Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
455
lượt xem
133
download

Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình" có tổng cộng 27 điều khoản mà các bên thỏa thuận và cam kết với nhau. Trong đó có thể nêu một số điều khoản như: các định nghĩa và diễn giải; luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng; loại tiền thanh toán; khối lượng công việc; giá hợp đồng xây dựng; tạm ứng hợp đồng xây dựng... Để nắm rõ các điều khoản hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình

Các bạn có thể tham khảo đoạn trích "Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình" dưới đây để nắm bắt nội dung cần được trình bày trong hợp đồng xây dựng. Hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
——˜™
               ……………., ngày..... tháng.... năm....
HỢP ĐỒNG
Số............./HĐ-XD
Về việc: THI CÔNG  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: ……………………………….
 
I . CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
- Theo văn bản ( quyết định, phê duyệt, đề nghị ) hoặc sự thỏa thuận của......
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2007,  tại ……………………………., chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. CÁC BÊN THAM GIA KÝ HỢP ĐỒNG
1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A):
- Tên đơn vị: …………………………………………..        
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………  
- Đại diện bên giao thầu: …………………       Chức vụ: ……………………   
- Điện thoại: …………………;Fax:................................; Email:.............................
- Số hiệu tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước ……….…………………
2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
- Tên đơn vị:………………………...........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:……………….........................................................................
- Họ tên, chức vụ người đại diện ( hoặc người được uỷ quyền ): ..............................
- Điện thoại:..............................; Fax:...........................; Email:.................................
- Số hiệu tài khoản giao dịch tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ...…………………………………………………………………………..…………….
- Mã số thuế:..............................................................................................................
- Thành lập theo quyết định số:………...hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày ....... tháng ....... năm ……..
- Theo văn bản ủy quyền số.........................................................................  (nếu có)
- Chứng chỉ năng lực hành nghề số:............ do.............. cấp ngày..... tháng..... năm........
...
Để thuận tiện hơn trong việc tham khảo mời các bạn cùng đăng nhập tài khoản và tải "Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình" về máy. Ngoài ra, có một mẫu hợp đồng xây dựng khác như: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trìnhHợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trìnhHợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản