intTypePromotion=3
ADSENSE

Yìm hiểu swot

Xem 1-1 trên 1 kết quả Yìm hiểu swot
  • Phân tích SWOT trước khi phát triển một kế hoạch tổ chức sự kiện để phát triển một chiến lược tối đa hóa các tiềm năng, thế mạnh và cơ hội của dự án của bạn và giảm thiểu tác động của những yếu kém và các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng là thành công của sự kiện.

    doc4p conchokon 11-09-2012 176 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yìm hiểu swot
p_strCode=yimhieuswot

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản