Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.418
lượt xem
487
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình “ trình bày kỹ thuật trồng các loại cây quen thuộc phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của gia đình. Ngoài ra tài liệu còn hướng dẫn chọn các loại cây thích hợp, hướng dẫn cách chọn giống tốt, sạch bệnh để trồng

Lưu

Tài liệu trong BST: Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình

 1. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 1

  pdf 0p 88 56

  Tài liệu “Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình “ trình bày kỹ thuật trồng các loại cây quen thuộc phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của gia đình. Ngoài ra tài liệu còn hướng dẫn chọn các loại cây thích hợp, hướng dẫn cách chọn giống tốt, sạch bệnh để trồng

 2. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 9

  pdf 0p 52 19

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 9', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 8

  pdf 0p 62 20

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 8', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 7

  pdf 0p 55 21

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 7', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 6

  pdf 0p 54 20

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 6', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 5

  pdf 0p 63 20

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 5', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 4

  pdf 0p 59 20

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 4', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 3

  pdf 0p 61 22

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 3', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 2

  pdf 0p 65 21

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 2', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 10

  pdf 0p 50 20

  Tham khảo tài liệu 'cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình part 10', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản