intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ QUY CHẾ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.243
lượt xem
208
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

MỘT SỐ QUY CHẾ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). 2. Công chức, viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều này, các cá nhân, tổ chức có liên quan khi tham gia vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước quy định tại Khoản 1, Điều này.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ QUY CHẾ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Quyết định số 1359/QĐ-BNV

  pdf 9p 52 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO MẬT, BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ VÀ NGÀNH NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 2. Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND

  pdf 16p 32 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 3. Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 48 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3396/2012/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

  pdf 13p 54 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 5. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND

  pdf 8p 73 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 6. Quyết định số 319/QĐ-BXD

  pdf 13p 60 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG THÔNG TIN BỘ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 7. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND

  pdf 11p 97 16

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN CẦN GIỜ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện - quận, phường; Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về...

 8. Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND

  pdf 11p 88 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn...

 9. Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND

  pdf 0p 113 8

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở...

 10. Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND

  pdf 13p 70 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT VÀ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6...

 11. Quyết định số 1359/QĐ-BNV

  pdf 9p 35 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1359/qđ-bnv', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2