuất; cung về yếu tố sản xuất; trạng thái cân bằng của yếu tố sản xuất được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 17: Thị trường yếu tố sản xuất (2011)". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf9p hera_02 09-04-2016 68 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 7: Thị trường các yếu tố sản xuất" cung cấp đến người học các kiến thức các đặc trưng cơ bản của thị trường yếu tố sản xuất; thị trường lao động; thị trường vốn; thị trường đất đai.

  pdf31p kethamoi10 27-01-2021 51 5   Download

 • Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy, ngay từ thời cổ xưa người ta đã thấy sự cần thiết muốn duy trì và phát triển đời sống của mình và xã hội thì phải tiến hành sản xuất những vật dụng, thức ăn đồ mặc, nhà ở như thế nào, muốn sản xuất phải hao phí bao nhiêu sức lao động và phải có những tư liệu sản xuất gì, trong thời gian bao lâu, kết quả sản xuất sẽ phân phối như thế nào v.v... Tất cả những...

  doc20p thuyranhpk 06-10-2010 790 342   Download

 • Quá trình sản xuất kinh doanh của trang trại là quá trình lập kế hoạch, lựa chọn, kết hợp và chuyển hóa các yếu tố sản xuất, còn gọi là yếu tố đầu vào (đất đai, vốn, lao động. ...) theo một quy trình công nghệ nhất định để sản xuất ra các sản phẩm. còn gọi là đầu ra. Thực chất đó chính là quá trình tồ chức và quản lý các yếu tổ sản xuất trong trang trại. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, trước tiên trang trại phải có dòng tài chính đi ra thị...

  pdf17p meoconlylom 03-07-2011 395 135   Download

 • Trên thị trường các yếu tố sản xuất các doanh nghiệp đóng vai trò người mua còn các hộ gia đình đóng vai trò người cung cấp cấc nguồn lực cung. Cầu đối với bất cứ yếu tố sản xuất nào cũng là cầu thứ phát hoặc phát sinh

  ppt41p duyphuc_tt 10-05-2011 271 64   Download

 • Yêú tố sản xuất (yếu tố đầu vào) được hiểu là những yếu tố quan trọng, cần thiết, không thể thiếu để doanh nghiệp tiến hành sản xuất ra sản phẩm. Yếu tố sản xuất bao gồm đất đai, lao động, tiền vốn, tư liệu sản xuất, trình độ quản lý… Các đầu vào tuân theo quy luật hiệu suất giảm dần.

  ppt67p delly12 24-10-2011 210 41   Download

 • Chương 3 Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất thuộc bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và phân tích tình hình sử dụng vật tư.

  pdf95p expensive_12 07-07-2014 198 35   Download

 • Trong mục này chúng ta tập trung vào giả quyết những vấn đề cơ bản nhất của đề tài là xây dựng các mô hình để phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng kinh tế. Như vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm rõ các khái niệm về tăng trưởng kinh tế , tiến bộ công nghệ , hiệu quả sản xuất và mối quan hệ giữa chúng sau đó chúng ta sẽ lần lượt trình bày các mô hình l thuyết và chỉ ra khả năng ứng dụng chúng I....

  pdf64p intel1212 04-12-2012 127 31   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn xây dựng mô hình lý thuyết để phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ và các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p buiduong_1 07-12-2012 125 25   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích sử dụng lao động theo kết cấu, phân tích hiện trạng TSCĐ, phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p tieu_vu12 03-07-2018 80 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố sản xuất
p_strCode=yeutosanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2