intTypePromotion=1

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 14 tài liệu

0
1.565
lượt xem
353
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản thông qua qui hoạch quản lý hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

 1. Quyết định Số: 2149/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 20p 204 40

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

 2. Quyết định số 3157/QĐ-UBND

  pdf 6p 44 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ KINH TẾ - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI (Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP) THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 3. Quyết định số 2474/QĐ-UBND

  pdf 18p 83 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ - XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 4. Quyết định số 1122/QĐ-UBND

  pdf 6p 35 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 5. Quyết định số 2862/QĐ-UBND

  pdf 21p 71 8

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 6. Quyết định số 2084/QĐ-UBND

  pdf 13p 60 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 7. Quyết định số 1383/2011/QĐ-UBND

  pdf 7p 54 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 8. Quy chuẩn Việt Nam số 07: 2009/BTNMT

  doc 33p 344 70

  Do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên soạn, tổng cục môi trường, vụ khoa học và công nghệ, vụ pháp chế trình duyệt

 9. Quyết định Số: 56/2010/QĐ-UBND

  pdf 3p 90 10

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 13, QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/2/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

 10. Quyết định số 3983/QĐ-UBND

  pdf 8p 50 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC VÙNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2