intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

17 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC HAY NHẤT

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 17 tài liệu

4.667
lượt xem
1.937
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

17 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC HAY NHẤT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo ôn tập môn sinh học gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, đề thi thử đại học tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.Chúc các bạn thành công

Lưu

Tài liệu trong BST: 17 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC HAY NHẤT

 1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 8

  pdf 7p 203 85

  Câu 1: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, AC = 16,5 cM, BD = 2.0 cM, CD = 20 cM, BC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. A B C D. B. C A B D. C. B A C D. D. D B A C. Câu 2: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có...

 2. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 15

  pdf 6p 170 39

  1: anticodon là bộ ba trên: A. mạch mã gốc AND B. mARN C. tARN D. ADN 2: Cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac khi có lactôzơ là: A. Bất hoạt prôtêin ức chế, hoạt hóa opêron phiên mã tổng hợp enzim phân giải lactôzơ. B. Cùng prôtêin ức chế bất hoạt vùng chỉ huy, gây ức chế phiên mã. C. Làm cho enzim chuyển hóa nó có hoạt tính tăng lên nhiều lần. D. Là chất gây cảm ứng ức chế hoạt động của opêron, ức chế phiên mã. 3: Bằng phương pháp nghiên cứu tế...

 3. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 14

  pdf 6p 65 14

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2012 – môn sinh học_đề 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 13

  pdf 4p 58 9

  1. Trong công tác chọn giống cây trồng, phương pháp chọn lọc một lần được áp dụng trên đối tượng nào dưới đây? A. Cây giao phấn B. Cây tự thụ phấn C. Cây đa bội D. Cây được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo

 5. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 12

  pdf 4p 114 25

  1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B. Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng D. Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau 2 : Nếu thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với trẻ em ? A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém. B. Người bé nhỏ hoặc khổng...

 6. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 10

  pdf 4p 61 17

  1. Mã di truyền (MDT) là mã thoái hoá vì: A. MDT có thế mã hoá nhiều axitamin B. Có nhiều Mã di truyền không mã hoá axitamin nào cả C. Nhiều MDT cùng mã hoá 1 axitamin D. Số lượng MDT quá lớn so với số axitamin cần mã hoá 2. Nếu gen đột biến mất các cặp Nu số 4,6,8 thì các axitamin trong đoạn Polipeptit tương ứng sẽ ( Nếu codon mới tổng hợp axitamin mới) : A. Mất 1 và có 2 mới B. Mất 1 và có 1 mới C. Mất 1 và không có...

 7. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 9

  pdf 7p 166 42

  1: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là A. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột B. Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định C. Phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể D. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể định hướng quá trình tiến hoá Câu 2: Để nhân nhanh các giống cây quý hiếm từ một cây...

 8. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 7

  pdf 4p 90 21

  1: Nguyên tắc bổ sung có tầm quan trọng với cơ chế di truyền sau: 1. Nhân đôi AND 2. Hình thành mạch đơn 3. Phiên mã 4. Mở xoắn 5. Dịch mã A. 1,2,3 B. 1, 3, 4 C. 1, 3, 5 D. 2, 3, 4 2: Giả sử một đơn vị nhân đôi (vòng tái bản) của sinh vật nhân thực có 30 phân đoạn Okazaki thì sẽ cần bao nhiêu đoạn mồi cho việc nhân đôi chính đơn vị nhân đôi đó? A.30 B.31 C.32 D.60

 9. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 5

  pdf 6p 113 24

  1: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến? A. AABb, AaBB. B. AABB, AABb. C. AaBb, AABb. D. aaBb, Aabb. 2: Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là: A. Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng. B. Mỗi gen trong một kiểu gen có mức...

 10. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 4

  pdf 4p 86 15

  1. Trong công tác chọn giống cây trồng, phương pháp chọn lọc một lần được áp dụng trên đối tượng nào dưới đây? A. Cây giao phấn B. Cây tự thụ phấn C. Cây đa bội D. Cây được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo 2. Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 cặp Nu. Tế bào tinh trùng chứa số nuclêôtit là A.

 11. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 3

  pdf 4p 58 15

  1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B. Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng D. Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau

 12. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 – MÔN SINH HỌC_Đề 2

  pdf 6p 101 15

  Câu 1. Các nhân tố tiến hoá không làm phong phú vốn gen của quần thể là A. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên. B. Đột biến, biến động di truyền. C. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên. D. Đột biến, di nhập gen. Câu 2. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và đều có kiểu gen dị hợp về nhóm máu. Nếu họ sinh hai đứa con thì xác suất để một đứa có nhóm máu A và một đứa có nhóm máu O là A. 3/8 B. 3/6 C. 1/2 D. ¼...

 13. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 1

  pdf 5p 568 99

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2012 – môn sinh học_đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 – MÔN SINH HỌC_Đề 16

  pdf 5p 54 13

  1. Trong kỹ thuật tạo dòng ADN tổ hợp thao tác được thực hiện theo trình tự sau: A. Phân lập ADN → Nối ADN cho và nhận → Cắt phân tử ADN B. Cắt phân tử ADN → Phân lập ADN → Nối ADN cho và nhận C. Nối ADN cho và nhận → Phân lập ADN → Cắt phân tử ADN D. Phân lập ADN → Cắt phân tử ADN → Nối ADN cho và nhận 2. Hiện tượng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là do A. Rối loại phân li NST trong phân bào...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2