Thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ

Kỹ thuật công nghệ là sự tạo ra, sự biến đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể. Tài liệu Kỹ thuật công nghệ gồm các giáo trình, ebook, bài viết, ... có giá trị về các vấn đề như: Điện - Điện tử, Cơ khí - Chế tạo máy, Kiến trúc - Xây dựng, Năng lượng, Hóa dầu, Tự động hóa, Kĩ thuật viễn thông. Tham khảo các tài liệu chọn lọc và mới nhất nhằm cập nhật công nghệ tiên tiến, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu hoặc ứng dụng để hiện đại hoá cuộc sống hàng ngày.
Hiển thị 1-10 trên 83860 kết quả
 • With modern CAD packages available for home computers, it is not very difficult to produce your own drawings for a Planning Application providing care is taken to produce the required scale drawings for a simple extension.

   tonybeo001 24-10-2014 1 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn Truyền số liệu HK2 (2013 - 2014) dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Đề thi môn Truyền số liệu học kỳ 2 dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi. Chúc bạn ôn thi tốt.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Đề thi môn Truyền số liệu HKIII - Đề 1 gồm 4 câu hỏi tự luận dạng bài tập dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • TĐề thi môn Lý thuyết tính hiệu HK1 - Mã đề 562 gồm 4 câu hỏi kèm đáp án dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Đề thi môn Lý thuyết tính hiệu HK1 - Mã đề 231 kèm đáp án dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi. Chúc bạn học tốt.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Đề thi học kỳ môn Anten và truyền thông gồm 2 đề, mỗi đề gồm 4 câu bài tập kèm theo đáp án. Đề thi dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc bạn ôn thi tốt.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Đề thi môn Anten và truyền thông HK4 gồm 2 đề, mỗi đề gồm bài tập phần bắt buộc và tự chọn (kèm theo đáp án). Đề thi dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc bạn ôn thi tốt.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn Kỹ thuật truyền dẫn HK2 - Đề 02 dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

 • Để ôn tập và củng cố kiến thức cho các bạn sinh viên ngành Điện tử - Tin học trước khi bước vào kỳ thi. Mời bạn cùng tham khảo Đề thi môn Kỹ thuật truyền dẫn HK2 - Đề 01. Đề gồm 4 câu hỏi tự luận dạng bài tập. Chúc bạn thi tốt.

   share_dethi 24-10-2014 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản