intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

2.250
lượt xem
677
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật” đưa ra những hiểu biết về vi sinh vật, đưa ra những lợi ích của vi sinh vật đến viêc chế biến và bảo quan thực phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi ích về kinh tế và nhất là bảo vệ sưc khỏe của con người

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

 1. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 1

  pdf 14p 178 58

  tài liệu “Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật” đưa ra những hiểu biết về vi sinh vật, đưa ra những lợi ích của vi sinh vật đến viêc chế biến và bảo quan thực phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi ích về kinh tế và nhất là bảo vệ sưc khỏe của con người

 2. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 9

  pdf 14p 97 21

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 9', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 8

  pdf 14p 144 18

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 8', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 7

  pdf 14p 112 19

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 7', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 6

  pdf 14p 123 21

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 6', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 5

  pdf 14p 132 21

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 5', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 4

  pdf 14p 128 23

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 4', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 3

  pdf 14p 122 27

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 3', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 2

  pdf 14p 120 32

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 2', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 10

  pdf 8p 130 19

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 10', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2