Bộ bài giảng Hóa học hữu cơ - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 13 tài liệu

0
1.867
lượt xem
119
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Bộ bài giảng Hóa học hữu cơ - ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp trọn bộ bài giảng hóa học hữu cơ thạc sĩ Phan Thanh Sơn Nam trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM dành cho các bạn đang theo học bộ môn kỹ thuật hữu cơ.Hóa học hữu cơ là một ngành khoa học nghiên cứu về những cấu trúc, tính chất, thành phần, cách thức phản ứng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Hóa học hữu cơ - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

 1. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 1

  pdf 58p 219 68

  Đồng phân: những hợp chất hữu cơ có công thức phân tử giống nhau, công thức cấu tạo khác nhau tính chất hóa học, vật lý, sinh học khác nhau, Đồng phân cấu tạo (phẳng) Đồng phân lập thể: đồng phân hình học (cis, trans), đồng phân quay (cấu dạng), 4

 2. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 2

  pdf 40p 310 136

  CÁC LOẠI HiỆU ỨNG * Hiệu ứng sự dịch chuyển điện tử trong phân tử ảnh hưởng đến cơ chế phản ứng, khả năng phản ứng, tính acid-base,HU cảm ứng I (inductive effect) .Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tế và công thức bắt nguồn từ thực hành chứ không dựa vào những nghiên cứu khoa học.

 3. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 3

  pdf 46p 239 118

  CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ I. Phản ứng thế ái nhân ở nguyên tử carbon no I.1. Khái niệm chung • Phản ứng thế: 1 nguyên tử hay nhóm nguyên tử của chất ban đầu bị thay thế bởi 1 nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác CH3-CH2-Cl + OHCH3-CH2-OH + Cl-

 4. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 4

  pdf 24p 116 20

  Chọn mạch dài nhất làm mạch chính. Đánh số sao cho mạch nhánh có chỉ số nhỏ nhất. Dùng chữ số & gạch (-) để chỉ vị trí nhánh, nhóm cuối cùng phải viết liền với tên mạch chính. Nếu có nhiều nhánh tương đương: dùng tiếp đầu ngữ di-, tri-, tetra- để chỉ số lượng nhóm tương đương

 5. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 5

  pdf 28p 105 19

  Nhóm thế đẩy điện tử (+C, +I, +H) tăng mật độ điện tử của C=C tăng khả năng phản ứng AE. Nếu phản ứng thực hiện trong dung môi là CH3OH,sản phẩm chính là Br-CH2-CH2-OCH3 !!!Nhiệt phân ester của rượu bậc 1

 6. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 6

  pdf 12p 89 17

  Phản ứng cộng hợp & đóng vòng của1,3butadiene hay dẫn xuất của nó với các hydrocarbon không no Các hợp chất ái diene phải mang nhóm thế hút điện tử, ethylene phản ứng rất chậm. Tùy theo nhiệt độ mà thu được hổn hợp sản phẩm khác nhau

 7. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 7

  pdf 17p 93 16

  Cách gọi tên giống như alkene, chỉ đổi ene thành yne. Mạch chính phải chứa C≡C. Những hợp chất chứa nhiều hơn 1 nối ba diyne, triyne. Hợp chất vừa có nối đôi vừa có nối ba enyne. C trong C≡C-H ở trạng thái sp, độ âm điện lớn hơn sp2 hay sp3 hút điện tử của liên kết C-H H+ dễ tách ra

 8. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 8

  pdf 58p 142 31

  Hydrocarbon thơm (arene) những hợp chất vòng liên hợp có cấu tạo phẳng, có cấu tạo điện tử giống benzene, khó cho phản ứng cộng, dễ cho phản ứng thế .Tham khảo bài thuyết trình 'hóa học hữu cơ - chương 8', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 9

  pdf 24p 98 19

  CÁC DẪN XUẤT HALOGEN I.Phân loại Các hydrocarbon trong đó 1 hay nhiều H được thay bằng nguyên tử halogen • Halogenoalkane: ví dụ CH3-CH2-CH2-Cl • Halogenoalkene: ví dụ CH2=CH-CH2-CH2-Cl •Halogenoalkyne: ví dụ CH≡C-Cl

 10. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 10

  pdf 47p 98 18

  Chọn mạch dài nhất có chứa nhóm –OH làm mạch chính, Lấy tên alkane, đổi ane anol, Đánh số mạch chính từ đầu gần nhóm –OH nhất. Khi có nhiều nhóm thế, sắp xếp theo thứ tự alphabetical CH3-OH methanol. R-OH tạo liên kết H to sôi cao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon có khối lượng phân tử tương đương

 11. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 11

  pdf 46p 118 27

  I. Giới thiệu chung C O • R-CHO • RCOR’ aldehyde ketone 2 • Tùy theo cấu tạo của R, sẽ có hợp chất carbonyl mạch hở (no + không no) & carbonyl thơm CH3-CH2-CH2-CHO CH2=CH-CH2-CHO

 12. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 12

  pdf 22p 148 31

  CARBOXYLIC ACID I. Giới thiệu chung Là những hợp chất hữu cơ chứa nhóm carboxyl O C O-H trong phân tử • Tùy theo gốc hydrocarbon mà phân loại thành carboxylic acid no, không no, thơm • Ví dụ: CH3-COOH CH2=CH-COOH C6H5-COOH

 13. Hóa Học Hữu Cơ - Chương 13

  pdf 36p 156 43

  Aryl halide chỉ phản ứng nếu nhân thơm chứa nhóm thế hút điện tử mạnh như -NO2 ở vị trí o-, p- hoặc ở điều kiện khắc nghiệt. Tham khảo bài thuyết trình 'hóa học hữu cơ - chương 13', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản