intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ QUY ĐỊNH THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 19 tài liệu

1.900
lượt xem
384
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

MỘT SỐ QUY ĐỊNH THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỂ CHỨA VÀ TRUNG CHUYỂN KHOÁNG SẢN CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ QUY ĐỊNH THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 1. Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT

  pdf 5p 66 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 2. Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT

  pdf 5p 82 7

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

 3. Quyết định số 6302/QĐ-BCT

  pdf 2p 84 15

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 6302/qđ-bct', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND

  pdf 7p 66 3

  NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN (TRỪ KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN) TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 6

 5. Quyết định số 2810/QĐ-UBND

  pdf 14p 48 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 ( KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG ) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 6. Chỉ thị số 02/CT-TTg

  pdf 7p 94 6

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

 7. Quyết định số 1151/QĐ-UBND

  pdf 3p 82 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT BỔ SUNG ĐIỂM QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (TRỪ KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG)

 8. Quyết định số 3209/QĐ-BCT

  pdf 4p 68 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 9. Thông tư 33/2011/TT-BGTVT

  pdf 9p 87 7

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ TRÊN BIỂN Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 20

 10. Quyết định số 2459/QĐ-BCT

  pdf 2p 65 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG VÀNG, ĐỒNG, NIKEN, MOLIPĐEN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 11. Quyết định số 2408/QĐ-BCT

  pdf 3p 69 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2408/qđ-bct', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Quyết định số 2083/QĐ-BCT

  pdf 3p 71 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 13. Quyết định số 0908/QĐ-BCT

  pdf 4p 59 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 0908/qđ-bct', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Luật khoáng sản số: 60/2010/QH12

  pdf 35p 336 122

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khoáng sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng...

 15. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

  pdf 29p 56 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỂ CHỨA VÀ TRUNG CHUYỂN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2