intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số quy định về tổ chức, hoạt động cơ quan bảo hiểm

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 15 tài liệu

1.325
lượt xem
182
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Một số quy định về tổ chức, hoạt động cơ quan bảo hiểm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN BẢN LUẬT, QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN PHÁP CHẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy định về tổ chức, hoạt động cơ quan bảo hiểm

 1. Quyết định Số: 82/QĐ-BHXH

  pdf 174p 503 71

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁM ĐỊNH CHI TRẢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 2. Quyết định số 533/QĐ-BHXH

  pdf 5p 51 4

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 3. Quyết định số 693/QĐ-BHXH

  pdf 7p 66 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 4. Quyết định số 700/QĐ-BHXH

  pdf 4p 44 4

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM TRA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 5. Quyết định số 445/QĐ-BHXH

  pdf 6p 62 7

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 6. Quyết định số 334/QĐ-BHXH

  pdf 5p 100 5

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 7. Quyết định số 51/QĐ-BHXH

  pdf 6p 67 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015” TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 8. Quyết định số 466/QĐ-BHXH

  pdf 28p 166 15

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 9. Quyết định số 432/QĐ-BHXH

  pdf 2p 71 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 10. Quyết định số 206/QĐ-BHXH

  pdf 9p 87 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC KIỂM TRA CỦA CÁC BAN NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 11. Quyết định Số: 1565/QĐ-BHXH

  pdf 2p 105 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 4813/QĐ-BHXH NGÀY 08/10/2008 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 12. Quyết định số 718/QĐ-BHXH

  pdf 4p 66 2

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THU TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2