intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục Tiểu học 

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 9 tài liệu

2.343
lượt xem
254
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Các quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục Tiểu học 
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo văn bản luật giáo dục - Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục Tiểu học 

 1. Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT

  pdf 16p 127 10

  Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 2. Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT

  pdf 6p 133 5

  Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 3. Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT

  pdf 12p 129 10

  Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 4. Hiệp định số 18/2005/LPQT

  pdf 34p 96 2

  Hiệp định số 18/2005/LPQT về Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

 5. Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 7p 466 51

  Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 6. Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

  pdf 9p 158 10

  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

 7. Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

  pdf 9p 908 64

  "Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng" được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2007. Quyết định gồm có 3 điều mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

 8. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

  doc 13p 572 55

  Tài liệu tham khảo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2011/TT-BGDĐT Ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2