intTypePromotion=1
ADSENSE

Những tài liệu về quyền sở hữu công nghiệp

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 12 tài liệu

1.084
lượt xem
195
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Những tài liệu về quyền sở hữu công nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên gọi xuất xứ hàng hoá Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó...Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá được xác lập theo văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác cũng được xác lập theo quy định của pháp luật.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những tài liệu về quyền sở hữu công nghiệp

 1. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  pdf 24p 162 36

  Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ.

 2. Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

  pdf 5p 78 4

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện sở hữu trí tuệ, Cục sở hữu trí tuệ Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu...

 3. Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

  pdf 2p 192 14

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 4. Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Việc chuyển giao

  pdf 4p 207 37

  Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN), hay nói một cách khác là cấp li-xăng quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là một trong những phương pháp hữu hiệu để chủ sở hữu quyền khai thác quyền này của mình cũng như để bên nhận phát triển công việc kinh doanh của mình dựa trên những lợi thế của quyền SHCN được li-xăng. Thực tế tại Việt Nam, số lượng đối tượng SHCN được li-xăng gia tăng trong vào năm gần đây. Theo thông kê của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP),...

 5. Sở hữu công nghiệp là gì?

  pdf 2p 674 103

  Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau: - Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;...

 6. BIỂU MẪU: 'TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP "

  doc 3p 565 47

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 7. Văn kiện công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

  pdf 27p 274 85

  Trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của bất kỳ nước thành viên nào cũng đều được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của tất cả các nước thành viên khác mà luật tương ứng của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định mà; hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định riêng trong Công ước này. Do đó,họ được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo vệ pháp luật......

 8. THÔNG TƯ số 01/2007/ TT- BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghệ

  pdf 0p 488 71

  Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ( sau đây gọi là " thiết kế bố trí", kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn...

 9. PHầN THứ SÁU QUYềN Sở HữU TRÍ TUệ VÀ CHUYểN GIAO CÔNG NGHệ - CHƯƠNG II QUYềN Sở HữU CÔNG NGHIệP

  pdf 7p 374 81

  Tên gọi xuất xứ hàng hoá Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó...Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng...

 10. Thông tư của Bộ tài chính số 23TC/ TCT Hướng dẫn việc thu, nộp và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp

  pdf 4p 216 18

  Pháp nhân hoặc cá nhân hoặc chủ thế khác nộp đơn tiến hành...chuyền giao quyền sở hữu công nghiệp .. thì phải nộp phí hoặc lệ phí theo quy định tại Thông tư...

 11. QUY ĐỊNH CỦA CỤC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 308/ĐK VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  pdf 28p 132 19

  Tham khảo tài liệu 'quy định của cục sở hữu công nghiệp số 308/đk về sở hữu công nghiệp', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp

  pdf 29p 297 67

  Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về quyền sở hữu công nghiệp.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2