Tài liệu Kiến trúc - Xây dựng

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất. Kiến trúc - Xây dựng bao gồm các kiến thức về: kiến trúc, Khoa học xây dựng, Kết cấu xây dựng, Thiết kế nội thất, kỹ thuật xây dựng thời cổ đại đến các khuynh hướng kiến trúc hiện đại và tương lai, ... Tổng hợp tài liệu Kiến trúc - Xây dựng rất hữu ích cho giáo viên, học viên ngành Kiến trúc - Xây dựng nghiên cứu và học tập. Ngoài ra, các tài liệu chọn lọc này cũng mang tính chất tham khảo cho các nhà kiến trúc sư, các kỹ sư xây dựng.
  • Bài giảng Địa chất công trình - Huỳnh Ngọc Hợi

   Bài giảng Địa chất công trình gồm 8 chương, trình bày những nét đại cương về môn học; khoáng và các khoáng tạo đá; thạch học; địa chất kiến trúc; địa chất lịch sử; thành phần cấu trúc và một số tính chất cơ lý của đất đá; nước dưới đất; các hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình; khảo sát địa chất công trình.

   pdf 90p daihocquocgia32 18-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH49)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH49) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 7p vanganhchieunay 15-07-2014 1 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH48)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH48) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 7p vanganhchieunay 15-07-2014 1 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH47)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH47) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 7p vanganhchieunay 15-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH46)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH46) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 8p vanganhchieunay 15-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH45)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH45) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 8p vanganhchieunay 15-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH44)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH44) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 7p vanganhchieunay 15-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH43)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH43) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 7p vanganhchieunay 15-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH42)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH42) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 6p vanganhchieunay 15-07-2014 0 0

  • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH40)

   Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH40) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 11p vanganhchieunay 15-07-2014 1 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản