Tài liệu Kỹ thuật - Công nghệ

Kỹ thuật công nghệ là sự tạo ra, sự biến đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể. Tài liệu Kỹ thuật công nghệ gồm các giáo trình, ebook, bài viết, ... có giá trị về các vấn đề như: Điện - Điện tử, Cơ khí - Chế tạo máy, Kiến trúc - Xây dựng, Năng lượng, Hóa dầu, Tự động hóa, Kĩ thuật viễn thông. Tham khảo các tài liệu chọn lọc và mới nhất nhằm cập nhật công nghệ tiên tiến, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu hoặc ứng dụng để hiện đại hoá cuộc sống hàng ngày.
  • Bài giảng Bảo hộ lao động, an toàn điện - TC Nghề Việt - Hàn Bình Dương

   Bài giảng Bảo hộ lao động, an toàn điện giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động và vệ sinh lao động; các khái niệm về an toàn điện; dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện và cấp cứu người khi bị điện giật. Bài giảng được giảng dạy tại trường TC Nghề Việt - Hàn Bình Dương. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 32p langtuthangpro 30-08-2014 6 0

  • Giáo trình Kỹ thuật thủy khí - PGS.TS Hoàng Đức Liên

   Giáo trình Kỹ thuật thủy khí được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đề cập những nội dung cơ bản trọng tâm của môn học: Cơ học chất lỏng đại cương và Máy thủy khí. Trong mỗi chương của giáo trình có đưa thêm phần ví dụ và bài tập để sinh viên tham khảo, làm bài tập thực hành và củng cố lý thuyết. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 276p langtuthangpro 30-08-2014 16 4

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT49)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT49) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 2p saoanhnovoicochong 29-08-2014 8 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT48)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT48) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 2p saoanhnovoicochong 29-08-2014 10 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT47)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT47) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 7 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT46)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT46) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 9 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT45)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT45) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 10 1

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT44)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT44) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 11 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT42)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT42) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 11 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT41)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 16 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản