intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

8 tài liệu về tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 9 tài liệu

1.834
lượt xem
196
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

8 tài liệu về tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản quyết định thành lập, quy chế làm việc Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả

Lưu

Tài liệu trong BST: 8 tài liệu về tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 1. Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 1p 105 4

  Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

 2. Quyết định 175/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 4p 218 7

  Quyết định 175/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 3. Quyết định 176/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 6p 128 7

  Quyết định 176/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 4. Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 3p 70 2

  Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

 5. Luật số 07/1997/QHX

  doc 35p 109 27

  Để bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

 6. Luật Tổ chức tín dụng 1997

  doc 35p 199 55

  Tham khảo tài liệu 'luật tổ chức tín dụng 1997', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định số 59/2011/QĐ-TTg

  pdf 7p 76 5

  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 8. Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg

  pdf 5p 80 6

  Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 9. Quyết định số 305/QĐ-TTg

  pdf 2p 77 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2011/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2