intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định cho đầu tư giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

912
lượt xem
115
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quy định cho đầu tư giáo dục
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định cho đầu tư giáo dục

 1. Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  doc 27p 208 6

  Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

 2. Quyết định Số: 1648/QĐ-LĐTBXH

  pdf 18p 114 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1648/qđ-lđtbxh', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Nghị định số 43/2000/NĐ-CP

  pdf 18p 120 3

  Nghị định số 43/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục do Chính phủ ban hành

 4. Nghị định 85/2003/NĐ-CP

  pdf 6p 105 2

  Nghị định 85/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Chính phủ ban hành

 5. Báo cáo số 458/BC-BGDĐT

  pdf 3p 80 3

  Báo cáo số 458/BC-BGDĐT về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 các đơn vị trực thuộc bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 6. Thông tư liên tịch 55/2003/TTLT-BGDĐT-BQP-BKHĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

  doc 6p 184 15

  Thông tư liên tịch 55/2003/TTLT-BGDĐT-BQP-BKHĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

 7. Nghị định số 73/2012/NĐ-CP

  pdf 53p 42 3

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2