intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các điều lệ về luật đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.227
lượt xem
191
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các điều lệ về luật đầu tư chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập hợp các văn bản hướng dẫn hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các điều lệ về luật đầu tư chứng khoán

 1. LUẬT CHỨNG KHOÁN SỐ 70/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

  pdf 70p 1059 386

  1. Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện...

 2. Nghị định số 14/2007/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Chứng khoán

  doc 18p 346 129

  Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

 3. Quyết định số 660/QĐ-UBCK của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

  doc 4p 174 33

  QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư

 4. Thông tư 194/2009/TT-BTC

  pdf 12p 161 23

  Thông tư 194/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng do Bộ Tài chính ban hành

 5. Quyết định số 30/2006/QĐ-BTC

  pdf 3p 113 11

  Quyết định số 30/2006/QĐ-BTC về Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 6. Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC

  pdf 2p 102 9

  Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 3/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 7. Quyết định 63/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 28p 115 14

  Quyết định 63/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Quỹ Đầu tư chứng khoán

 8. Quyết định 45/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 57p 203 36

  Quyết định 45/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán

 9. VĂN BẢN LUẬT ĐẦU TƯ 59/2005/QH11

  doc 26p 144 24

  LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2