intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiệp vụ ngân hàng - tín dụng

Chia sẻ: Tran Viet Ngoc Trang | Ngày: | 18 tài liệu

8.541
lượt xem
5.225
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

Nghiệp vụ ngân hàng - tín dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BST các tài liệu về nghiệp vụ ngân hàng và tín dụng

Lưu

Tài liệu trong BST: Nghiệp vụ ngân hàng - tín dụng

 1. ỨNG DỤNG CNTT – CHÌA KHÓA VÀNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

  ppt 0p 384 203

  Bạn có thể download các bài trình bày về sự kiện Banking 2007 tại http://www.bankingvn.com.vn/hn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=56

 2. Đề án "Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

  pdf 28p 5979 1822

  Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp, nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ,vừa là giá cả sử dụng vốn của hoạt động tín dụng. Vì vậy, nó có tác động to lớn đối với việc tăng hay giảm khối lượng tiền lưu thông, thu hẹp hay mở rộng tín dụng tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân hàng.Vai trò của lãi suất ngày càng trở nên quan trọng trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường,đặc...

 3. Đề án ''Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam"

  pdf 30p 3873 1679

  Trong quá trình phát triển của một đất nước, Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống Ngân hàng hoạt động ổn định và có hiệu quả, không thể có tăng trưởng trong khi hệ thống tổ chức và hoạt động của Ngân hàng yếu kém và lạc hậu. Như vậy đòi hỏi Ngân hàng phải phát triển tương xứng và hoạt động có hiệu...

 4. THÔNG TIN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ngày 10-11-2008 Mức tăng dư nợ tín dụng ...

  pdf 4p 491 159

  Mức tăng dư nợ tín dụng 30% là khó Đã đến thời điểm các NHTM muốn đẩy mạnh tín dụng. Các lĩnh vực và đối tượng khách hàng (trừ lĩnh vực CK) đều đang được chú ý (không chủ yếu giới hạn ở DN xuất khẩu như trước đây). Tuy nhiên, sự hấp thụ vốn của nền kinh tế lại đang có vấn đề. Chỉ 30% khách hàng vay được vốn

 5. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG TẠI NGHỊ

  pdf 6p 346 93

  Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về chương trình hỗ...

 6. Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng

  ppt 9p 386 1314

  Sự cần thiết của việc thanh toán vốn giữa các ngân hàng và hình thức chuyển vốn

 7. Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

  ppt 59p 2415 1479

  Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế và theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị.Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một...

 8. Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng - nhìn từ góc độ đạo đức

  doc 4p 265 832

  Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và quốc tế hoá các luồng tài chính đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) phải có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Rủi ro là một điều rất phổ biến và gần như mang tính tất yếu đối với mọi hiện tượng cả trong tự nhiên lẫn trong đời sống kinh tế,......

 9. Nghiệp vụ Bảo lãnh ngân hàng - Nguyễn Thị Thùy Linh

  pdf 14p 4883 1552

  Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng là một hợp đồng giữa hai bên, một bên là người bảo lãnh thường là ngân hàng và một bên là người thụ hưởng bảo lãnh. Trong đó người bảo lãnh cam kết sẽ bồi hoàn một khoản tiền cho người thụ hưởng bảo lãnh, trong trường hợp người được bảo lãnh vi phạm những nghĩa vụ của họ được quy định trong bảo lãnh. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 10. Tài liệu chuyên đề tín dụng ngân hàng

  doc 58p 2111 898

  Tín dụng xuất hiện từ khi xã hội có sự phân công lao động và phát triển chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Lực lượng sản xuất phát triển tạo điều kiện cho sự phân công lao động phát triển

 11. Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ Ngân hàng

  doc 13p 2535 1113

  Tài liệu sẽ trình bày vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế, kết quả nghiên cứu những xu hướng trong hoạt động ngân hàng như: cạnh tranh, thay đổi công nghệ, quá trình hợp nhất ngân hàng, toàn cầu hóa, và cùng các nhà quản lý ngân hàng tìm kiếm giải pháp tồn tại và tiếp tục phát triển.

 12. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG KHI BẮT ĐẦU LỘ TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

  doc 3p 557 190

  Để thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thực hiện các cam kết WTO, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt nam là thành viên của WTO. Trên cơ sở Chương trình hành động này, Ngân hàng Nhà nước cũng đang xây dựng Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện các......

 13. Một số khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp Nhà nước sắp xếp lại

  doc 3p 610 179

  Phần lớn các doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại đều gặp khó khăn về tài chính như: sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài, nợ phải trả lớn, nhất là nợ ngân hàng và các doanh nghiệp này không có khả năng trả nợ. Do vậy, trước khi chuyển đổi sở hữu, các doanh nghiệp đều có kiến nghị với ngân hàng xin được xoá nợ, khoanh nợ, giãn nợ. Để xử lý các khoản nợ này, các ngân hàng thương mại phải sử dụng nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp hoặc hạch......

 14. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN

  doc 3p 699 234

  Kinh tế tư nhân (KTTN) theo nhận thức chung hiện nay là một nhóm các thành phần kinh tế, bao gồm cơ sở sản xuất, hộ nông dân cá thể và tiểu chủ, hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, thương mại ở thành thị; doanh nghiệp tư nhân. KTTN dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, là bộ phận hợp thành hữu cơ quan trọng của nền kinh tế đất nước và ngày càng tỏ rõ sự năng động cũng như tính hiệu quả của nó trong nền kinh tế thị trường. Nghị quyết Đại......

 15. Cạnh tranh tín dụng Ngân hàng tìm đến khách hàng

  doc 2p 591 244

  Nếu như trước đây khách hàng phải tìm đến ngân hàng cầu cạnh vay tiền, thì nay ngân hàng quốc doanh lẫn ngân hàng TMCP không những len vào những khoảng trống mà hệ thống ngân hàng trước đây chưa “phủ sóng” đến mà còn chạy đua tìm khách hàng để tài trợ vốn.

 16. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp cổ phần

  doc 2p 624 188

  Trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhiều doanh nghiệp cổ phần sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, do đó các NHTM ngày càng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp cổ phần

 17. Swap, nghiệp vụ hữu hiệu của ngân hàng trên thị trường hối đoái

  doc 2p 726 190

  Mới đây, ngân hàng Citi bank, ngân hàng lớn nhất tại Mỹ đã mở rộng một số hoạt động đầu tư sang Nhật Bản. Hoạt động đầu tư khiến Citi bank cần một lượng tiền bản địa là đồng yên Nhật rất lớn trong một thời gian ngắn trong khi vốn của Citi bank thì không có đủ đồng yên cho hoạt động đầu tư này.

 18. Đề án “Quá trình sử dụng và điều hành chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua”

  pdf 44p 1727 1188

  Lãi suất cũng là một công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia do Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) điều hành. Nó có tác động rất lớn đối với vịệc tăng hoặc giảm khối lượng tiền lưu thông,

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2