Thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ

Kỹ thuật công nghệ là sự tạo ra, sự biến đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể. Tài liệu Kỹ thuật công nghệ gồm các giáo trình, ebook, bài viết, ... có giá trị về các vấn đề như: Điện - Điện tử, Cơ khí - Chế tạo máy, Kiến trúc - Xây dựng, Năng lượng, Hóa dầu, Tự động hóa, Kĩ thuật viễn thông. Tham khảo các tài liệu chọn lọc và mới nhất nhằm cập nhật công nghệ tiên tiến, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu hoặc ứng dụng để hiện đại hoá cuộc sống hàng ngày.
Hiển thị 1-10 trên 94787 kết quả
 • (BQ) Part 2 book "Welding metallurgy" has contents: Post-solidification phase transformations, weld metal chemical inhomogeneities, weld metal chemical inhomogeneities, formation of the partially melted zone, difficulties associated with the partially melted zone,... and other contents.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Welding metallurgy" has contents: Fusion welding processes, heat flow in welding, chemical reactions in welding, fluid flow and metal evaporation in welding, residual stresses, distortion, and fatigue, residual stresses, distortion, and fatigue, weld metal solidification I - grain structure, weld metal solidification II - microstructure within grains

   bautroibinhyen18 23-02-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Vibrations" has contents: Single-degree-of-freedom systems - subjected to transient excitations, multiple degree-of-freedom systems - governing equations, natural frequencies, and mode shapes, multiple degree of freedom systems - general solution for response and forced oscillations, vibrations of beams.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Vibrations" has contents: Modeling of vibratory systems, single degree-of-freedom systems - governing equations, single degree-of-freedom system - free response characteristics, single degree-of-freedom systems - subjected to periodic excitations,

   bautroibinhyen18 23-02-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Combustion" has contents: Diffusion flames, ignition, environmental combustion considerations, combustion of nonvolatile fuels.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 4 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Combustion" has contents: Chemical thermodynamics and flame temperatures, chemical kinetics, explosive and general oxidative characteristics of fuels, flame phenomena in premixed combustible gases, detonation.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Turbomachinery Design and theory" has contents: Centrifugal compressors and fans, axial flow compressors and fans, steam turbines, axial flow and radial flow gas turbines, cavitation in hydraulic machinery.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 1 0   Download

 • (BQ) This Schaum's Outline gives you Practice problems with full explanations that reinforce knowledge Coverage of the most up-to-date developments in your course field In-depth review of practices and applications Fully compatible with your classroom text, Schaum's highlights all the important facts you need to know.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 1 0   Download

 • (BQ) Each Outline presents all the essential course information in an easy-to-follow, topic-by-topic format. You also get hundreds of examples, solved problems, and practice exercises to test your skills.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "The finite element method - A practical course abaqus" has contents: Fem for two dimensional solids, fem for plates and shells, fem for 3D solids, special purpose elements, modelling techniques, fem for heat transfer problems, using abaqus.

   bautroibinhyen18 23-02-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản