Bộ bài giảng Tin học đại cương của Nguyễn Thị Oanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 10 tài liệu

0
677
lượt xem
25
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bộ bài giảng Tin học đại cương của Nguyễn Thị Oanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Tin học đại cương của Nguyễn Thị Oanh viện công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH bách khoa Hà Nội, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất. Giúp sinh viên nắm vững khái niệm giải thuật và các phương pháp biểu diễn, thiết kế giải thuật.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Tin học đại cương của Nguyễn Thị Oanh

 1. Tin học đại cương - Bài 2

  pdf 137p 94 21

  Các khái niệm cơ bản. Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức, các khái niệm cơ sở liên quan đến tin học, hệ thống máy tính trước khi bước vào các chương tiếp theo.

 2. Tin học đại cương - Bài 3

  pdf 58p 59 9

  Hệ thống thông tin quản lý là một lĩnh vực khoa học quản lý nhằm nghiên cứu việc phát triển, ứng dụng duy trì các hệ thống thông tin vì tính trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý khác, là sự kết hợp giữa nghiên cứu công nghệ và nghiên cứu quản lý.

 3. Tin học đại cương - Bài 4 - Phần 1: Thuật toán

  pdf 71p 207 22

  Thuật toán đơn hình đối ngẫu là thuật toán đơn hình áp dụng vào giải toán đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính đã cho nhưng các bước tiến hành lại được diễn tả trên bài toán gốc. Sau đây ta tìm hiểu nội dung của thuật toán đơn hình đối ngẫu.

 4. Tin học đại cương - Bài 4 - Phần 2: Giải quyết bài toán

  pdf 28p 71 15

  Trong quá trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề – bài toán, người ta đã đưa ra những nhận xét như sau: Có nhiều bài toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải theo kiểu thuật toán và cũng không biết là có tồn tại thuật toán hay không.

 5. Tin học đại cương - Bài 5

  pdf 35p 73 10

  C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không dược thiết kế dành cho người nhập môn.

 6. Tin học đại cương - Bài 6

  pdf 65p 50 10

  Có những kiểu dữ liệu cơ bản được định nghĩa sẵn giúp lập trình có thể lưu và xử lý thông tin được đồng bộ và dễ dàng hơn. Tài liệu thông tin về các kiểu dữ liệu cơ sở, biến, hằng, câu lệnh và biểu thức các lệnh nhập xuất và ví dụ minh họa để tham khảo.

 7. Tin học đại cương - Bài 7

  pdf 29p 82 15

  Chương này cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan và cơ bản về ngôn ngữ lập trình C. Qua đó sinh viên có thể nắm được các khái niệm cơ bản về lập trình và thiết lập được một số chương trình đơn giản phục vụ cho sinh viên thêm kiến thức.

 8. Tin học đại cương - Bài 8

  pdf 45p 68 13

  Mảng là tập hợp các phần tử cùng kiểu, lưu trữ kế tiếp nhau trong bộ nhớ, các phần tử trong mảng có cùng tên nhưng phân biệt với nhau ở chỉ số cho biết vị trí của nó trong mảng.

 9. Tin học đại cương - Bài 9

  pdf 22p 65 14

  Tin học là một ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu hiện tại là máy tính điện tử.

 10. Tin học đại cương - Bài 10

  pdf 23p 67 20

  Là một chương trình nằm trong một chƣơng trình lớn hơn nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể , Vai trò – Chia nhỏ chƣơng trình ra thành từng phần để quản lý Phương pháp lập trình có cấu trúc – Có thể sử dụng lại nhiều lần: printf, scanf… – Chƣơng trình dễ dàng đọc và bảo trì hơn.

Đồng bộ tài khoản