intTypePromotion=1
ADSENSE

Những tài liệu hay về kinh tế đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 8 tài liệu

2.817
lượt xem
455
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những tài liệu hay về kinh tế đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những tài liệu hay về kinh tế đầu tư

 1. Kinh tế đầu tư

  doc 16p 443 207

  Tài liệu tham khảo môn học Kinh tế đầu tư

 2. Giáo trình Kinh tế đầu tư Chương 1

  pdf 14p 1214 394

  Chương I: Một số cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư Theo quan điểm của doanh nghiệp: Đầu tư là quá trình sử dụng nguồn lực nhằm đạt được mục đích của các đối tượng liên quan

 3. Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 1

  pdf 22p 723 334

  Kinh tế đầu tư . Thạc sĩ Đỗ Phú Trần Tình. Chương 1: Đối tượng và mục tiêu nghiêm cứu của kinh tế học đầu tư

 4. Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 2

  pdf 24p 597 295

  Kinh tế đầu tư . Thạc sĩ Đỗ Phú Trần Tình. Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển

 5. Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 3

  pdf 48p 751 319

  Kinh tế đầu tư . Thạc sĩ Đỗ Phú Trần Tình. Chương 3: Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư

 6. Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 4

  pdf 131p 620 314

  Kinh tế đầu tư . Thạc sĩ Đỗ Phú Trần Tình. Chương 4: Phân tích đánh giá chi phí và hiệu quả đầu tư

 7. Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 5

  pdf 43p 511 258

  Kinh tế đầu tư . Thạc sĩ Đỗ Phú Trần Tình. Chương 5: Phương pháp luận và trình tự lập dự án đầu tư phát triển

 8. Giáo trình kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân

  pdf 296p 2553 583

  Giáo trình kinh tế đầu tư nội dung gồm 9 chương trình bày đối tượng; nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư, quản lý và kế hoạch hóa đầu tư, kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển, phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2