intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: Thanhquy Quy | Ngày: | 10 tài liệu

2.134
lượt xem
150
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thẩm định một dự án đầu tư đúng hướng và hiệu quả và thành công, nhà đầu tư phải phân tích, xem xét nhiều vấn đề và những yếu tố ảnh hưởng đến dự án đầu tư như nguồn vốn đầu tư, chất lượng thẩm định tài chính, các hình thức đầu tư và đối tượng đầu tư. 10 tài liệu dưới đây dành cho các nhà đầu tư và các bạn sinh viên đang theo học môn thẩm định dự án tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư

 1. Thẩm định dự án đầu tư Lập dự toán vốn NPV và IRR

  pdf 10p 333 109

  Giá trị hiện giá ròng (NPV) trong Thẩm định dự án đầu tư và Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR) trong Lập dự toán vốn là hai phương pháp sử dụng Dòng tiền Chiết khấu (DCF) để đánh giá dự án đầu tư vốn. Khái niệm Dòng tiền Chiết khấu – DCF Dòng tiền chiết khấu một kỹ thuật trong thẩm định dự án đầu tư có tính đến thời giá của dòng tiền và toàn bộ lợi nhuận trong vòng đời của một dự án

 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay dự án đầu tư

  pdf 15p 110 10

  Chất lượng cho vay dự án đầu tư là một khái niệm tổng hợp có liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực khác nhau và được đánh giá theo quan đIúm của cả ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Chính vì vậy, chất lượng cho vay dự án tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố.

 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư

  pdf 10p 221 29

  Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều nhân tố ảnh hưởng khác nhau, muốn công tác thẩm định tài chính dự án được hoàn thiện, doanh nghiệp phải xem xét kỹ từng nhân tố. Thông thường chất lượng thẩm định tài chính dự án chịu sự tác động của một số nhân tố sau:

 4. Các hình thức đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn

  pdf 42p 108 13

  Vốn đầu tư là vấn đề then chốt để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Vì vậy, tăng cường đầu tư cho nông nghiệp là một yêu cầu khách quan. Yêu cầu đó là: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ và công nhân lành nghề, nâng cao dân trí ...

 5. Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại

  pdf 8p 108 11

  Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT. Chất lượng công tác thẩm định DADT chính là việc cán bộ thẩm định rút ra kết luận một cách chính xácvề tính khả thi, tính hiệu qủa kinh tế, khả năng trả nợ, những rủi ro có thể xảy ra của dự án để quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với một DADT của doanh nghiệp.

 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp

  pdf 7p 123 3

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các doanh nghiệp Các nhân tố thuộc nền kinh tế quốc dân Nước ta đang trong quá trình hoà nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua việc tham gia khối ASEAN và các tổ chức trong khu vực và quốc tế khác.

 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư và công bằng xã hội

  pdf 11p 79 3

  Tình hình kinh tế của đất nước Kinh tế phát triển tốt, bền vững góp phần thu hút đầu tư và thực hiện CBXH Ảnh hưởng của tăng tưởng kinh tế đến đầu tư và CBXH. Từ việc kinh tế phát triển cao, Nhà nứớc mới có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động đầu tư cho phát triển kinh tế và đầu tư cho CBXH

 8. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHTM và các nhân tố

  pdf 11p 130 11

  Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư. Chất lượng nói chung dược định nghĩa là tập hợp các đặc tính của một thực thể, đối tượng tạo cho thực thể, đối tượng đó có khả năng thoả mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn. Mặc dù chất lượng thẩm định dự án đầu tư là một cái gì đó khó có thể định lượng được và khái niệm này còn trừu tượng hơn cả chất lượng sản phẩm nhưng về cơ bản vẫn thể hiện được định nghĩa trên.

 9. Đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư hợp lý

  pdf 9p 89 5

  Đặc điểm của cơ cấu đầu tư Cơ cấu đầu tư mang tính khách quan Trong nền kinh tế, cơ cấu đầu tư được thực hiện theo các chiến lược kế hoạch đã được hoạch định trước. Nhưng không vì thế mà cơ cấu đầu tư mất đi tính khách quan của nó.

 10. Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế

  pdf 14p 77 7

  Những ảnh hưởng tích cực của FDI Là nguồn hỗ trợ cho phát triển FDI là một trong những nguồn quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt về vốn ngoại tệ của các nước nhận đầu tư, đặc biệt là đối với các nước kém phát triển. Hầu hết các nước kém phát triển đều rơi vào cái “vòng luẩn quẩn” đó là: Thu nhập thấp dẫn đến tiết kiệm thấp, vì vậy đầu tư thấp và rồi hậu quả thu lại là thu nhập thấp.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2