intTypePromotion=1

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

0
2.052
lượt xem
677
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật” đưa ra những hiểu biết về vi sinh vật, đưa ra những lợi ích của vi sinh vật đến viêc chế biến và bảo quan thực phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi ích về kinh tế và nhất là bảo vệ sưc khỏe của con người

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

 1. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 1

  pdf 14p 152 55

  tài liệu “Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật” đưa ra những hiểu biết về vi sinh vật, đưa ra những lợi ích của vi sinh vật đến viêc chế biến và bảo quan thực phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi ích về kinh tế và nhất là bảo vệ sưc khỏe của con người

 2. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 9

  pdf 14p 89 20

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 9', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 8

  pdf 14p 130 18

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 8', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 7

  pdf 14p 96 19

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 7', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 6

  pdf 14p 107 19

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 6', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 5

  pdf 14p 111 21

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 5', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 4

  pdf 14p 113 23

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 4', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 3

  pdf 14p 102 24

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 3', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 2

  pdf 14p 107 31

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 2', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 10

  pdf 8p 101 18

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 10', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2