intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số điều luật về khiếu nại, tố cáo

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 11 tài liệu

2.006
lượt xem
67
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số điều luật về khiếu nại, tố cáo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và Pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đòi hỏi những hiểu biết của công dân về khiếu nại, tố cáo phải đạt đến một trình độ nhất định.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số điều luật về khiếu nại, tố cáo

 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

  doc 4p 870 145

  Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

 2. Khiếu nại, tố cáo

  doc 46p 475 167

  Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và Pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đòi hỏi những hiểu biết của công dân về khiếu nại, tố cáo phải đạt đến một trình độ nhất định.

 3. Báo cáo số 963/BC-UBND

  doc 5p 546 178

  Báo cáo số 963/BC-UBND thực hiện công văn số 597/TTr-VP ngày 26/8/2009 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong 5 năm (từ 01/01/2005 đến 30/6/2009) trên địa bàn huyện Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

 4. Khiếu nại

  pdf 4p 104 7

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ngành, UBND quận-huyện và các đơn vị liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính...

 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

  doc 4p 247 78

  Quá trình giám sát việc thực thi Luật Khiếu nại, tố cáo cho thấy, số vụ việc bị khiếu tố rất lớn nhưng tốc độ giải quyết các vụ việc khó có thể nhanh được. Trong đó, các khiếu nại hành chính tưởng chừng xử lý có phần đỡ phức tạp hơn, nhưng không phải, trái lại có những vụ việc càng xử lý càng có cảm giác như “không có hồi kết”. Sau đây là một vài vấn đề rất đáng quan tâm....

 6. Luật khiếu nại, tố cáo

  doc 32p 4002 338

  Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo những điều luật dưới đây. Chúc các bạn thành công!

 7. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 26/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004

  pdf 4p 517 75

  “Điều 23 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền: 1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; 2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; 3. Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có...

 8. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 58/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  pdf 9p 975 182

  a) Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mỡnh; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến thỡ phải thụng bỏo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết cho...

 9. Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998

  pdf 1p 726 159

  Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế x• hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. ...

 10. Luật số 02/2011/QH13

  pdf 30p 147 46

  LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2