intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các qui định người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 15 tài liệu

1.353
lượt xem
210
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Các qui định người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin qui định về người nước ngoài, người Việt định cử ở nước ngoài muốn sở hữu, thuê nhà, đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các qui định người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam

 1. Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

  pdf 33p 152 11

  Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 2. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND

  pdf 35p 87 12

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 3. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 85 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, CƠ SỞ TÔN GIÁO; NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ; TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 4. Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND

  pdf 37p 72 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

 5. Thông tư liên tịch 03/TT-LB

  pdf 12p 79 5

  Thông tư liên tịch số 03/TT-LB hướng dẫn thi hành Quy chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

 6. Quyết định số 51/1998/QĐ-UB

  pdf 4p 85 3

  Quyết định số 51/1998/QĐ-UB về việc cho người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quy định thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ về việc cho người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội...

 7. Thông tư số 51-TC/CSTC

  pdf 10p 54 2

  Thông tư số 51-TC/CSTC về việc hướng dẫn các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 8. Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND

  pdf 10p 92 4

  Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục, cơ chế xử lý thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 9. Quyết định số 1039/QĐ-UBND

  pdf 2p 92 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, CƠ SỞ TÔN GIÁO, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2